Jobben först – Sverige och Ulricehamn ska tillbaka till toppen!

Allt fler människor tvingas ut i arbetslöshet. På ett år arbetslösheten i Ulricehamn mer än fördubblats. Ungdomsarbetslösheten är nu uppe 14,8 procent i Ulricehamn. Världen upplever den värsta krisen sedan 1930-talet. Den finansiella krisen har slagit rätt in i ulricehamnarnas vardag och kommunens kassa.

Vi behöver investera Sverige och Ulricehamn ur krisen. Idag presenterade Socialdemokraterna i Ulricehamn en rapport tillsammans med S i riksdagen utifrån vår budgetmotion som lades i riksdagen i oktober och nya fräscha förslag från Jobbkongressen tidigare i höst.

Jobb och utbildning prioriteras. Samma prioritering gäller även i kommunen där Socialdemokraterna har presenterat ett gemensamt budgetförslag tillsammans med Miljöparitet och Vänsterpartiet.

Rapporten visar också att med en Socialdemokratisk ledd regering hade Ulricehamn fått ytterligare statsbidrag som motsvarar 8 öre i skattehöjning under tre år. Ulricehamn tjänar på en s-regering.

Här är några konkreta jobbförslag som rapporten tar upp:

  • En arbetsgivare som anställer en arbetslös ungdom ska få en skattereduktion som motsvarar hela arbetsgivaravgiften
  • Fler ungdomar ska erbjudas jobbutbildning och traineeplatser
  • Fler ungdomar ska erbjudas feriearbete
  • Avgiften till a-kassan ska sänkas
Annonser

Många vill vara med för ett öppet Ulricehamn

I torsdags initierade politiken ett fackeltåg för ett öppet och medmänskligt Ulricehamn. Idag hade vi som tog initiativet till fackeltåget en gemensam insändare i Ulricehamns tidning.

Sedan dess har jag fått många lovord för vårt initiativ. Sedan i torsdags har jag pratat med en rad företag och företagare. Alla har ställt sig positiva till ett samarbete mellan företagen för ett öppet Ulricehamn. Jag har också varit i kontakt med Torbjörn Frick, vd på Näringsliv Ulricehamn, som med en gång tog stafettpinnen för att starta ett nätverk bland kommunens företag.

Ulricehamns tidning och Bo Högborn har på ledarplats tagit tydlig ställning för politikens och företagens initiativ. Det känns mycket bra – även om man kan ha synpunkter på vissa ordval.

Jag hoppas också att föreningslivet i kommunen känner sig manade att starta ett liknande nätverk. Jag har även här varit kontakt med ett antal föreningsaktiva. Samtalen bådar gott.

P.S. Fackeltåget startar vid Grodparken på måndag klockan 17.30 och går till stadshuset.

Tillsammans för ett öppet Ulricehamn

Insändare i Ulricehamns tidning den 28 november. Gå med i fackeltåget för ett öppet Ulricehamn på måndag klockan 17.30. Start vid Grodparken. Vi finns även på Facebook genom gruppen För ett öppet Ulricehamn.

Ulricehamns kommun är på många sätt en bra kommun som vi är stolta över. Samtidigt konstaterar vi att det finns en rad utmaningar i kommunen. Den finansiella krisen har förstärkt dessa utmaningar men på sikt ser vi en rad möjligheter för kommunen. Det är det som driver oss i vårt politiska arbete. Genom våra partier har vi olika lösningar på hur vi ska lösa utmaningarna och utveckla möjligheterna.

Samtidigt finns frågor som förenar våra partier. Ett tydligt exempel är vår känsla för medmänsklighet som sträcker sig långt utanför kommungränsen. Ulricehamn har under många år bedrivit en generös flyktingpolitik. Det ska vi vara stolta över. Vi ger människor som tvingats fly sitt land på grund av krig och förtryck möjlighet att starta ett nytt liv – en andra chans.

I stora delar har vårt arbete varit framgångsrikt. Av de flyktingar som gått kommunens introduktionsprogram var nio av tio självförsörjande vid senaste årsskiftet. Men det är inte tillräckligt. Det kan bli bättre. Men vi får inte förledas att tro att vi löser problemen genom att isolera vår medmänsklighet innanför kommungränsen. Istället krävs att vi tillsammans förbättrar möjligheterna för alla människor att snabbt bli en del av Ulricehamns kommun.

Vi vill tydligt deklarera att vi är för ett öppet samhälle. Vi bjuder in alla som delar vår gemensamma värdering till ett fackeltåg på måndag kväll. Det startar vid Grodparken och avslutas vid Stadshuset.

Tillsammans för medmänsklighet. Tillsammans för ett öppet Ulricehamn.

Mattias Josefsson, oppositionsråd (S)

Roland Karlsson, kommunalråd (C)

Gulli Håkansson, gruppledare (FP)

Jan-Olof Sundh, gruppledare (V)

Carljohan Molander, gruppledare (M)

Ingegerd Borg- Saviharju, gruppledare (MP)

Allan Olsson, gruppledare (KD)

Fackeltåg för ett öppet Ulricehamn

Jag är mycket glad över att samarbetspartierna (S, V och Mp) tillsammans med den borgerliga majoriteten (C, M, Fp och Kd) har kommit överens om att arbeta för ett öppet och medmänskligt Ulricehamn.

Anledningen är att samtliga partier vill tydliggöra vår syn på invandrar- och flyktingfrågor.

Den senaste tiden har frågan aktualiserats genom en rad uppmärksammade händelser runt om i landet. Jag vill tydligt tala om att jag tar avstånd från alla värderingar som exkluderar grupper i samhället på grund av utländsk bakgrund.

Samtidigt kan jag se att integrationspolitiken i Sverige har sina brister. Men de problemen löser vi inte genom att isolera vare sig kommunen eller Sverige från omvärlden utan istället arbeta på att förbättra vårt arbete.

På måndag vid 17.30-tiden startar ett fackeltåg vid Grodparken till Stadshuset.

Jag uppmanar alla som delar våra värderingar att delta i vår manifestation och gå med i vår grupp på Facebook För ett öppet Ulricehamn.

Låt oss utveckla det unika med Ulricehamn

Ulricehamn är en pittoresk stad. Den vackra stadskärnan får tankarna att fara iväg till Elsa Beskows tant Grön, tant Brun och tant Gredelin. Stadens speciella karaktär smälter väl ihop med vår vackra landsbygd. Bilden av vår idyll förstärks av Colin Nutleys filmer om Änglagård. Den bilden ska vi vara rädda om och utveckla. Det är den bilden som gör att Ulricehamn sticker ut i mängden av alla småstäder i Sverige.

Vid kommunstyrelsens möte igår var Tvingen 9 & 10 uppe på bordet för tredje gången under min korta tid som oppositionsråd i kommunen. I sak har ingenting förändrats sedan första gången frågan var upp i april. Förslaget innebär att vi tillåter närmare 20 meter höga byggnader ovanför Willys.

I tidigt skede – långt före jag var tilltänkt som oppositionsråd – föreslog samarbetspartierna att kommunen skulle rita upp hela södra delarna av Storgatan i ett så kallat gestaltningsprogram. Ska stadsbilden förändras behöver vi tänka större än det enskilda huset. Vi behöver se till hela området och hur vi ska utveckla det.

Men det fick tyvärr inget gehör. Eftersom kommunen inte vill ta ett helhetsgrepp över området anser samarbetspartierna att stadsbilden inte kan förändras i någon större omfattning. Och vi ser också att förslaget riskerar att känslan av småstadsidyll går förlorad. Därför har vi föreslagit max tre våningar.

Vid fullmäktige i april röstade en majoritet av ledamöterna i fullmäktige för att förslaget skulle arbetas om. Inför fullmäktige i september skrev närmare 900 personer på vår namninsamling för att behålla småstadsidyllen. Förslaget skickades återigen tillbaka för att arbetas om. Men inget har hänt.

Den 14 december är det dags för fullmäktige igen. Denna gång troligen för ett slutgiltigt avgörande. Jag är inte emot byggnation – jag är för att utveckla staden. Men vi ska ta tillvara på våra styrkor och våra tillgångar och det unika med Ulricehamn. Det är så vi kan sticka ut i mängden, det är så vi kan bli en attraktiv turiststad och nå målet med 25 000 invånare.

Grattis Hanna – kör hårt!

Ulricehamns framgångsrika skidåkare Hanna Falk har blivit uttagen i seniorlandslaget. Hon är en av fem damer som blivit uttagen till första världscupsprinten i finska Kuusamo den 28-29 november.

I helgens lopp i Bruksvallarna körde 20 åriga Hanna Falk in på en fjärde plats respektive en 24:e plats.

I våras uppmärksammade kommunen Hanna Falk för hennes framgångar i junior-SM efter hennes guld i både sprint och fem kilometer fristil.

Nu är det dags att tampas med världseliten. Kört hårt, Hanna – och lycka till!

Ulricehamn behöver prioritera jobben!

Antalet ungdomar som tvingas stå utanför arbetsmarknaden fortsätter att öka i Ulricehamns kommun. Nu är ungdomsarbetslösheten hela 14,8 procent i kommunen, visar siffror från Arbetsförmedlingen över oktober. Det är en ökning med närmare en procent på en månad och det är betydligt sämre siffror än både länet och riket.

Någonting måste göras. Socialdemokraterna, Vänsterpartiet och Miljöpartiet har lagt fram flera offensiva förslag under året för att mota bort utanförskapet. På kort sikt handlar det självklart om att få fler i sysselsättning men på längre sikt även om att locka fler att arbeta inom kommunen. Ytterligare ett exempel på en offensiv jobbsatsning är Skellefteå som i våras lanserade så kallade ungdomstraineeanställningar.

Tyvärr har våra förslag i kommunen inte mottagits speciellt positivt av den borgerliga majoriteten i Ulricehamn.

Politiken kan göra skillnad. Och jag har tidigare påpekat att ”sitta still i båten skapar onödigt lidande och ökar kostnader för kommunen.”

 I år har Ulricehamn betalat över 10 miljoner kronor i försörjningsstöd, pengar som skulle kunna användas till något mer konstruktivt för så väl individen som för kommunen.

Och inför nästa år avsätter vi sammanlagt 14,5 miljoner kronor till arbetsmarknadsåtgärder och sysselsättningsstöd i vår budget. Det handlar bland annat om ge arbetsmarknadsorganisationen ekonomiska muskler för att kunna sätta människor i arbete, utbildning och ge fler ungdomar möjlighet till feriearbete i kommunen. Jobben först. Det är så vi kan ge kommunen en annan färdriktning och skapa förutsättningar för att utveckla välfärden.