Nya sjukförsäkringen ett fiasko

Fackförbundet Statstjänstemannaförbundet, ST, presenterar idag den första sammanhängande rapporten från sjukförsäkringsreformens insida.

– Resultaten är alarmerande och visar att långt fler av de utförsäkrade än vad regeringen bedömt är så sjuka att de behöver vård i första hand. Dessutom är regelverk och insatser inte anpassade efter behoven, säger Annette Carnhede, ordförande ST på förbundets hemsida.

Rapporten bygger på en omfattande enkätundersökning bland ST:s medlemmar på Arbetsförmedlingen och Försäkringskassan och omfattar drygt 3 500 anställda.

DN debatt skriver Annette Carnhede tillsammans med utredaren Roger Syrén bland annat:

På frågan ”Vilken typ av stöd uppskattar du att långtidssjukrivna som passerar den bortre tidsgränsen och utförsäkras främst behöver?” anger respondenterna att 61 procent främst behöver medicinsk rehabilitering och vård. Det är en oerhört hög siffra! Regeringen grundade sitt beslut om reformen på bedömningen att omkring 10 procent skulle vara så sjuka att de var i behov av fortsatt vård i första hand. Många remissinstanser var redan då kritiska och menade att denna bedömning var för låg.

Nyligen debatterade Carljohan (M)olander och jag jobben och sjukförsäkringen på Bryggan. Jag sa bland annat:

”Min grundsyn om människan utgår från mig själv. Jag är övertygad om att de allra flesta människorna vill tillhöra gruppen – samhället – och bidra efter sin förmåga. Men alla kan inte i samma utsträckning på grund av olika anledningar, exempelvis en svår fysisk eller psykisk sjukdom och mångårigt hårt arbete som tar ut sin rätt i form av slitna och smärtande leder. Då krävs att det finns ett skydd som hjälper människor att komma tillbaka till arbete så fort som möjligt och i den utsträckning det går.”

Socialdemokraterna, Vänsterpartiet och Miljöpartiet har presenterat förslag kring hur framtidens sjukförsäkring ska se ut om partierna får väljarnas förtroende att leda landet. Förslaget innebär bland annat:

  • sjukförsäkring ska omfatta alla och ersätter inkomstbortfall och finansieras solidariskt.
  • inkomsttaket på sikt ska höjas till tio basbelopp och ersättningen ska vara 80 procent under hela sjukskrivningsperioden.
  • stupstocken efter 550 dagar ska avskaffas.
Annonser