Rådets råd ger Ulricehamn råd att investera i jobben!

Igår satt jag satt tillsammans med såssarna Barbro Westermark, Jan Forsman, Göran Isaksson och vänstermannen Jan-Olof Sundh och slipade på vår preliminära budget inför 2010. (Miljöpartiet som också ingår i samarbetet hade ingen möjlighet att vara med igår.) Vårt stora arbete blir att ta ansvar för Ulricehamn och ulricehamnarna när tiderna är bistra och regeringen vägrar investera Sverige ur krisen.

Den stora politiska nyheten igår var annars att regeringen åkte på en ordentlig bakläxa av sitt eget expertråd, det Finanspolitiska rådet. Huvudkritiken riktas mot att allt för lite görs mot arbetslösheten. De skriver:

”Men den djupa lågkonjunkturen motiverar kraftigare stimulanser för att motverka sysselsättningskrisen än regeringen hittills föreslagit. Utgiftstaket bör inte begränsa de offentliga utgifterna i den rådande exceptionella situationen. Statsbidragen till kommunerna bör höjas mer än vad regeringen aviserat.”

Ulricehamnarna drabbas när regeringen vägrar stimulera nya jobb.

Socialdemokraterna, Vänsterpartiet och Miljöpartiet föreslår att Sveriges kommuner och landsting ska 5 miljarder kronor i stöd redan i år och ytterligare 10 miljarder nästa år. Det är dubbelt så mycket som vad den borgerliga regeringen föreslår.

Från oppositionens sida i Ulricehamn har vi lagt fram förslag till den borgerliga majoriteten i Ulricehamn att vi tillsammans ska uppvakta regeringen om ytterligare medel. En liknande uppvaktning har även samtliga socialdemokratiska kommunal- och oppositionsråd framfört till de borgerliga i hela Sjuhärad. Tyvärr har intresset varit svalt.

Jag hoppas innerligt att regeringen tar till sig av rådets analys. Det måste vara slut på att låna till skattesänkningar. Vi behöver investera i nya jobb och vända utmaningar till möjligheter!

Läs Peter Andersson som skrivit mer om det Finanspolitiska rådets analys. Rådet kritiserade bland annat regeringens jobbpolitik.

Annonser