Centerns försämring av Las saknar förankring i verkligheten

Här är en debattartikel som publicerades i Ulricehamns tidning idag av två ombudsmän från Handels. Tycker den är bra och väljer att publicera den här: 

Ungdomsarbetslösheten ökar kraftigt och Sverige har Europas högsta. Det förs många politiska debatter i tv soffor och på debattsidorna. Den 18 september var två av debattörerna Claes Wästerteg och Roland Karlsson (Kommunalråd i Ulricehamn (min anm.)). Deras artikel gick ut på att försämra lagen om anställningsskydd och sänka arbetsgivaravgiften. Det tillsammans med att satsa mer på skolan skulle minska ungdomsarbetslösheten.

Ungdomarna idag har de sämsta villkoren på arbetsmarknaden, de har sämst löner, sämst arbetstidsmått och sämst anställningsvillkor. De åtgärder som gjorts med sänkta arbetsgivaravgifter för unga har inte gett annat resultat än att de stora företagen har tjänat mer pengar på sin affärsverksamhet.

I samhällsdebatten höjs röster om att ungdomsarbetslösheten skulle minska om ungdomars löner sänktes och deras rättigheter på arbetsmarknaden försvagades i relation till andra grupper.

Ofta lider debatten av bristande kunskap om hur det faktiskt ser ut för unga på dagens arbetsmarknad. Om ungdomar redan idag har betydligt lägre löner och mer flexibla och otrygga villkor än andra grupper, så skulle ytterligare försämringar knappast öka deras möjligheter till arbete med trygga och bra anställningsvillkor.

Den effekt som sänkt arbetsgivaravgift för unga har fått är att företag med många unga har tjänat än mer pengar till sina direktörer och aktieägare. Det har knappast resulterat i fler jobb för unga.

För att skapa flexibilitet på arbetsmarknad behövs flera olika komponenter dels måste det finnas jobb att söka. Lagen om anställningsskydd vill säkra att godtyckliga uppsägningar sker. Att ungdomar har svårt att komma in på arbetsmarknaden är ett stort problem och en katastrof för de ungdomar som inte har någon trygg inkomst, inget eget boende och alla de begränsningar som det medför. Varför kan inte Claes Wästerteg och Roland Karlsson komma med ett förslag som faktiskt gynnar ungdomarna och inte bara företagen. Handels har under en längre tid drivit frågan om generationsväxling där vi tar tillvara den kompetens som äldre besitter samt bereder väg för unga in i arbetslivet.

Det märks med all tydlighet att det som Roland Karlsson och Claes Wästerteg kallar en modell är en skrivbordsprodukt utan verklighetsförankring. Vi förhandlar dagligen med arbetsgivare och det senaste året har de flesta förhandlingar varit uppsägningar och där den fackliga organisationen tillsammans med arbetsgivarna har kommit överens om turordningen. LAS skyddar mot godtyckliga uppsägningar. Mer otrygghet på arbetsmarkanden hjälper inte unga att få jobb framförallt när det inte finns några jobb att söka. För att öka sysselsättningen bör Roland Karlsson och Claes Wästerteg istället fokusera på att öka konsumtionen och satsa på fler åtgärder som stimulerar sysselsättningen. Handels har vid ett flertal tillfällen föreslagit generationsväxling som en åtgärd och väg att gå för att öka sysselsättningen bland unga och samtidigt ta vara på den kompetens som de äldre på arbetsmarknaden besitter. Varför kan inte ni Claes Wästerteg och Roland Karlsson komma med ett förslag som verkligen gynnar ungdomarna?

Vi delar deras uppfattning att skolan ska vara av hög kvalitet och att de är de som inte fullgör sin grund och gymnasieutbildning som klarar sig sämst på arbetsmarknaden. Vi vet att hela 22 procent inte har klarat sin gymnasieutbildning och det är i denna grupp den största gruppen arbetslösa finns. Vi menar att ett omfattande kompetenslyft behövs för att möjliggöra för denna grupp att komma ikapp på arbetsmarknaden. Förstärk komvux det leder till att de som saknar gymnasiebehörighet kan kompetenshöja sig och kan på så vis bättre matcha arbetsmarknaden.

Stina Josefsson

Tony Karlstedt

Läs också: Förstärk anställningsskyddet

Annonser

Mitt huvudanförande i Tvingenärendet i fullmäktige

Fullmäktige beslutade att skicka tillbaka ärendet om Tvingen 9 & 10 till kommunstyrelsen för att arbeta om förslaget. Vad som händer denna gång åter står att se. Nedan kan du läsa mitt huvudanförande i fullmäktige:

 

Om några dagar har jag varit oppositionsråd i Ulricehamns kommun i sex månader. Det har varit inspirerande, utmanande och roligt. Särskilt med tanke på det starka stöd jag har fått både bland vänner i Socialdemokraterna, bland vänsterpartister och miljöpartister. Och naturligtvis har det varit roligt att få det starka stöd och de många lovorden från många ulricehamnare. Ett stort tack. Och jag lovar att göra mitt bästa för att utveckla Ulricehamn.

På de här sex månaderna har vi Socialdemokrater, Vänsterpartister och Miljöpartister fördjupat vårt samarbete ytterligare och har idag en stabil grund att stå på som kännetecknas av öppenhet, respekt och med resultatet i första rummet.

Jag är övertygad om att samarbete över blockgränserna är det bästa för folket i Ulricehamns kommun. Det är inte alltid vi kommer att kunna nå fram till enighet men då ska vi respektera varandras åsikter och de beslut som fattas i vårt högst beslutande organ, fullmäktige. Det här är inget konstigt. Det är demokratins grund.

Idag har vi Ulricehamns tidning på plats och tidningen har också valt att webbsända fullmäktige på sin hemsida. Något som fullmäktiges ordförande tidigare har efterlyst. Idag är det verklighet.

Och självklart beror det på Tvingen 9 & 10 och det stora engagemang frågan har väckt bland ulricehamnare. Ett bevis på detta är inte minst de 893 namn som skrivit under vår lista mot planerna på att tillåta närmare 20 meter höga sjönära hus. Ytterligare ett bevis på styrkan i frågan är alla de klick som Ulricehamns tidning fick i sin enkätundersökning på deras hemsida. Sist jag såg den var det över 4 000 klick, vilket skulle innebära att var femte ulricehamnare oavsett ålder har klickat. Så är det naturligtvis inte. Det bevisar ändå att frågan väcker engagemang. Ytterligare bevis på kraften i frågan är självfallet alla människor som har tagit sig hit idag. Det är imponerande och en styrka att så många bryr sig om sin stad och stadens utveckling. Och det kanske inte är så konstigt. För trots massiv kritik redan i inledningsskedet av den här processen forcerar den borgerliga majoriteten fram förslaget.

Från Storgatans norra ände längs med hela stadskärnan och ner mot södra delarna av staden ligger vackra trevåningshus.  Det är de här husen som utgör kärnan i det unika med Ulricehamn. Det är de här husen som utgör grunden till den pittoreska småstadsidyllen. Det vill nu de borgerliga partierna slå sönder genom att tillåta sex våningshus mitt bland denna idyll.

Likt pojken som kastat stenen, krossat rutan och blivit ertappat famlar den politiska majoriteten efter argument. I bristen på egna bra argument försöker man skylla ifrån sig och hitta något annat att prata om. På insändarsidan har vi kunnat läsa om att Socialdemokraterna vill bygga höghus och ett Bogesunds sjöstad.

Det hör naturligtvis inte till ärendet Tvingen 9 & 10. Jag debatterar gärna både Bronäsområdet och våra tankar området där reningsverket finns idag. Låt oss ta den diskussionen när den tiden är mogen.

Herr ordförande, det hävdas i debatten att det inte går att få någon lönsamhet i byggnationen om den är lägre än 6 våningar. Samtidigt planeras gamla Televerket att byggas om till lägenheter. Samtidigt planerar Skanska och Ikea att bygga flerbostadshus på tvåvåningar i Sanatorieskogen. Samtidigt planerar Byggteamet att bygga hyresrätter i tvåvåningshus uppe på Fridkullagatan. Intresset har varit stort och bygget planeras starta i december. Det går alltså att bygga lägre än sex våningar med lönsamhet.

Den 27 april var Tvingen 9 & 10 uppe i fullmäktige.  Då beslutade en majoritet av fullmäktiges ledamöter att skicka tillbaka ärendet för att det skulle arbetas om. En majoritet av ledamöterna tyckte att byggnaderna ska vara max tre våningar och ska anpassas till stadsbilden och områdets speciella karaktär. Och att bildmontage skulle tas fram.

Tittar vi i handlingarna finns numer ett bildmontage. Det är det enda som skiljer ärendet sedan ärendet var uppe i fullmäktige i april. Det enda som skiljer. Vad det gäller bildmontaget kan vi konstatera att vi glömde yrka på att det skulle vara verklighetstroget. När vi tittar på montaget fattas ett helt hus, en 20 meter hög flaggstång och en lika hög lyktstolpe finns införd mellan de båda byggnaderna.

När jag fattar beslut måste jag kunna känna mig trygg i beslutet. För det krävs ett bra beslutsunderlag.  Och vi har yrkat på bildmontage även från perspektiven Fiskarebacken och Storgatan men har inte fått några.

Nu har fotografen Göran Fahlström återigen engagerat sig och tagit fram egna montage. En eloge till Göran.  Hans bilder och insatser viftas nu bort av den borgerliga majoriteten.

Och idag, den 28 september, är alltså samma detaljplan tillbaka som var uppe i fullmäktige den 27 april. Som tillåter 20 meter höga byggnader. Vad säger Cristina Bernevång, Allan Olsson, Ingela Widell, Ing-Marie Andersson och Börje Eckerlid om det? Ni som tillsammans med Lars Holmin röstade med oss förra gången. Förutsättningarna är de samma, röstar ni med oss denna gången med? Eller låter ni dagsformen avgöra ert ställningstagande?

Tyvärr tvingas jag konstatera att den kritik som en myndighet, Länsstyrelsen, riktat i tidigt skede mot byggplanerna inte beaktas. Under perioden för samråd skriver Länsstyrelsen under rubriken Stadsbild:

”Länsstyrelsen saknar en bra beskrivning över hur dessa relativt sett stora hus kommer att samspela med stadskärnan i centrala Ulricehamn. Värdena i centrum är välbeskrivna, men man bör också på ett bra sätt beskriva hur dessa nya hus samspelar med och tillför något till centrala Ulricehamn.”

Under rubriken Kulturmiljö skriver man:

”Byggnaderna på Storgatan 51, 53 och 57 har ett miljövärde som försvinner vid planens realiserande. I det fall planen inte realiseras i sin helhet är det angeläget att de aktuella byggnaderna vårdas och att ursprungligt utseende eventuellt återskapas.”

Jag frågar Länsstyrelsen:

Men det är ju bara råd ni ger, är det så viktigt?

–  Men det är viktiga råd, annars hade vi givetvis inte skrivit dem.  

Nu frågar er: Vad hände med dessa viktiga råd, vart tog de vägen? Jag kan inte se dem i mina handlingar. Och vad hände med det majoritetsbeslut som fullmäktige tog i april? Vad hände med beslutet i vårt högst beslutande organ? Och vad skickar det här för signaler till alla ulricehamnare? Och vad händer med småstadsidyllen?

Vi inom oppositionen vill utveckla Ulricehamn och småstadsidyllen. Och vi gör det gärna genom samarbete. Återremiss, herr ordförande.

750 ulricehamnare kan inte ha fel

Så är det då dags. På måndag klockan 18.00 kör fullmäktige igång i Stadshuset. Och på dagordningen som ärende sju är Tvingen 9 & 10 – frågan om vi ska tillåta 20 meter höga sjönära hus på tomten ovanför Willys.

Och det rimliga svaret borde vara nej – precis som en majoritet av fullmäktiges ledamöter beslutade i april när frågan var senast var uppe. Och nej – för 750 ulricehamnare kan inte ha fel. Det är så många som har skrivit på vår namninsamling mot byggplanerna.  

Igår publicerade UT bilder som visar hur byggnationen kan komma att se ut från ovansidan. Miljöpartisten Ingemar Basth visar än fler bilder på sin hemsida. Kom till fullmäktige imorgon och visa ditt stöd. Allt du behöver göra är att vara där!

Sverige behöver en bättre miljöpolitik

Idag gästades Ulricehamn av två eminenta miljökämpar under den pågående miljöveckan; Stefan Edman och Anders Wijkman.

– Beräkningar visar att globalt sett behöver vi investera lika mycket i klimatåtgärder som vi lägger i bistånd varje år, sa Stefan Edman.

Det motsvarar 0,3 procent av världens BNP eller 170 miljarder US dollar. Edman tillade:

– Men det är siffran idag. Väntar vi till 2030 innan vi börjar agera krävs mycket kraftfullare åtgärder som beräknas till 800 miljarder US dollar.

Mycket har gjorts de senaste åren. På 30 år förbrukningen av olja som går till att värma upp hus minskat med 70 procent.

– Och på 1990-talet introducerades koldioxidskatten, konstaterade Edman.

Nyligen presenterade den borgerliga regeringen sin budgetproposition. Tyvärr var den ren från miljösatsningar. Tidigare har regeringen sänkt klimatmålen. De leder inte till den klimatomställning som Sverige behöver för miljöns och jobbens skull. Regeringen drar också ned på sina ambitioner för energiforskningen.

– Tyvärr finns det inget miljökrav kopplat till ROT-avdraget, sade den förre kristdemokratiske EU-parlamentarikern Anders Wijkman.

Tidigare i år har Socialdemokraterna, Vänsterpartiet och Miljöpartiet presenterat ett alternativt ROT-avdrag som innehåller miljökrav och omfattar även hyresrätter.

Våga ta ansvar för barnen i Ulricehamn

Nästa år riskerar våra barn i Ulricehamn att tvingas in i större barngrupper. När den borgerliga majoriteten nu planerar budgeten tvingas barn- och utbildningsförvaltningen ta till kraftfulla tag för att leva upp till den borgerliga majoritetens mycket hårda sparkrav. 29 personer kan tvingas lämna våra barn det kommande året. Idag fattar barn- och utbildningsnämnden sitt beslut.

Samtidigt avfärdar Kristdemokraterna – ett parti som enligt vissa vurmar familjen – och deras gruppledare i Ulricehamn Ingvar Kärrsmyr i dagens Ulricehamns tidning en skattehöjning för att rädda kvaliteten och arbetsmiljön inom barnomsorgen.

Att höja skatten är det ingen som vill. Att höja skatten är allt annat än populistiskt. Särskilt inför ett valår. Och jag resonerar som de flesta andra; jag behåller gärna mina pengar i plånboken.

Men samtidigt måste jag se till att våra barn och äldre får den omsorg de har rätt till. Jag måste våga ta ansvar – även om det innebär tuffa beslut.

Jag kan inte acceptera att våra barn ska bli regulatorn när ekonomin tryter. Särskilt inte när den borgerliga regeringen samtidigt sänker skatter med sammanlagt 10 miljarder kronor inför nästa år – pengar som egentligen kunde investerats i välfärdsjobb för att ta hand om våra barn och äldre.

Socialdemokraterna, Vänsterpartiet och Miljöpartiet i Ulricehamn har tidigare pekat ut tre områden som vi prioriterar inför nästa år; jobbskapande åtgärder, barnen och sänkta taxor inom äldreomsorgen – även om det kan komma att innebära höjd skatt.

Inrätta utmärkelsen ”Årets by” i kommunen

Idag lämnade Socialdemokraterna, Vänsterpartiet och Miljöpartiet gemensamt in motionen Inrätta utmärkelsen ”Årets by” i kommunen. Syftet är att uppmärksamma och stimulera insatser som stärker landsbygdsutvecklingen.

Här är motionen i sin helhet:

Ulricehamn tjänar på att hela kommunen lever. Kommunen bör stimulera och uppmärksamma projekt och arbeten vars syfte är stärka och utveckla landsbygden. Ett sätt kan vara att varje år utse Årets By.

Liknande utmärkelse finns på flera andra håll i landet och är ett hederstecken och stimulansåtgärd för den by/bygd som under året utfört en prestation som med hänsyn till förutsättningar och omständigheter framstår som berömvärd förebild för andra byar och samhället i övrigt.

Bedömningen bör avse konkreta projekt med mätbara resultat t ex antal arbetstillfällen.

Juryn bör bestå av representanter från bland annat NUAB och landsbygdsalliansen.  Vid bedömningen bör juryn ta hänsyn till om

  • det finns en väl genomarbetad strategi för utvecklingsarbetet i byn/bygden samt en kort- och långsiktig handlingsplan.
  • utvecklingsarbetet genomförs av samverkan mellan olika grupperingar inom byn/bygden. Såväl mäns som kvinnors behov och insatser bör beaktas.
  • arbetet kan leda till eller har lett till ökad sysselsättning.
  • det finns ett uttalat kommersiellt inslag i verksamheten.

Det bör bedömas som positivt om man aktivt arbetar för och med unga människor.

Med anledning av ovan föreslås kommunfullmäktige besluta

att inrätta utmärkelsen Årets by.

 

Barbro Westermark (S), Jan- Olof Sundh (V), Ingegerd Borg (Mp)

Ulricehamns pensionärer tjänar på en rättvisare politik

I går meddelade regeringen att de sämst ställda pensionärerna med full garantipension får en skattesänkning med ungefär en hundralapp i månaden. Det innebär att den med en pension på 12 500 kronor i månaden får 160 kronor i sänkt skatt.

Men regeringen väljer samtidigt att sänka basbeloppet som styr pensionerna. Dessutom slår bromsen för pensionsutbetalningarna till nästa år vilket gör att stora grupper totalt sett går back nästa år. Bara de med full garantipension får 30-40 kronor mer i månaden efter skatt. Allt enligt Swedbanks institut för privatekonomi.

Regeringen ger alltså med den ena handen och tar med den andra och försöker få det mediala strålkastarljuset att hamna på den ”givande” handen. Ett ”billigt” trick för statskassan men desto dyrare för Sveriges pensionärer.

Regeringen har sänkt skatterna med över 80 miljarder kronor sammanlagt. Den rikaste tiondelen av befolkningen har fått över 20 procent av dessa skattesänkningar, visar siffror från Riksdagens utredningstjänst, RUT. Och någonstans måste pengarna tas ifrån. Sveriges och Ulricehamns pensionärer är en av de grupper som har fått stå tillbaka.

Välbehövliga pengar som egentligen skulle hamnat i plånboken hos Ulricehamns pensionärer har nu gått till redan rika i välbeställda områden i Sverige.  Klyftorna i Sverige ökar.

Socialdemokraterna håller fast vid linjen att pension är att betrakta som uppskjuten lön vilket därmed också ska beskattas därefter. Socialdemokraterna föreslog i våras sänkt skatt för samtliga pensionärer med 2 700 kronor i månaden.  Sverige och Ulricehamn tjänar på en rättvisare politik.