Framåtsyftande förslag för att möta ungdomsarbetslöshet

Jag läste om Luciano Astudillos och jobbrådslagets senaste förslag för att möta ungdomsarbetslösheten. Klokrent! Rapporten “Ge Sveriges unga chansen ” innehåller en rad framåtsyftande och konkreta förslag för att möta ungdomsarbetslösheten och förbättra som företagarland.

Bland annat vill rådslaget:

”Skapa Företagskuvöser för unga entreprenörer i kommuner och regioner, som kan erbjuda riktat stöd och rådgivning, tillgång till nya kontakter, mentorer och möjlighet att bygga nätverk för erfarenhetsutbyte. ”

Sätt jobben först och skrota planlösa jobbgarantier för ungdomar.  Passa istället på att möta krisen med en generationsväxlingen nu i stället för påtvingad passivitet eller planlöst sökande efter jobb som inte finns.”

Mer sånt här och Sverige kan återta en tätposition.

Annonser

Rösta på Olle för bättre arbetsvillkor

Nu är vi inne i slutspurten i valet till Europaparlamentet. Som jag ser det är det ett klassiskt ideologiskt val. Det är inget kunskapstest utan handlar om värderingar. Ett tydligt exempel är synen på vår gemensamma arbetsmarknad. Såssarna anser att människor ska kunna röra sig fritt och arbeta i Europa – men vår gemensamma arbetsmarknad får inte användas för att pressa lönerna nedåt och hota rätten att teckna kollektivavtal.

Vi ser i dag exempel på att utländska företag konkurrerar med låga löner och farlig arbetsmiljö på svensk arbetsmarknad. Det är inte bara dåligt för svenska arbetare utan det försämrar också möjligheterna för våra svenska företag att konkurrera. Och det skapar inga nya jobb.

Moderaterna i Europaparlamentet driver linjen att likabehandling inte ska gälla arbetstagare som tillfälligt befinner sig i ett annat EU-land. Istället ska anställda som utför arbete i Sverige följa de löner och villkor de har i hemlandet. Sveriges moderate arbetsmarknadsminister sitter tyst när oroliga kollegor från Tyskland, Frankrike och Spanien varnar för lönedumpning.

När det fattas beslut om jobb och rättvisa arbetsvillkor, när det handlar om konkurrens på lika villkor då står såssarna upp för Sverige. Principen om lika lön för lika arbete måste respekteras. Därför kräver vi förändringar i EU:s lagstiftning som garanterar rätten till likabehandling av löntagare.

Gör som många andra i Västsverige – lägg din röst på Olle Ludvigsson – vår kandidat för ett bättre och rättvisare Europa.

Here we go again…

Ulricehamn är en vacker stad, en småstadsidyll. Och jag tror på att Ulricehamn och kommunen har möjlighet att utvecklas ytterligare. Men idag när kommunstyrelsens arbetsutskott dök det upp igen, förslaget om att bygga höga hus på Tvingen 9 & 10. Tillåtna nockhöjden föreslås bli cirka 20 meter.  Samma förslag som var uppe i fullmäktige i slutet av april. Då – efter massiva protester från ulricehamnare – lyckades vi tillsammans att skicka tillbaka frågan till kommunstyrelsen för omarbetning. Då skrev jag om att demokratin – folkstyret – fungerar. Då skrev jag också om en seger för boende kring Tvingen.

Men nu är det tillbaka igen – utan justering. 

Nu ska underlaget som vi har för att ta ställning till beslut kompletteras med illustrationer, fotomontage. Berit Frändås yrkade på avslag utifrån att man inte följer fullmäktiges beslut och inte heller har tagit tillräckligt hänsyn till den massiva kritik som förslaget fått tidigare. Varför ta fram illustrationer till ett dåligt förslag? Men det fick inget gehör.

Jag yrkade på att fotomontagen ska vara grundliga och visa huset ur flera olika perspektiv; bland annat från Strandgatan, Fiskarebacken och Storgatan. Men inte heller det förslaget fick något gehör.

Nu ska handlingarna kompletteras med illustrationer – men vi vet inte i vilken omfattning.  Det enda vi vet är att nockhöjden på närmare 20 meter står fast.

Frågan kommer upp i fullmäktige i slutet av september.