Nu krävs investeringar för att trygga jobb och kvalitet

I dag presenterade Konjunkturinstitutet, KI, en dyster prognos för den svenska ekonomin och spår att hela 250 000 människor tvingas ut i arbetslöshet det närmaste året. 

KI föreslår kraftiga stimulanser till Sveriges kommuner och landsting för att dämpa arbetslösheten. Åtta miljarder kronor i år och 50 miljarder kronor nästa år.  KI:s förslag ligger i linje med det stimulanspaket som Socialdemokraterna presenterade i februari. Mer pengar till välfärdsektorn för att trygga jobb och kvalitet.

Tyvärr avfärdar statsminister Fredrik Reinfeldt KI:s medicin i en Eko-intervju i Sveriges Radio. Regeringens passivitet spär på krisens effekter.

– Passiviteten leder till ökad arbetslöshet och sämre offentliga finanser, säger Socialdemokraternas ekonomiske talesperson Thomas Östros.

För Ulricehamns del ser skatteprognoserna också dystra ut. Som det ser ut nu kommer kommunens intäkter i form av skatter och bidrag att bli 19 miljoner mindre än budgeterat.

Socialdemokraterna i Ulricehamn har lyft frågan med den borgerliga majoriteten att skyndsamt tillskriva regeringen om ökade statsbidrag för att öka trycket på regeringen att agera – allt för att kunna trygga jobb och kvalitet.  Tyvärr föll förslaget inte i god jord.

Annonser

Luften gick ur på väg till Stockholm

Nu är jag efter några hektiska dagar i Ulricehamn tillbaka i Stockholm för att avsluta och lämna över mitt arbete till min efterträdare.

 

Igår när familjen satt i hyrbilen upp till Stockholm råkade vi ut för en mindre trevlig överraskning – vi fick punktering på E4:an strax utanför Linköping.

 

Jag insåg ganska snart att det var lönlöst att försöka lossa på muttrar som är maskindragna med de verktyg som fanns till hands. Så det blev att ringa efter assistans.

 

Resten av resan gick i lugn och ro – 80 km/h på motorväg.

 

Idag har kommunstyrelsens arbetsutskott möte. Då ska bland annat ombyggnationen av kvarteret Tvingen 9 diskuteras.

Se filmen: Jag sätter jobben först!

Många av våra vänner i Ulricehamn blir nu varslade och tvingas ut i arbetslöshet. Jag är orolig.

 

Regeringen Reinfeldt vägrar att investera i nya jobb och säger sig värna om skattebetalarnas pengar. Men i år lånar Anders Borg pengar för att sänka skatterna, mest för dem som tjänar bäst. Det är inte att hushålla med våra skattepengar. Och det ger inga nya jobb.

 

Jag och Socialdemokraterna anser att vi behöver investera i nya jobb och i trygghet för förändring.

 

 

Jag sätter jobben först!

På onsdagskvällen fick jag förtroendet av Socialdemokraterna i Ulricehamn att företräda partiet som oppositionsråd. I samband med att jag valdes höll jag ett längre anförande. Här är delar av det:

 

Orättvisa är inte lösningen

Vänner, Sverige är ett starkt land med goda förutsättningar. Och jag tror på Ulricehamn. Här finns många bra företag med lojal personal. Men jag är orolig. Vi har en jobbkris. Många av våra vänner på bland annat Emballator Ulricehamns Bleck, IRO, Precomp Solution och Bogelack för att ta några exempel drabbas nu hårt av varsel och arbetslöshet.

 

Vi vet att denna jobbkris hade sin upprinnelse i finanskrisen. Men jag oroas av den politik som nu förs som snarare förstärker effekten av krisen.

 

Vi ska komma ihåg att det är regeringen Reinfeldt – inte finanskrisen – som har trängt ut en halv miljon människor ur a-kassan och avvecklat stora delar av den yrkesinriktade arbetsmarknadsutbildningen. Det omtalade avtal som IF Metall tecknade alldeles nyligen är beviset på att det vi i dagligt tal kallar den svenska modellen inte existerar idag. Det finns ingen dialog mellan stat, fack och arbetsgivare. Det finns ingen a-kassa värd namnet och det finns ingen aktiv arbetsmarknadspolitik som stöttar upp i svåra tider. Regeringen har valt tystnad och att söndra våra trygghetssystem.

 

Detta sker samtidigt som den borgerliga regeringen har försvårat för våra små företag att anställa genom att höja arbetsgivaravgiften. Det sker samtidigt som de tackar nej till skattepengar från dem som verkligen har råd att bidra. Detta samtidigt som statsbidragen till Sveriges kommuner och landsting har frysts.

 

Pengar som egentligen kunde investeras i exempelvis Tingsholmsgymnasiet, investeras i bättre kvalitet i vården av våra äldre på Ekero, pengar som egentligen kunde investeras i små företag, i nya vägar och järnvägar, i våra unga, pengar som kunde investeras i våra arbetslösa vänner går nu i stället till skattesänkningar. I år lånar finansminister Anders Borg pengar för att kunna sänka skatterna, mest för dem som tjänar bäst.

 

Och det, mina vänner, i ett land som har Europas näst högsta ungdomsarbetslöshet. Där överskott har bytts mot underskott. Det sker i ett land där socialbidragen ökar i två av tre kommuner.

 

För Ulricehamns del räknar Sveriges kommuner och landsting, SKL, med att skatteintäkterna de närmaste två åren minskar med 20 miljoner kronor. Det är mycket pengar och innebär tuffa krav. Förutom samarbetspartierna är det många som kräver att regeringen agerar, alltifrån fackförbund, SKL och en hel skara ekonomer. Men ingen kan idag säga om regeringen tar till sig och lyssnar. Många människor är oroliga för sina jobb och för kvaliteten inom välfärdssektorn.

 

Så ser verkligheten ut idag. Så här kan man också föra politik. Men jag tror inte på den. Det här är en politik som ökar klyftor. Dörrar stängs för vanligt folk, framtidsdrömmar går förlorade. Människor och utveckling hålls tillbaka.

 

Frågan är om Roland Karlsson och majoriteten i kommunen tror på den här politiken. Och frågan är vad han säger till våra vänner som varslats. Och till dem av oss som nu tvingas söka socialbidrag. Vad säger han när arbetsmarknadsutbildningen inte finns där, när a-kassan har sänkts och kostnaderna för småföretagen har ökat? Vad har han och majoriteten för alternativ? 

 

Jag säger; ökade orättvisor är inte lösningen på Ulricehamns problem. Tvärtom. Framgång – som i tillväxt, trygghet och människors möjlighet att forma sina egna liv – kräver rättvisa.

 

Våra investeringar

Vänner, vår största tillgång är människors vilja och möjlighet till ett arbete. Och en förutsättning för att nya idéer ska kunna utvecklas, en förutsättning för att människor ska kunna forma sina egna liv är trygghet – en trygghet för förändring. Det är här vi hittar grunden till Sveriges alla framgångar genom åren. En trygghet för förändring ger människor livschanser och ger också människor möjlighet att utveckla sina framtidsdrömmar.

 

Vi socialdemokrater sätter jobben först. Vi vill investera i branschprogram för fordonsindustrin, sänka arbetsgivaravgifter för småföretag och underlätta för nya företag och småföretag att få tillgång på kapital.

 

Vi vill investera ytterligare två miljarder kronor i infrastruktur. Det är nu vi har chansen att rusta Sverige inför nästa högkonjunktur som kommer.

 

Vi också vill investera fem miljarder kronor extra i vården för att säkra kvaliteten och jobben.

 

Det här är investeringar som underlättar för våra företag i kommunen, som stimulerar utveckling, som ger fler jobb, tryggar kvaliteten i välfärden och ger skatteintäkter till Ulricehamns kommun.

 

Och vårt näringsliv ska stå starkt när uppgången kommer. Därför möter vi krisen med en bred investering i en starkare utbildningslinje. Vi vill investera i ytterligare 50 000 utbildningsplatser. De av oss som förlorar jobbet ska ha goda möjligheter att stärka sin kompetens. För Västra Götalands län handlar det om 7 500 platser.

 

Vi vill reparera trygghetssystemen genom att sänka avgiften och höja ersättningen i a-kassan.

 

Vi vill avskaffa regeringens orättvisa pensionärsskatt. Pensionen är inarbetad lön och ska beskattas därefter. Alla Ulricehamns pensionärer får med vårt förslag minst 2 700 kronor i lägre skatt. 

 

Det är några av de förslag som kan få Sverige och Ulricehamn att byta färdriktning som kan ge våra vänner nytt framtidshopp och se nya möjligheter. Vi har lösningar och Ulricehamnarna förtjänar en rättvis politik. Framgång kräver rättvisa.

 

Ett stort tack!

Jag vill rikta ett stort tack till alla som på olika sätt har hört av sig med positiv respons efter att det blev känt att jag är valberedningens förslag till nytt oppositionsråd i Ulricehamn.

Vänner har ringt, mejlat, kommenterat på Facebook och på nyhetssidornas kommentarsfält.

I en kommentar på ut:s hemsida skriver Daniel Hellberg:

 Äntligen

Äntligen en politiker som jag kan lita på. En man som genom de åren jag har följt honom bevisat att han är en man som står för det han säger. Nu kan jag med glädje hoppas på en röd gryning efter nästa års kommunalval.

Min förre arbetskamrat Carl-Johan Alsing skriver:

Bra

Grattis Mattias.

Nu ska vi bara avsätta borgarna i nästa val, så blir det ordning på torpet igen!

Om jag nu blir vald lovar jag att göra mitt yttersta för att säkra jobben i Ulricehamn och göra Ulricehamn mer rättvist. Men jag kan inte förändra någonting – inte själv. Politik är ett lagarbete, ett föreningsarbete och ett fotarbete. Och vi behöver hjälpas åt om vi ska åstadkomma någon förändring. Jag hoppas att du vill vara med i det arbetet!

Radio 7: Mattias Josefsson ny S-ledare

Det blir snart 35-årige Mattias Josefsson som tar över som ledande oppositionspolitiker i Ulrichamn, efter Kjell Andersson som lämnade uppdraget vid årsskiftet. Det föreslår valberedningen för Socialdemokraterna i Ulricehamn, rapporterar Radio Sjuhärad.

 

 

 

Läs Borås tidning

Läs Ulricehamns tidning

Det känns hedersamt

På onsdag väljer Ulricehamns arbetarekommun den person som medlemmarna vill ska företräda partiet som nytt oppositionsråd i kommun. Och ja, jag är valberedningens förslag.

 

– Det känns naturligtvis mycket hedersamt att över huvud taget bli tillfrågad. Nu har det kommit så långt att jag är valberedningens förslag.

 

Jag tror på Ulricehamn. Här finns många framgångsrika företag med lojal personal. Samtidigt är jag orolig.

– Om jag får medlemmarnas kommer förtroende kommer jag att sätta jobben först. Ulricehamn är på väg in i en allvarlig jobbkris. Det Ulricehamn behöver är investeringar i nya jobb. Skattesänkningar som ger mest till dem som tjänar bäst är Ulricehamn inte betjänt av. Och här har kommunens ledande företrädare ett ansvar att först och främst representera folket och folkets bästa.