RUT under lupp ger annan bild

Förra helgen skrev jag om debatten kring RUT-avdraget . Nu har SVT:s Agenda granskat de siffror som arbetsgivareorganisationen Almega gick ut med under rubriken ”RUT nyttjas inom alla inkomstgrupper”. Rapport hade ett inslag igår. Även LO-tidningens granskning ger en helt annan bild än den som tidigare förmedlats. Bland låginkomsttagare är det bara ett fåtal promille som har nyttjat RUT.

Jag står fast vid det jag skrev förra veckan om att skatt betalas efter bärkraft och fördelas efter behov:

Som RUT är utformad kan en välbeställd småbarnsfamilj använda avdraget för att köpa in tjänster som till exempel läxläsning till sina barn. Barn till mindre välavlönade föräldrar, barn som har svårigheter i skolan på grund av språk eller trassliga hemförhållande – och som rimligen har de största behoven – har inte samma möjlighet till hjälp när plånboken ska styra.

Annonser