1000 barn i Ulricehamn berörs av sänkt maxtaxa

Det verkar som vi rödgröna i Ulricehamn har inspirerat den rödgröna regeringsplattformen som presenterades idag. Regeringsplattformen innehåller sänkt maxtaxa för inom barnomsorgen. Preliminära bedömningar visar att cirka 1 000 barn i Ulricehamns kommun berörs av reformen. Självklart är det positivt och öppnar för ett snabbare avskaffande av taxan inom barnomsorgen i Ulricehamn som är de rödgrönas förslag i Ulricehamn på sikt.

Plattformen innehåller också sammanlagt ett riktat stöd till Ulricehamns kommun drygt 20 miljoner kronor de kommande åren. Omsatt i kommunal skatt motsvarar nästa års stöd en 30-örig skattehöjning. Omsatt i jobb motsvarar stödet cirka 50 jobb.

Dessutom satsas ytterligare resurser på barnen. Max fem barn per anställd innebär en förbättrad kvalitet i förskolan. Dessutom finns sedan tidigare ett ROT-avdrag riktat till skolor för att förbättra skolmiljöer.

ROT-avdraget ska även omfatta hyresrätter.

Dessutom avsätts mer pengar till utbildning, arbetsmarknadsutbildning och praktikplatser. Totalt får Ulricehamns kommun närmare 100 fler utbildningsplatser.

Annonser

Intressanta frågor till Reinfeldt

Peter Andersson lyfter idag fram intressanta frågeställningar inför torsdagens utfrågning av partiledaren Fredrik Reinfeldt i SVT.

Jag har lyft det på min blogg tidigare. Det handlar om hur vi gemensamt väljer att ge alla människor möjlighet att få hela landet att växa.

Fastighetsskatten har gjorts om till en kommunalavgift. Avskaffandet förmögenhetsskatten har fråntagit bättre bemedlade områden i landet att gynna glesbygdskommuner. Det missgynnar direkt Ulricehamns kommun.

Jag är övertygad om att Sverige tjänar på att hålla ihop och att hela landet växer. Alla dessa skattesänkningar har till stor betalats av sjuka, arbetslösa, pensionärer och glesbygdskommuner. Det ger inga jobb. Trust me.

Det Sverige och Ulricehamn behöver är mer pengar till utbildning, välfärdsjobb, ROT-avdrag för hyresrätter och skolor samt sänkta arbetsgivaravgifter för småföretag.

Och slutligen, Lars Holmin, vi kan tycka vad vi vill om varandras blogginlägg. Men jag respekterar dig och jag uppskattar vårt diskussionsklimat – även om vi inte alltid har samma uppfattning i olika sakfrågor.

Om att gå före eller komma efter och kritisera

Härromdagen lade jag ut Socialdemokraternas, Vänsterpartiets och Miljöpartiets kommunalpolitiska handlingsprogram på bloggen.

När jag lagt ut materialet var Moderaternas första namn Lars Holmin snabbt ute på sin blogg och kritiserade alla enskilda inlägg.

Men innan jag lade ut det tänkte jag igenom strukturen och byggde upp en ny sida på bloggen Framtiden bygger vi tillsammans – som är startsidan för den som klickar sig in på sidan från den banner som partierna har på ut.se.

Dessutom lade jag ut handlingsprogrammet och vår övergripande vision på slideshare.net och gjorde därmed materialet synligt även på facebook. Jag vill att materialet – trots att det är omfattande – ska vara så transparant som möjligt.

Min ingång är att lägga ut hela pdf-filer inte duger. Det tvingar läsaren att ladda ner och skrolla igenom ett helt dokument för att läsa en liten snutt om exempelvis skolan. Jag hittade en annan lösning utifrån givna förutsättningar.

När jag läste Lars Holmins inlägg tänkte jag på ett uttryck som Leif ”Blomman” Blomberg använde sig av: ”Det finns de som går före och uträttar något, och de som kommer efter och kritiserar.”

Sedan brukade han ställa en retorisk fråga: ”Vilken kategori tillhör du?”

Socialdemokraterna, Vänsterpartiet och Miljöpartiet har presenterat ett gemensamt handlingsprogram för den kommande mandatperioden och en övergripande vision för Ulricehamns kommun år 2020.

Det Lars Holmin har presenterat för väljarna i en insändare är att en skattehöjning inte är något självändamål. Starkt – och inte minst visionärt av ett första namn.

Trevlig kväll vid Åsunden

Igår var det dags för det årliga LO-metet i Ulricehamn. Nio lag hade anmält sig, varav merparten från min tidigare arbetsplats Emballator. Förra året hamnade jag i samma lag som Göran Josefsson och Jan Hellström. I år ställde Socialdemokraterna upp med ett eget lag.

Jag hamnade bredvid Jan-Olof Ragnar, Emballator. Det var riktigt trevligt. Många minnen dök upp – och skratt. Med trevligt sällskap gör det inget om fiskelyckan sviktar.

Vann gjorde Bengt Tafjords lag efter att redan nämnde bland annat drog upp en ett kilos braxen.

Jag hoppas jag kan vara med även nästa år och då med bättre fiskelycka.

Läs gärna om hur S, V och Mp vill utveckla Ulricehamns kommun.

Boende och miljö

Socialdemokraternas, Vänsterpartiets och Miljöpartiets gemensamma handlingsprogram strävar i alla delar mot det övergripande målet om 25 000 invånare år 2020 i Ulricehamns kommun. Alla områden inleds med en målbild som beskriver hur vi vill se kommunen år 2020. Det är en resa att göra för att nå dit.

Vill du följa med?

Boende

Ulricehamns kommun erbjuder en trevlig boendemiljö där människor kan leva tillsammans på ett miljövänligt sätt. Boendet i kommunen har utvecklats i ett blandstadstänkande, där människor av olika samhällsklasser, etnicitet och ålder bor inom samma kvarter, och där olika funktioner är integrerade i närmiljön. Nya hus har huvudsakligen byggts som lågenergihus, och uppvärmningen i centralorten och småorterna sker huvudsakligen via fjärrvärme och närvärme. Det finns goda förutsättningar för gång-, cykel-, och kollektivtrafik.

För att nå dit ska vi under mandatperioden:

 • investera i hyreslägenheter, både familje- och ungdomslägenheter
 • ställa krav på långsiktigt byggande vid försäljning av kommunal tomtmark. Dessutom ska kommunen stimulera långsiktigt hållbart byggande genom att minska kommunala avgifter
 • se över möjligheten att en eller flera cykelliftar byggs för att underlätta cyklandet i centralorten
 • utveckla cykelleden mot Jönköping och att energisnål belysning installeras på cykelleder

Miljö

Det är nu drygt tio år sedan kommunen fick den europeiska utmärkelsen Climate Star. Sett i backspegeln blev det startskottet för kommunens fördjupade och långsiktiga miljöarbete. Idag är kommunen på allvar en förebild. Detta innebär bland annat att kommunen och de kommunala bolagen satsar på förnybara energikällor och energieffektiviseringar. Kommunen präglas av kretsloppstänkande. Det finns fler och attraktivare återvinningsstationer än idag. På flera ställen på landsbygden finns småskaliga biogasanläggningar. Grön textilnäring har startat. Idag sker all byggnation och renovering i passivhus- eller plusenergihus-teknik. Kommunens invånare är väl informerade om vad de och kommunen kan göra för att minska vår klimat- och miljöpåverkan.

För att nå dit ska vi under mandatperioden:

 • investera i kreativa lösningar för att informera kommunens invånare om åtgärder i vardagen som kan minska vår klimat- och miljöpåverkan
 • se över ägardirektiven till kommunala bolag i syfte att förtydliga vikten av långsiktiga och hållbara lösningar
 • ha målsättningen att alla nybyggnationer och renoveringar inom kommunens organisation genomförs enligt passivhus- och/eller plusenergihusteknik
 • investera i hållbara energikällor såsom vindkrafts-, solvärme-, solcells- eller biogasanläggningar och ge invånarna möjlighet att bli andelsägare i dessa
 • se över möjligheten att samla in allt organiskt avfall från hushåll, mataffärer och restauranger för biogasutvinning
 • göra återvinningsstationer mer attraktiva och utöka antalet platser
 • inrätta en glesbygdsfond för att bland annat stödja biogasstationer förslagsvis i Ätradalen och Gällstadbygden.
 • se till att kommunens bilar – även tyngre bilar och övrig maskinpark – drivs med miljövänliga drivmedel
 • stimulera fiberodling i samarbete med Högskolan i Borås
 • minimera användningen av halvfabrikat i skolmaten och sträva mot minst 25 procent ekologisk mat i kommunens kök

Kultur, fritid och turism

Socialdemokraternas, Vänsterpartiets och Miljöpartiets gemensamma handlingsprogram strävar i alla delar mot det övergripande målet om 25 000 invånare år 2020 i Ulricehamns kommun. Alla områden inleds med en målbild som beskriver hur vi vill se kommunen år 2020. Det är en resa att göra för att nå dit.

Vill du följa med?

Kultur

Det nya biblioteket som öppnade för några år sedan har gett kulturen en mer central roll – både i staden men också hos invånarna. Förr sågs kulturen som en enskild verksamhet. Idag är gränsen mer flytande genom nära samarbete med framför allt skolor och idrotts- och samhällsföreningar. Många upplever att kulturen har varit en starkt bidragande faktor för det som kallas ett mer öppet Ulricehamn och som kännetecknas av nyfikenhet, förståelse, och kreativitet.

För att nå dit ska vi under mandatperioden:

 • bygga ett kulturhus med bland annat bibliotek och utställningshall. Kulturhuset kan med fördel inordnas i ett så kallat allaktivitetshus för alla åldrar.
 • flytta museets samlingar till lämpliga lokaler. Föremålen ska sammanställas och visa Ulricehamns historia ur ett brett folkligt perspektiv. Utställningarna skall inte vara permanenta, utan växla mellan olika teman och tidsepoker
 • verka för att järnvägsområdet väster om banvallen, tillsammans med oset och lekstan skyddas från ytterligare kommersiell exploatering och görs tillgängligt för rekreation och friluftsliv
 • se över möjligheten att inrätta en kulturskola i kommunal regi där musikskolan ingår och även till exempel dans, teater, bild och form 

 

Fritid

Vid Lassalyckans friluftsområde råder sprudlande aktivitet i de båda ishallarna och längs konstsnöspåret. Varje år genomförs långlopp med tusentalet deltagare och Ulricehamn har etablerat sig som en viktig ort i skidsammanhang. Svenska mästerskapen har ägt rum och på tur är en världscuptävling med hela världseliten. Friidrottsanläggningen vid Tingsholms-gymnasiet har medfört ett stort uppsving för idrotten och för kommunens skolor. Invest-eringarna har ökat livskvaliteten. Ulricehamn sägs vara en av Sveriges mest hälsosamma kommuner att bo och leva i.

För att nå dit ska vi under mandatperioden:

 • ta fram en ny lokalisering för fritidsgården Forum och se över möjligheten till samordning med Ungdomens hus
 • utveckla ungdomsverksamheten inom ramen för Ungdomens hus
 • överväga att bygga ut Gällstads idrottshall till fullplansmått
 • verka för att införa idrottsskola för lägre årskurser och ge barn möjlighet att prova på olika idrotter enligt ett årsschema
 • införa fri simskola och fri entré till simhallen och ishallen för ungdomar under 16 år och för pensionärer

 

Turism

Ulricehamn såg tidigt och drog fördel av den snabbväxande upplevelseindustrin. I tider då storstadshjulen snurrar allt snabbare har Ulricehamn med sin småstadsturism blivit en oas för storstadsmänniskans hektiska liv och erbjuder naturskön avkoppling. Ulricehamn har medvetet valt att lyfta fram sin kulturella historia med bland annat torpar- och bondeliv samt knalleandan som gav upphov till textilindustrin Allt har utvecklats i nära samarbete med det lokala näringslivet och vår största tillgång – naturen.

För att nå dit ska vi under mandatperioden:

 • med varsamhet om vår sköna natur bygga fler cykel-, vandrings-, paddel- och ridleder
 • stimulera olika lokala projekt som strävar mot att samordna olika turisterbjudanden
 • stimulera lokala entreprenörer i naturnära turism som till exempel Slow Valley-projektet i Ätradalen
 • stärka den internationella marknadsföringen av Ulricehamn som turistort

Kommunen som arbetsgivare

Socialdemokraternas, Vänsterpartiets och Miljöpartiets gemensamma handlingsprogram strävar i alla delar mot det övergripande målet om 25 000 invånare år 2020 i Ulricehamns kommun. Alla områden inleds med en målbild som beskriver hur vi vill se kommunen år 2020. Det är en resa att göra för att nå dit.

Vill du följa med?

Trots att många under de senaste åren har gått i pension har kommunen ändå lyckats behålla och utveckla kvaliteten inom sin verksamhet. Detta tack vare kommunens framgångsrika personalförsörjningsprogram. Det ger möjlighet till personlig kompetensutveckling inom ramen för kommunens långsiktiga behov. Vårt aktiva jämställdhetsarbete har nu gett resultat vilket visar sig genom fler män inom omsorgen och ett större antal kvinnor på ledande befattningar. Teknikutvecklingen har också gjort det möjligt för fler att distansarbeta. Sammantaget gör det att kommunen uppfattas som en god arbetsgivare.

För att nå dit ska vi under mandatperioden:

 • arbeta fram en gemensam värdegrund mellan politiker, chefer och medarbete samt tydliggöra roller mellan politiker och tjänstemän
 • arbeta fram ett långsiktigt personalförsörjningsprogram
 •  öka fokus på kommunens jämställdhetsarbete
 • heltid ska vara en rättighet – deltid en möjlighet