Prioritera resultatet inför nästa års budget

Den ekonomiska oron i världen sätter nu sina spår i Sverige. Konjunkturinstitutets preliminära bedömning är att återhämtningen till följd av skuldoron nu tar en paus under de närmaste 3-4 kvartalen.

Nyligen backade Moderaterna inför årets höstbudget från vallöftet om ett femte jobbskatteavdrag. Statsminister Fredrik Reinfeldt hänvisade till det oroliga ekonomiska läget i världen. Samtidigt kom ny statistik från Tyskland, Sveriges viktigaste exportland, som visade att tillväxten nu står och stampar.

Självklart påverkar den ekonomiska oron även Ulricehamns kommun. Nyligen antog kommunstyrelsen ett besparings- och effektiviseringsprogram inför nästa år. Majoritet och opposition var överens om större delen av programmet. Om alla delar blir verklighet handlar det om närmare 20 miljoner kronor i minskade kostnader. Socialdemokraterna är med och tar ansvar för vår ekonomi och kommunens kostnader.

Men trots att programmet är framtaget utifrån de ekonomiska förutsättningar som rådde i våras är resultatet inte tillfredställande. Nu har dessutom den ekonomiska situationen försvagats.

Idag är det väl få, till skillnad från tidigt i våras, som tror att skatteutvecklingen under nästa år blir positiv. Snarare tvärtom. När vi vet om att skatteunderlaget med stor sannolikhet sjunker är det viktigt att prioritera resultatet. Annars kan vi under kommande år tvingas till extra sparåtgärder för att över huvud taget få en ekonomi i balans. Dessutom behöver vi extra reserver för att möta eventuella ökade kostnader i försörjningsstödet på grund av en vikande konjunktur.

Samtidigt kan vi konstatera att Ulricehamn till ytan är den största kommunen i Västra Götaland. Vi har tredje lägst skattesats i regionen. De två kommuner som har lägre skattesats, Partille och Mölndal, är tack vare sina begränsade geografiska ytor och närhet till Göteborg, inte i närheten av samma behov av lika omfattande struktur i de kommunala verksamheterna.

Mellan 2007 och 2011 har den kommunala skatten höjts i 16 kommuner i Västra Götaland. Här återfinns bland annat tillväxtkommuner som Göteborg, Strömstad och Orust.

Vi vill uppmana den borgerliga majoriteten att prioritera resultatet så att vi inte sätter kommunen i en svår ekonomisk situation. Långsiktigt vill vi fortsätta utveckla kommunen. För det krävs goda resultat och fortsatta investeringar.

Annonser

Ge väljarna och investerare besked om Stubo

På måndag ska kommunstyrelsen fatta beslut om att göra en värdering av vårt eget kommunala bostadsbolag Stubo. Frågan är varför. Hittills har den borgerliga majoriteten inte kunnat presentera några hållbara argument till varför vi ska använda dina skattepengar till att värdera bolaget.

Stubo har drygt 1 100 lägenheter. I dagsläget är endast 0,5 procent outhyrda i centralorten och 10 procent i kringorterna. Bolaget har de senaste åren lagt mer än dubbelt så mycket på underhåll av fastigheter än vad kommunen har gjort på sina. Nillas väg 28 är här ett ypperligt exempel. Bolaget har en hög soliditet i jämförelse med likvärdiga bolag. Stubo är med andra ord ett mycket välskött bolag.

Bolaget har, genom dess vd Rolf Granlöf, visat en sund inställning till sin roll på den lokala bostadsmarknaden. När det finns andra aktörer som bygger håller sig bolaget ifrån att bygga nytt. När marknaden sviktar kan Stubo agera för att Ulricehamn ska tillföras en jämn ström av nya lägenheter. Bo Klok-husen är ett utmärkt exempel. Samtidigt får takten i byggnationen inte vara så kraftig att det äventyrar prisbilden. Minskar lönsamheten för investerarna uteblir framtida investeringar.

Nu vill den borgerliga majoriteten göra en värdering av Stubo, men man får en ganska bra bild av värdet på bolaget genom att öppna årsredovisningen. Dessutom gjorde kommunen en grundligare värdering av Stubo när moderbolaget Stadshus AB bildades för ett och ett halvt år sedan.

Så länge vi inte får någon förklaring är vårt antagande att majoriteten överväger en försäljning av bolaget. Om man nu är övertygad om att en försäljning är det enda rätta går det knappast att välja ett mer olägligt tillfälle med den finansiella oro som nu sprider sig som en löpeld över världen.

Samtidigt är det viktigt att majoriteten kommer med besked. Osäkerhet är något som marknader, som bekant, inte gillar. Osäkerheten kan göra att investeringar i den lokala bostadsmarknaden uteblir. Finansiell osäkerhet har vi nog av i världen och behöver definitivt inte stimuleras.

En försäljning måste också sättas in i ett större sammanhang. Vad får det för konsekvenser på den lokala bostadsmarknaden om den störste aktören byter ägare, från Ulricehamnarna till en privat aktör.

S och V ser Stubo som ett viktigt verktyg för att uppnå målet om 25 000 invånare år 2020. Det är snarare så att kommunen bör stärka Stubo:s sammanhållande roll mellan bostadsbolag och kommunen.