Marit Bergman ”förbandar” åt S i Almedalen

Det börjar att dra ihop sig för en ny cirkus Almedalen.  Som vanligt har varje riksdagsparti varsin dag. Socialdemokraternas är onsdagen den 1 juli. I år får man stöd av Marit Bergman som ska ”förbanda” innan Mona Sahlins tal.

 

Förra året gjorde Henrik Schyffert ett mycket uppskattat framträdande innan Monas tal. Det är absolut sevärt!

Annonser

Jobbpaketet – Ansvar för Ulricehamn, sätt jobben först!

Igår träffades kommunstyrelsen för sista gången innan sommaruppehållet. Då presenterade jag för oppositionens räkning ett jobbpaket bestående av två delar för att kunna hjälpa våra vänner som drabbas av varsel och arbetslöshet och för att säkra jobb, kompetens och kvalitet i Ulricehamn på sikt.

Den ena delen – en trestegsmodell – handlar om att kartlägga framtida behov hos kommunen, inventera den kompetens vi har idag och i ett tredje steg utbilda.

Den andra delen är att erbjuda kompetensutvecklingsplatser i kommunen för att hjälpa dem av oss som idag blir arbetslösa och för att väcka intresse för välfärdsjobb.

Den borgerliga majoriteten valde att skicka trestegsmodellen till kommunledningskontoret för beredning och avslog förslaget om kompetensutvecklingsplatser.

Här är en sammanfattning av jobbpaketet:

Kraftiga besparingar är inte lösningen

Nu sjunker skatteintäkterna kraftigt i Ulricehamn. I ivern att snabbt möta det sjunkande skatteunderlaget har den borgerliga majoriteten lagt sparkrav cirka 5 procent. I spåren av snabba, kraftiga och kortsiktiga nedskärningar riskerar många av våra vänner att tvingas ut i arbetslöshet .

Det äventyrar också kvaliteten och arbetsmiljön inom vår gemensamma välfärd. En sådan politik snarare förstärker effekten av jobbkrisen som nu riskerar att även bli en välfärdskris.

Våga investera Ulricehamn ur krisen

En av lärdomarna vi kan dra av 1990-talskrisen är att Ulricehamn på sikt även riskerar ökade kostnader för sjukskrivningar på grund av en sönderslimmad organisation när allt färre händer ska göra allt mer.

Nu är det viktigt att visa prov på ledarskap, att tänka långsiktigt och att peka ut vägen för Ulricehamn in i framtiden.

Sätt jobben först!

Nu gäller det att ta ansvar för välfärden – idag och imorgon. Oppositionen ställer sig inte bakom så kraftfulla besparingar.

I vårt budgetalternativ som presenterat tidigare föreslår vi istället att alla tar ett gemensamt ansvar för våra vänner som är arbetslösa, för barnen och våra äldre.

Vi har avsatt 6 miljoner till arbetsmarknadsåtgärder för 2010 i vår preliminära krisbudget.

Jobbpaketet  – Ansvar för Ulricehamn, sätt jobben först

Jobbpaketet består av två delar:

 • En trestegsmodell för att långsiktigt säkra jobb, kompetens och kvalitet.
 1. Kartlägga vilken kompetens vi behöver i framtiden.
 2. Göra kompetensinventering för att ta reda på vad vi kan idag.
 3. Rusta och utbilda oss för framtida behov.
 • Kompetensutvecklingsplatser för att hjälpa dem av oss som drabbas av arbetslöshet och väcka intresse för välfärdsjobb.

 Plus-effekter

 • Kommunen stärker och säkrar långsiktigt kompetensbehovet.
 • Ulricehamnarna får bättre kvalitet i skolan och omsorgen.
 • Individen utvecklar sig och stärker sin ställning på arbetsmarknaden.
 • Minskar antalet människor som tvingas söka försörjningsstöd.
 • Ger människor chans att prova på välfärdsjobb.
 • Fler i arbete.