I enighet för utvecklingen av Ulricehamns näringsliv

Mitt tal i fullmäktige om övertagandet av Näringsliv Ulricehamn AB, Nuab:

Herr ordförande, nu är vi framme vid det ärende som har sin utgångspunkt i den återremiss om utvärderingen av Nuab som fullmäktige fattade beslut om i enhällighet i våras. Detta efter att Socialdemokraterna lagt en interpellation om rättsläget angående Nuab.

I våras ställde samarbetspartierna ett antal krav som fick kalla handen av den borgerliga majoriteten. Men det var då. Efter återremissen har vi haft fruktsamma diskussioner, ett otal telefonsamtal och kompromisser. Och det är det som ligger framför er nu. 

Herr ordförande, jag vill tacka den borgerliga majoriteten och Roland Karlsson för dessa konstruktiva samtal. Liggande förslag är ett resultat av när politiken fungerar som bäst i kommunen. Det är så här vi ska föra politik i Ulricehamn; samtal, samtal och åter samtal. Alla synpunkter är viktiga att väga in när vi fattar beslut. Alla åsikter är viktiga att ta hänsyn till även om alla inte kan tillgodoses i en kompromiss. Det ligger i sakens natur, herr ordförande.

Det har varit en resa för oss socialdemokrater innan vi har accepterat liggande förslag. Men jag antar att den borgerliga majoriteten också har gjort en resa – om än inte samma, förbi samma hinder och med samma utgångspunkter.

Herr ordförande, det är ingen hemlighet att Socialdemokraterna var emot förslaget om att bilda Nuab. Men likväl som partiet då röstade för sin övertygelse om vad som var bäst för Ulricehamn kommer Socialdemokraterna att rösta för liggande förslag utifrån samma övertygelse.

Samtidigt är det viktigt, herr ordförande, att vi politiker inte tar åt oss all heder av denna uppgörelse. Liggande förslag med underlaget, inkluderat det material som visar att bolaget har tagit sig ur kontrollbalansräkningen, hade varit omöjlig att åstadkomma för politik och tjänstemän utan en god dialog och ett starkt personligt engagemang från näringslivet i allmänhet och en viss person i synnerhet.

Herr ordförande, det kan inte vara svårt för någon i vår kommun som har haft insyn i det här ärendet att utse årets ulricehamnare i kategorin näringsliv/företagare. Ordföranden i Näringsliv Ulricehamn Jesper Fritzon har lagt ner ett otal ideella timmar, varma soliga sommardagar, sena kvällar och helger för att dels få ordning på ekonomin och också förankra underlaget hos stora delar av näringslivet. Jesper Fritzon ska ha den största eloge som kommunen kan frambringa. Ett stort tack!

Samtidigt noterar jag dock med besvikelse och trötthet att det fortfarande finns företrädare i näringslivet som ältar ord som ”underfinansiering”. Det är lika fel, herr ordförande, som att hävda att Nuab lever på bidrag. Nuab är ett tjänsteproducerande företag som säljer timmar, precis på samma sätt som ett konsultbolag som Sweco eller Ångpanneföreningen säljer sina tjänster.

Alla bolag, liksom alla kommunala förvaltningar, måste anpassa sin verksamhet, kostym, efter de resurser som finns till förfogande. Eller hur skulle det se ut om Ericsson i samband med en kvartalsrapport skyllde på att aktieägarna ställde för stora krav och att man därför varit tvungen att köra bolaget med underskott. Likväl som det inte håller på aktiemarknaden och duger det inte i Ulricehamns kommun.

Min förhoppning är att fullmäktige ikväll kan fatta beslutet och justera beslutet omedelbart. Det är viktigt. Inte minst för att de olyckskorpar som i media har uttryckt att vi i och med ombildandet kommer att tappa fart inte ska få sin spådom i uppfyllelse. Näringslivsfrågorna är därtill alldeles för viktiga.

Det handlar om att få fart på etableringen av nya företag, näringslivsmässan, marknadsföringen av vårt nya industriområde Rönnåsen, turistsatsningen Destination Ulricehamn och marknadsföringen i samband med Änglagård 3.

Än en gång, herr ordförande, det här ett resultat av politik när det fungerar som bäst. Därför önskar jag bifall till liggande förslag och Roland Karlssons tilläggsyrkande.

Annonser

Kommentera

Fyll i dina uppgifter nedan eller klicka på en ikon för att logga in:

WordPress.com Logo

Du kommenterar med ditt WordPress.com-konto. Logga ut /  Ändra )

Google+-foto

Du kommenterar med ditt Google+-konto. Logga ut /  Ändra )

Twitter-bild

Du kommenterar med ditt Twitter-konto. Logga ut /  Ändra )

Facebook-foto

Du kommenterar med ditt Facebook-konto. Logga ut /  Ändra )

w

Ansluter till %s