En svart dag för Sverige och tusentals människor

Idag kom besked om att SAAB läggs ned. Det är tragedi för tusentals människor som tvingas lämna sina jobb. Och kritiken mot regeringens passivitet låter inte vänta på sig.

Roger Jönsson håller med Peter Andersson om Fredrik Reinfeldts uttalande om att regeringen inte gjort tillräckligt. Oppositionen har lagt olika förslag för att kunna stödja svensk bilindustri men regeringen har vägrat att lyssna.

En passiv regering puttade SAAB över kanten, skriver Björn Sundin. Även han konstaterar att Socialdemokraterna har presenterat konkreta förslag som hade kunnat rädda bilföretaget.

– Vi har duktiga tekniker och duktiga anställda. Ärligt talat begriper jag inte det här beslutet. Ur näringslivssynpunkt är det nog det värsta jag har varit med om, säger Gert-Inge Andersson, kommunalråd i Trollhättan på ifmetall.se.

Nu är det upp till regeringen att kliva fram och ta ansvar. Att gömma sig bakom argumentet att ”ta hand om skattebetalarnas pengar” duger inte.

All den upparbetade kompetens och kunskap som finns inom fordonsindustrin i Västsverige riskerar nu att dräneras totalt. Det är ett slöseri med skattebetalarnas pengar att låta skattefinansierade välutbildade människor gå sysslolösa.

Det går knappast att överdriva hur stor betydelse nedläggningen av SAAB har för Sverige. Nationalekonomiskt drabbas hela den svenska ekonomin. Förutom att 3 500 personer tvingas lämna sina arbeten på Saabfabriken försvinner ytterligare 4 500 jobb i form av bland annat underleverantörer, visar en studie från Tillväxtverket. 4 000 av jobben återfinns i Västra Götaland. Inkomstskatterna minskar med 200 miljoner kronor och hushållens disponibla inkomster sjunker med 400 miljoner kronor.

Frågan är inte om utan hur mycket den svenska handelsbalansen kommer att påverkas. Vad kan ersätta SAAB och alla de exportintäkter som har legat till grund för vårt välstånd.

Frågan är heller inte om utan hur många jobb som försvinner i Ulricehamns kommun. Samtidigt konstaterar jag att samarbetspartierna i Ulricehamn (S, V och Mp) har avsatt 14,5 miljoner kronor i arbetsmarknadsåtgärder och sysselsättningsstöd i vår budget. Det är 8,5 miljoner kronor mer än den borgerliga majoriteten. Vi pratar inte bara om jobben. Vi följer upp det med resurser för att kunna sätta jobben först.

Nyligen kom Sveriges kommuner och landsting med färsk skatteprognos som visar att Ulricehamn skulle få ytterligare 4 miljoner kronor i skatteintäkter under nästa år. Den prognosen är nu bara att kasta i papperskorgen.

Annonser

Jag utmanar Moderaterna i debatt om jobben och sjukförsäkringen

Moderaterna gick till val på fler jobb. Men istället för fler arbetstillfällen tvingas idag fler från sina jobb. Den utlovade tydliga arbetslinjen har bytts ut mot en utsorteringslinje, där många tvingats ur a-kassan och sjuka friskförklaras. Det är en sjuk politik som inte hör hemma i 2000-talets Sverige.

2010 är det åter dags för val till Sveriges riksdag och i kommunen. Valets två huvudalternativ är Socialdemokraterna och Moderaterna. För mig är det viktigt att ge väljarna möjlighet att ta del av skiljelinjerna mellan partierna.

Jag antar Mona Sahlins uppmaning och utmanar Moderaterna i Ulricehamn på debatt om jobben och sjukförsäkringen. Så Carljohan Molander & Co, antar ni min utmaning?

Det här sa jag om Tvingen i fullmäktige

Ikväll tog fullmäktige beslut om att tillåta byggnation av närmare 20 meter höga sjönära hus. Detta är vad jag sa i mitt huvudtal:

Så var det här igen. För tredje gången, herr ordförande. Tvingen 9 och 10. Första gången ärendet var uppe var i april då en majoritet av fullmäktiges ledamöter röstade för att förslaget skulle arbetas om. Tyvärr har ärendet inte förändrats i sak sedan dess. Däremot har närmare 900 personer valt att skriva på vår namninsamling mot planerna på 20 meter höga sjönära hus.

Socialdemokraterna är inte emot byggnation. Tvärtom. Men jag delar chefredaktören på Ulricehamns tidning Bo Högborns syn som han uttrycker på ledarplats den 10 december om att ”politiker måste ha ett helhetsperspektiv”. Och jag konstaterar att Socialdemokraterna i tidigt skede föreslog att vi skulle hantera södra delen av Storgatan på precis samma sätt som vi nu väljer att göra med Bronäs – planera långsiktigt hur vi vill ha hela området.

Kritiken från boende i området har också varit massiv och välformulerad redan i tidigt skede.

Tyvärr fick vårt förslag inget gehör. Det är synd. Helhetsperspektiv och långsiktigt tänkande är viktigt när vi utvecklar Ulricehamn. När helhetsperspektivet saknas anser vi att en punktinsats i ett område inte får förändra stadsbilden så kraftigt som Tvingen 9 & 10 riskerar att göra. Vi ska också komma ihåg att vår småstadskänsla är en styrka för kommunen som attraherar såväl ulricehamnare, turister som förbipasserande.

I mitt tal i april beskrev jag hur jag upplevde 1980-talets renovering av Storgatan. Jag sa:

”Och allt efter att tiden gick växte en delvis ny stadsbild fram, en vacker, en väl genomtänkt, en stadsbild som förstärkte det unika med Ulricehamn.

Om någon ber mig beskriva Ulricehamn idag så använder jag ord som småstadsidyll, pittoreskt och en stadskärna med en speciell karaktär. Och just det här tror jag är själen inte bara i Ulricehamn utan också i Ulricehamnarna. Vi är stolta över vår stadsbild. Och det ska vi vara. ”

Herr ordförande, då ansåg en majoritet av fullmäktiges ledamöter att det låg någonting i det jag sa.

I mitt tal i september gjorde jag liknelsen om den lilla pojken.  Jag sa ”Likt pojken som kastat stenen, krossat rutan och blivit ertappat famlar den politiska majoriteten efter argument.”

Och gång på gång var vi från samarbetspartierna uppe i talarstolen och ställde frågan varför. De få och tunna argument som kom fram handlade om att ens föräldrar tyckte att det skulle bli bra, att man gillar vackert väder eller att Ulricehamns stad inte är vacker och att utveckling börjar först på våning fyra.

Är det med sådan tunn argumentation som vi ska fatta långsiktiga beslut som kommer att förändra stadsbilden åtminstone 40 år framåt i i tiden. Det gör att jag känner mig djupt oroad över ledarskapet i kommunen.

Herr ordförande, det byggs mycket i Ulricehamn nu. Det är bra. Staden utvecklas och vi gör det möjligt för fler att bo i vår vackra kommun. För att ta några exempel; vid Fridkullagatan bygger Byggteamet, vid Sanatorieskogen sätter Skanska snart spaden i marken för ytterligare lägenheter och villor. Samtidigt planerar Stubo att rusta upp det tomma huset på Nillas väg och Majblomman bygger seniorboende vid Järnvägsgatan. Totalt rör det sig om över 100 nya bostäder inom kort. Dessutom har flera byggföretag anmält intresse för ytterligare byggnation.

Som politiker har vi ett övergripande ansvar för kommunen – även för kommande generation. Vad är det vi vill lämna efter oss till dem som förhoppningsvis fyller våra platser när vi har gjort vårt.

Vi utvecklar Ulricehamn bäst genom samarbete, helhetsperspektiv och ett långsiktigt tänkande. Det är också så vi kan se till allmänhetens bästa.

Därför herr ordförande, är ett avslag att förorda.

Opinionsframgångar för S när sjuk politik blir synlig

Om det vore val idag skulle samarbetspartierna – Socialdemokraterna, Vänsterpartiet och Miljöpartiet få egen majoritet. Det visar Sifo:s senaste väljarundersökning som gjorts på uppdrag av SvD.

Både Sören Holmberg, professor i statsvetenskap vid Göteborgs universitet och Toivo Sjörén, chef för Sifo:s opinionsmätningar är överens om att det är debatt kring sjukförsäkringen som har fått 350 000 väljare att fly de borgerliga partierna.

Och den debatten har varit anmärkningsvärd. Under två års tid har samarbetspartierna, fackföreningar, myndigheter och intresseorganisationer kritiserat regeringens cyniska förslag om att tvinga svårt sjuka ut i arbetslivet igen. Men regeringen har vägrat att lyssna och vägrat att förstå att det är människor av kött och blod vi pratar om.

En av dem som har kämpat hårt för en bättre sjukförsäkring är Veronica Palm, vice ordförande i riksdagens socialförsäkringsutskott. Hennes frustration går inte att ta miste på.

Min grundinställning är att alla människor vill tillhöra gruppen – samhället – och bidra efter sin förmåga. Men alla kan inte i samma utsträckning på grund av olika anledningar, exempelvis cancersjuka eller människor med hjärtbesvär. Att ta bort den trygghet de har i ett sargat skede av livet hjälper dem inte att komma tillbaka. Tumören eller hjärtbesvären blir inte mindre. Ångesten ökar och förutsättningarna för att dessa människor ska kunna komma tillbaka minskar radikalt.

Bara i Västra Götaland riskerar 2 608 människor att bli utförsäkrade vid årsskiftet, 29 av dem bor i Ulricehamn. Det är den kalla handens politik som inte hör hemma i Sverige på 2000-talet.

När förslaget väl närmade sig beslutsbordet fick regeringen kalla fötter och bad utskottet att skriva ett motförslag på sin egen proposition. Det visar bara hur ogenomtänkt och hur nonchalant regeringen hanterar våra svårt sjuka – som kan vara du eller jag imorgon.

Det är uppenbart att väljaren har börjat att ifråga sig vilket samhälle vi vill ha och vilken människosyn som ska gälla i Sverige.

Tillsammans för goda idéer som utvecklar Ulricehamn

Vad är bra i kommunen och framför allt vad behöver utvecklas? Med den frågan i bagaget pratade Socialdemokraterna, Vänsterpartiet och Miljöpartiet med ulricehamnare i fredags och lördags.

I fredags var miljöpartisten Ingemar Basth och jag utrustade med glögg, pepparkakor och frågor kring kollektivtrafiken på jakt efter goda idéer vid stationshuset i Ulricehamn. Vi mötte många ungdomar och hade många intressanta diskussioner.

I onsdags morse mötte vänsterpartisten Marie-Louise Bengtsson och jag bussresenärer – och då företrädesvis arbetspendlare – på samma plats.

Under lördagen bjöd partierna på glögg och pepparkakor vid Järnvägstorget. Trots allt som pockar in för julen var det många som tog sig tiden att stanna till och diskutera.

Om du har idéer kring vad som behöver förbättras och utvecklas i Ulricehamn är du självklart välkommen att höra av dig. Mejla till ulricehamnsframtid@gmail.com och gå med i gruppen Ulricehamns framtid på Facebook.

I lördags hade Socialdemokraterna också en Tackofest – där vår förening bjöd alla medlemmar som hjälp till under året på tacco. En social tillställning som var riktigt trevlig!

Se helheten när vi utvecklar Ulricehamn

Insändare i Ulricehamns tidning den 12 december.

På måndag kommer Tvingen 9 & 10 upp till fullmäktige för tredje gången. Första gången ärendet var uppe var i april då en majoritet röstade för att förslaget skulle arbetas om. Tyvärr har ärendet inte förändrats i sak sedan dess. Däremot har närmare 900 personer valt att skriva på vår namninsamling mot planerna på 20 meter höga sjönära hus.

Socialdemokraterna är inte emot byggnation. Tvärtom. Men jag delar Bo Högborns syn som han uttrycker på ledarplats den 10 december om att ”politiker måste ha ett helhetsperspektiv”. Och jag konstaterar att Socialdemokraterna i tidigt skede föreslog att vi skulle hantera södra delen av Storgatan på precis samma sätt som vi nu väljer att göra med Bronäs – planera långsiktigt hur vi vill ha hela området.

Tyvärr fick vårt förslag inget gehör. Det är synd. Helhetsperspektiv och långsiktigt tänkande är viktigt när vi utvecklar Ulricehamn. När helhetsperspektivet saknas anser vi att en punktinsats i ett område inte får förändra stadsbilden så kraftigt som Tvingen 9 & 10 riskerar att göra. Vi ska också komma ihåg att vår småstadskänsla är en styrka för kommunen som attraherar såväl ulricehamnare, turister som förbipasserande.

Det byggs mycket i Ulricehamn nu. Det är bra. Staden utvecklas och vi gör det möjligt för fler att bo i vår vackra kommun. För att ta några exempel; vid Fridkullagatan bygger Byggteamet, vid Sanatorieskogen sätter Skanska snart spaden i marken för ytterligare lägenheter och villor. Samtidigt planerar Stubo att rusta upp det tomma huset på Nillas väg och Majblomman bygger seniorboende vid Järnvägsgatan. Totalt rör det sig om över 100 nya bostäder inom kort. Dessutom har flera byggföretag anmält intresse för ytterligare byggnation.

Vi utvecklar Ulricehamn bäst genom samarbete, helhetsperspektiv och ett långsiktigt tänkande. Det är också så vi kan se till allmänhetens bästa.

Äpplen och idéer för bra kommunikation

Vad fungerar bra med kollektivtrafiken i Ulricehamns kommun och vad behöver utvecklas? Utrustade med ett par påsar äpplen och glatt humör ställde vänsterpartisten Marie-Louise Bengtsson och jag den frågan till resenärer vid busstationen i morse.

Vi resonerar att det är bättre att fråga resenärerna direkt om deras tankar än att tro att vi sitter på alla lösningar själva.

Missade du äpplet i morse men har idéer är du självklart välkommen med dem. Det handlar om att bygga framtidens Ulricehamn. Och det gör vi bäst tillsammans. Dina förslag blir vårt arbetsmaterial när vi formar vår politik för 2010-2014.

Skicka dina idéer till ulricehamnsframtid@gmail.com och gå med i Facebook-gruppen Ulricehamns framtid – som är ett samarbete mellan Socialdemokraterna, Vänsterpartiet och Miljöpartiet i Ulricehamn.