Stenbocksskolan behöver renoveras

I dagens Ulricehamns tidning, UT, kan vi läsa om Stenbockskolans förfall. Elever tvingas att ha på sig jackor inom hus på grund av dragiga lokaler. Fönster är delvis uppruttna och ljudnivån är alldeles för hög för att bara nämna några brister.

– Vi har tagit upp problemen med arbetsledningen vid skolan, med fastighetsavdelningen och med politikerna i nämnden. Alla håller med oss i sak. Men beskedet är att det saknas pengar, säger Rose-Marie Fyrvakter vid Lärarförbundet i Ulricehamn till UT.

I samarbetspartiernas budget avsattes dubbelt så mycket pengar riktade till renovering av fastigheter. Under god ekonomisk hushållning skriver vi:

”Fastighetsunderhållet i kommunen har under en lång följd av år haft en allt för låg nivå i förhållande till en långsiktig värdesäkring av det totala fastighetsbeståndet. Under 2010 ska det genomsnittliga fastighetsunderhållet uppgå till 150 kr per kvadratmeter. ”

Vi avsatte riktade medel för underhåll av just Stenbocksskolan. Tyvärr gjorde inte den borgerliga majoriteten det. Nu lär notan för fastighetsunderhåll ändå kunna rinna iväg i år med tanke på all snö och där fakturorna växer i drivor på fastighetsavdelningen.

Annonser