Låt oss utrota barnfattigdomen i kommunen

Barnfattigdomen ökar. Enligt Rädda Barnens senaste siffror växer närmare vart tionde barn i Ulricehamn i dag upp under fattiga förhållanden. Tyvärr är trenden ökande. Dessa siffror representerar barn som kanske är hungriga när lampan släcks om natten. Barn som inte har de glasögon de behöver för att kunna läsa. Barn som saknar kläder för att kunna delta på idrottslektioner. Barn som inte får sin astmamedicin.

Vi vet att många har det gott ställt i Ulricehamn. Samtidigt ser vi att klyftorna ökar. Hårdast drabbas barnen i ekonomiskt utsatta familjer. Vår självbild är att det svenska samhället inte låter något sådant ske. Den bilden är tyvärr inte sann.

Forskare i Uppsala konstaterar att riskerna för dessa ekonomiskt utsatta barn inkluderar psykisk och fysisk ohälsa, en hämmad inlärningsförmåga, försämrade skolprestationer, mobbning, en minskad tillit till sig själva och högre sannolikhet för ekonomisk utsatthet även i framtiden. Bland annat.

För oss socialdemokrater är det viktigt att se till att varje skattekrona används så smart som möjligt för att möta kommunens utmaningar. Att på ett tidigt stadium bekämpa barnfattigdomen och därigenom förhindra att människor marginaliseras är en social investering som gynnar hela samhället. Genom att arbeta förebyggande uppnår vi inte bara mänskliga vinster utan bedriver samtidigt en ekonomiskt klok och långsiktig politik.

Regeringen har ett stort ansvar för den växande barnfattigdomen. Fredrik Reinfeldt varnar för att vissa ropar på visioner. Men vad är en politiker som saknar visioner? Med rätt prioriteringar kan barnfattigdomen avskaffas. Politik handlar om att vilja.

Vi vill att Ulricehamns kommun antar en lokal handlingsplan för att utrota barnfattigdomen, något vi hoppas få ett brett stöd för.

Vi vill också att Ulricehamns kommun inför en policy mot avgifter i skolan, så att ungas delaktighet i verksamheten inte ska vara beroende av föräldrarnas inkomst. Vi föreslår även att förtroendevalda och berörd personal i kommunen utbildas om barnfattigdom och utsatta barn.

I vår budget tillför vi drygt 6 miljoner kronor för en bättre barnomsorg och grundskola. Lyckas vi höja andelen elever som klarar av sina gymnasiestudier gör vi det möjligt för fler att få ett jobb eller skaffa sig en högskoleutbildning.

Som politiker måste vi ta frågan om barnfattigdom på allvar. Barn är vi bara en gång.

Annonser

Ge oss klara besked om riksväg 40

Insändare Ulricehamns tidning idag.

Sedan i somras är utbyggnaden av r40 den fråga som överlägset tagit mest tid i mitt politiska arbete. Det har möjliggjorts genom ett stabilt och förtroendefullt politiskt klimat mellan kommunstyrelsens ordförande och undertecknad. En uttalad överenskommelse är att inte göra frågan till en partipolitisk fråga utan att se till att utbyggnaden kommer till stånd. Vi jobbar gemensamt för Ulricehamns bästa.

Arbetet har nu bland annat resulterat i en skrivelse tillsammans med västra Götalands regionen till infrastrukturministern om den långa handläggningstiden. Nu har vi även krokat arm med Jönköping, Borås, Göteborg och regionen om att få ett möte med infrastrukturministern om utbyggnaden. Det visar att utbyggnaden inte bara är angelägen får vår kommun utan för hela Västsverige inkluderat Jönköping. För Jönköpings del är r40 och Göteborgs hamn oerhört viktiga tillväxtfrågor.

Ulricehamn har gjort eller planerar investeringar på sammanlagt 200 miljoner kronor på grund av r40:s utbyggnad. För Ulricehamn är den segdragna handläggningen direkt tillväxthämmande. Kommunen får relativt ofta förfrågningar från såväl företag i kommunen som företag utifrån som vill investera i vårt nya industriområde, Rönnåsen. Men på grund av att kommunen inte får några klara besked från regeringen, står både vi och de intresserade företagen och stampar. 

Utbyggnaden är också oerhört viktig ur trafiksäkerhetssynpunkt. Svevia pekade nyligen ut r40 som en av de farligaste vägarna i landet. Trafikverket bekräftar betydelsen genom att prioritera denna sträcka som den viktigaste av alla överklaganden som regeringen har på sitt bord. En utbyggd r40 skulle även avlasta den tungt trafikerade E20.

Det mest frustrerande i detta arbete är de olika och emellanåt svårtydda besked vi möts av. Först blev vi lovade ett svar före sommaren. Efter sommaren möts vi av beskedet att akten inte ens är öppnad. Därefter har vi fått svaret att akten är öppnad, för att i nästa andetag få beskedet att departementet på grund av personalbrist inte kan börja arbetet förrän i december.

Låt mig vara tydlig. Det här duger inte. Vare sig alla svajiga besked eller att skylla frågan på personalbrist. Frågans dignitet förtjänar en mer seriös hantering än så. Allt vi vill är att tillsammans med företag få fortsätta utveckla Ulricehamn och västra Sverige till något ännu bättre. Vad kan vara högre prioriterat än just tillväxt hos regeringen i dessa tider? Den frågan ställer jag och många med mig, oavsett partifärg.