Industrin tar nya kreativa grepp om besöksnäringen

Idag hade IF Metall och Hotell och Restaurangfacket, HRF, ett gemensamt seminarium om industri och besöksnäringen vid Almedalen. Istället för att bygga upp onödiga motsättningar mellan industri och tjänstesektor gäller det att hitta fram till samarbete. Det menade både HRF: s förbundsordförande Ella Niia och IF Metalls vice förbundsordförande Anders Ferbe.

Kanske något att spinna vidare på här i Ulricehamn – Åsundens pärla – som kryllar av turister.

IF Metall och HRF riktade i samband med seminariet flera krav på regeringen kring just utbildning. Kompetens behövs för att klara konkurrensen mot omvärlden. Förbunden vill bland annat göra det möjligt för företagen att utbilda istället för att varsla, genom ett särskilt utbildningsbidrag. Förbunden vill också ha en högre a-kassa som ger trygghet i omställning och förändring.

Annonser

Investera i likvärdiga villkor för boende

Idag presenterade Socialdemokraterna, Vänsterpartiet och Miljöpartiet sin uppgörelse om fastighetsskatten på Almedalen.

Det är ett steg för ett rättvisare boende i Sverige. I nästa steg vill jag se en överenskommelse om mer likvärdiga villkor för hyresrätter och bostadsrätter.

Ingen ska tvingas att investera pengar i sitt boende – det ska vara ett fritt val. Alla människor kan heller inte göra den investeringen. Regeringen Reinfeldt försämrade nästan omedelbart när den tillträdde villkoren för att bygga hyresrätter. Det gör att det idag omöjligt för bland annat Ulricehamns kommunala bostadsföretag Stubo att bygga hyresrätter där människor med normala inkomster kan bo.

Bostadsmarknaden är kraftigt snedvriden. Hyresrätter beskattas hårdast. Studier visar att hyresrätten är mer än 20 procent dyrare än övriga boendeformer. Det är orättvist och hämmar utvecklingen.

”Hur-frågan”, det vill säga om rättvisa uppnås bäst genom att bland annat återinföra räntebidrag överlåter jag till Mona, Peter, Maria och Lars att komma fram till. Jag vill att människor ska ha möjlighet att forma sina egna liv.

Ulricehamn tjänar på en rättvisare fastighetsskatt

Idag presenterade Socialdemokraterna, Vänsterpartiet och Miljöpartiet en uppgörelse kring fastighetsskatten på Almedalsveckans andra dag.

  • Uppgörelsen innebär i korthet att de med de dyraste villorna, med ett taxeringsvärde över 4,5 miljoner kronor, får betala 1 procent mer i fastighetsskatt.
  • Samtidigt utvidgas begränsningsregeln – den regel som säger att du max behöver betala 4 procent av din inkomst i fastighetsskatt.
  • Den uppskovsskatt som regeringen Reinfeldt har infört avskaffas för lägre belopp än 200 000 kronor. Uppskovsskatten innebär att den som säljer en fastighet med vinst och placerar vinsten i ett nytt boende betalar en skatt på 0,5 procent på den uppskjutna realiserade vinsten.
  • Reavinstskatten höjs från 22 till 23 procent samtidigt som fastighetsskatten för hyresrätter och bostadsrätter sänks.

Ur ett ideologiskt perspektiv är uppgörelsen ett klart framsteg. Dagens system där slott och koja beskattas lika är hutlöst orättvist. Samtidigt som dyra villor ska beskattas hårdare utökas också begränsningsregeln, vilket gör det lättare för folk med vanliga inkomster att bo kvar i attraktiva områden.

Att uppskovsskatten avskaffas för lägre belopp än 200 000 kronor hoppas jag att man kan se som ett första steg för att avskaffa den helt. Uppskovsskatten skapar inlåsningseffekter på bostadsmarknaden och minskar rörligheten på arbetsmarknaden.

Ur ett ulricehamnskt perspektiv är uppgörelsen en framgång. Ulricehamn har – utan jag har kollat upp det – få villor med ett taxeringsvärde på över 4,5 miljoner kronor. Det gör att pengar från välbärgade områden kommer in i statskassan – pengar som sedan kan användas till reformer och komma ulricehamnarna till del.