Låt oss utrota barnfattigdomen i kommunen

Barnfattigdomen ökar. Enligt Rädda Barnens senaste siffror växer närmare vart tionde barn i Ulricehamn i dag upp under fattiga förhållanden. Tyvärr är trenden ökande. Dessa siffror representerar barn som kanske är hungriga när lampan släcks om natten. Barn som inte har de glasögon de behöver för att kunna läsa. Barn som saknar kläder för att kunna delta på idrottslektioner. Barn som inte får sin astmamedicin.

Vi vet att många har det gott ställt i Ulricehamn. Samtidigt ser vi att klyftorna ökar. Hårdast drabbas barnen i ekonomiskt utsatta familjer. Vår självbild är att det svenska samhället inte låter något sådant ske. Den bilden är tyvärr inte sann.

Forskare i Uppsala konstaterar att riskerna för dessa ekonomiskt utsatta barn inkluderar psykisk och fysisk ohälsa, en hämmad inlärningsförmåga, försämrade skolprestationer, mobbning, en minskad tillit till sig själva och högre sannolikhet för ekonomisk utsatthet även i framtiden. Bland annat.

För oss socialdemokrater är det viktigt att se till att varje skattekrona används så smart som möjligt för att möta kommunens utmaningar. Att på ett tidigt stadium bekämpa barnfattigdomen och därigenom förhindra att människor marginaliseras är en social investering som gynnar hela samhället. Genom att arbeta förebyggande uppnår vi inte bara mänskliga vinster utan bedriver samtidigt en ekonomiskt klok och långsiktig politik.

Regeringen har ett stort ansvar för den växande barnfattigdomen. Fredrik Reinfeldt varnar för att vissa ropar på visioner. Men vad är en politiker som saknar visioner? Med rätt prioriteringar kan barnfattigdomen avskaffas. Politik handlar om att vilja.

Vi vill att Ulricehamns kommun antar en lokal handlingsplan för att utrota barnfattigdomen, något vi hoppas få ett brett stöd för.

Vi vill också att Ulricehamns kommun inför en policy mot avgifter i skolan, så att ungas delaktighet i verksamheten inte ska vara beroende av föräldrarnas inkomst. Vi föreslår även att förtroendevalda och berörd personal i kommunen utbildas om barnfattigdom och utsatta barn.

I vår budget tillför vi drygt 6 miljoner kronor för en bättre barnomsorg och grundskola. Lyckas vi höja andelen elever som klarar av sina gymnasiestudier gör vi det möjligt för fler att få ett jobb eller skaffa sig en högskoleutbildning.

Som politiker måste vi ta frågan om barnfattigdom på allvar. Barn är vi bara en gång.

Annonser