Att hantera vårdnadsbidrag kostar över kvarts miljon – samtidigt får lärare gå

Åtta familjer har ansökt om att få vårdnadsbidrag, rapporterar Ulricehamns tidning. Vad som inte framgår i artikeln och som hittills inte kommit ulricehamnarna till del är att det administrativa systemet för att hantera vårdnadsbidraget kostar kommunen över en kvarts miljon kronor.

Den kostnaden tvingas nu kommunen betala samtidigt som förskolor och skolor tvingas dra ned på 20 tjänster på grund av dålig ekonomi.

Jag förstår Kristdemokraterna som utifrån sina ideologiska utgångspunkter vill införa vårdnadsbidraget. Men att i dåliga ekonomiska tider prioritera bort kärnverksamheten, förskolor och skolor, är inte att hantera skattebetalarnas pengar på ett ansvarsfullt sätt. Det är direkt provocerande.

Annonser

Mobilt röstande öppnar för ökat valdeltagande i hela kommunen

Igår kom förslaget om mobilt röstmottagningsställe till fullmäktige igen. I Ulricehamns tidning har vi kunnat läsa att Socialdemokraterna tidigare har stoppat förslaget på grund av att vi inte har några röster på landsbygden. Men det stämmer inte. Hälften av Socialdemokraternas röster kommer från boende utanför Ulricehamns tätort. Det är snarare så att vi har sett ytterligare möjligheter med det mobila röstmottagandet.

Och tvärtom är det så att vi snarare känner oss stärkta efter framgångar i både Kyrkovalet och valet till Europaparlamentet och hoppas på ytterligare stöd från väljarna i hela kommunen i kommunvalet den 19 september.

Socialdemokraterna kommer att gå till val på en i stora delar gemensam politik med Vänsterpartiet och Miljöpartiet. Vi erbjuder en väl genomarbetad politik och ett tydligt ledarskap.

Socialdemokraterna tror på att se kommunen som en helhet och att försöka lösa så många frågor som möjligt tillsammans med våra samarbetspartier men också över blockgränserna. Samtidigt kan vi konstatera att vår största ideologiska utmanare i kommunvalet i höst är Moderaterna. Deras heligaste fråga är skattesatsen. Moderaterna driver dessutom på starkt för utförsäljning och privatisering av våra verksamheter. Vi vill välja en annan färdriktning. Vi tror på kommunen och kommunens organisation och vill utveckla den ytterligare. Vi ser jobben och kvaliteten inom välfärden som de viktigaste frågorna för kommunen.

RUT under lupp ger annan bild

Förra helgen skrev jag om debatten kring RUT-avdraget . Nu har SVT:s Agenda granskat de siffror som arbetsgivareorganisationen Almega gick ut med under rubriken ”RUT nyttjas inom alla inkomstgrupper”. Rapport hade ett inslag igår. Även LO-tidningens granskning ger en helt annan bild än den som tidigare förmedlats. Bland låginkomsttagare är det bara ett fåtal promille som har nyttjat RUT.

Jag står fast vid det jag skrev förra veckan om att skatt betalas efter bärkraft och fördelas efter behov:

Som RUT är utformad kan en välbeställd småbarnsfamilj använda avdraget för att köpa in tjänster som till exempel läxläsning till sina barn. Barn till mindre välavlönade föräldrar, barn som har svårigheter i skolan på grund av språk eller trassliga hemförhållande – och som rimligen har de största behoven – har inte samma möjlighet till hjälp när plånboken ska styra.

Handfallenhet stryper chanser för unga

Allt fler unga möts av stängda dörrar. Det finns inga jobb. Samtidigt står arbetsmarknaden inför det största generationsskiftet någonsin i svensk historia inom något år. Ulricehamn har högre ungdomsarbetslöshet än både länet och riket. Och om fem år har 14 procent av kommunens personal gått i pension.

Risken är att vi får en alltmer tudelad arbetsmarknad, varnar fackförbundet Unionen i SvD:s läsvärda artikelserie Unga och jobben. Unionen efterlyser mer utbildning inom jobbgarantin för unga.

–Konkurrensen om både utbildningsplatser och lediga jobb kommer att bli hårdare, säger Jonas Olofsson, docent i ekonomisk historia och arbetsmarknadsutredare på tjänstmannafacket Unionen, till SvD.

Unga har generellt ett sämre utgångsläge gentemot äldre i jobbkonkurrensen, menar han. Arbetsgivarna söker efter personer med rätt kompetens, men också med erfarenhet.

I det avseendet är alltså inte Lagen om anställningsstöd, Las, det stora hindret, som många vill göra gällande. Tvärtom. TCO presenterade nyligen en rapport om som konstaterar att Sverige ligger på 10:e plats bland de mest liberala bland 30 studerade länder vad gäller anställningsskydd i OECD:s senaste rapport Employment Protection Index från 2009. OECD tar inte hänsyn till att en stor del av svensk arbetsrätt är dispositiv, hade detta räknats in, hade vår arbetsrätt framstått som än mer liberal.

Problemet är snarare att unga arbetslösa idag tvingas att gå sysslolösa i tre månader innan Arbetsförmedlingen kan hjälpa till och att det finns alldeles för lite resurser avsatt till utbildning. Socialdemokraternas Sven-Erik Österberg, talesperson i arbetsmarknadsfrågor, skrev häromdagen följande på sin logg på Facebook:

”Ungdomsgarantin består nu av nästan 50.000 arbetslösa ungdomar upp till 25 år. Endast 7% får utbildning eller praktik!!! 25% finns inte registrerade för något överhuvudtaget!Ingen vet vad de gör. Övriga får i bästa fall lite sökhjölp och något besök på AF. Sverige har den näst högsta ungdomsarbetslösheten i Europa efter Spanien!”

Arbetsmarknadsminister Sven-Otto Littorin står handfallen inför faktum och säger till SvD att det behöver tillsättas en utredning. Det förslaget sågas totalt av Susanne Zander, projektledare på Ungdomsstyrelsen. Hon säger till SvD:

– Vi har ju faktiskt på regeringens uppdrag gjort flera utredningar de senaste åren om just det här. Det finns gott om förslag att utgå från.

Så ska det inte behöva vara. I Ulricehamn har samarbetspartierna (S, V och Mp) avsatt resurser till en trestegsmodell för att få fler unga i jobb och samtidigt rusta kommunen inför kommande generationsskifte. Vi har även avsatt pengar till fler feriearbeten och vuxenutbildning.

Samtidigt behöver unga få hjälp från Arbetsförmedlingen från dag ett och det behövs mer statliga resurser till fler utbildningsplatser.

Ulricehamn behöver ge unga framtidstro

Jag vill att Ulricehamn ska vara en möjligheternas kommun. Varje barn ska ha rätt till en bra start. Alla, oavsett bakgrund, ska ha möjlighet att växa och ta sin del av ansvaret. Det gör Ulricehamn starkt.

Idag händer något annat. Ulricehamn är en bra kommun att leva i, men fler och fler möter stängda dörrar. Det finns för få jobb att söka. Ungdomsarbetslösheten är högre än både länet och riket. Allt fler unga ulricehamnare jagas av kronofogden, skriver Ulricehamns tidning, UT. Vad ger Ulricehamn unga människor för framtidstro?

Nyligen skrev tidningen i sin pappersupplaga om att utbetalningarna av försörjningsstöd – socialbidrag – har ökat markant. I verksamhetsberättelsen för Vård- och omsorgsnämnden för 2009 framgår att utbetalningarna landade på 11,5 miljoner kronor. Nämnden överskred budgeten med 3,2 miljoner kronor trots en förstärkt budget. Pengarna måste tas någon annanstans vilket äventyrar kvalitén i vården.

Måste det vara så?

Jag vill vända utvecklingen. Det går att välja en annan färdriktning. Samarbetspartierna lades i somras fram ett jobbpaket för att få fler unga i jobb. Det följde vi upp i vår budget där vi avsatte sammanlagt 14,5 miljoner kronor till arbetsmarknadsåtgärder och sysselsättningsstöd. Vi prioriterade bland annat fler feriearbeten och vuxenutbildning.

Jobbpaketets ena del – en trestegsmodell – diskuterades nyligen i kommunstyrelsens arbetsutskott. Tyvärr var den borgerliga majoriteten inte mogna att ta beslut utan valde att dra ur ärendet.

Tider av hög arbetslöshet kan användas för att ge människor möjlighet att lära nytt och kunna ta de nya jobben när det vänder.

Fler jobb betyder bättre ekonomi. Då kan vi höja kvaliteten i sjukvården och skolan – och minska de ökande klyftorna. Den vägen vill jag gå.

En härlig energisnål och sexig kväll som gav flashbacks

Igår besökte Celso Silva Goncalves, Jan-Olof Sundh och jag UF-mässan på Åhaga i Borås. Det är härligt att se alla engagerade ungdomar som lagt ner mycket tid på att förverkliga sina affärsidéer. Några av dessa unga kan vara morgondagens framgångsrika företagare.

Ulricehamn har en stark och stolt tradition inom UF – mycket tack vare Ulla Zander – som verkligen har byggt upp något fantastiskt på Tingholmsgymnasiet.

På mässan fanns allt mellan himmel och jord. Ta chansen att titta förbi idag. Om inte annat kan du spana in företagen annonser som ligger bt.se.

Själv fastnade jag för en energisnål grenkontakt som sluter all strömförsörjning och därmed hindrar att elprylar går ner i standby-läge när de inte är igång, utan stängs av helt.

När UF-företagen ställde ut vid Bogesunds bil i Ulricehamn köpte jag en bok av JOIN UF om alla världens kulturer och tips på maträtter. Syftet med boken var att skapa större förståelse mellan folk och berika mitt matbord.

Igår kunde jag inte låta bli att köpa en förpackning med kondomer av företaget Älska UF. Det som triggade mig att ta fram plånboken var deras smarta koncept att för varje såld förpackning gick fem kronor till AIDS-forskning.

Jag konstaterade att de produkter jag handlat hade alla att göra med socialt ansvarstagande, CSR, på något vis, särskilt det sistnämnda. Mina tankar for till min tidigare blogg sagamo – en blogg om kommunikation och socialt ansvarstagande, och min tid på Berghs i Stockholm och slutprojektet – Project Think – som vi gjorde för Södertälje kommun.

Det ska löna sig att ha arbetat

Idag lanserar Socialdemokraterna sajten pensionärsskatten.se där du kan räkna ut hur mycket du betalar i extra skatt på grund av din ålder. På SvD Brännpunkt är Socialdemokraternas partisekreterare Ibrahim Baylan tydligt:

“Pension är inte bidrag utan uppskjuten lön. Pensionärer betalar idag uppemot en månadspension mer i skatt per år jämfört med vad en löntagare gör. Det är orättvist och oanständigt.”

Pensionärsskatten är en angelägen fråga ur ett Ulricehamnsperspektiv. Kommunen har fler äldre än riket i genomsnitt. Och så ser det ut i flera landsbygdskommuner.

Ibrahim Baylan är också kritisk till att regeringen Reinfeldt har frångått principen om en rättvis, progressiv beskattning. “I dag bryts skattesystemet sönder och skatt betalas inte efter bärkraft – utan efter ålder”, konstaterar han.

Samtidigt konstaterar han att den borgerliga regeringen med Fredrik Reinfeldt och Anders Borg i spetsen nu har börjat med lockrop om sänkt skatt för pensionärer och ställer en rad frågor:

”Men kommer man att avskaffa den absurda pensionärsbeskattningen? Kommer man att göra långsiktiga förändringar för att minska orättvisorna? Sådana frågor är fortfarande obesvarade från regeringens håll. Hur blir det? Reinfeldt måste lämna besked i vårpropositionen så att väljarna i god tid får veta hur det ligger till.”

Jag anser att den borgerliga regeringen redan diskvalificerad i den här frågan. Det var de som införde pensionärsskatten. Och att nu bedriva opposition mot sin egna politik inger ingen trovärdighet.