Många tydliga skillnader i politiken i Ulricehamn

Insändare i Ulricehamns tidning undertecknad av Marie-Louise Bengtsson och Jan-Olof Sundh, vänsterpartiet, samt Inga-Kersti Skarland och mig.

Vi tror på Ulricehamns kommun. Vi menar också att kommunen i stora delar är på rätt väg. Nyligen kom öppna jämförelser från SKL som rör hemtjänsten och äldreboenden. Ulricehamn placerar sig i toppskiktet av landets kommuner. Det är självklart något vi alla ska glädjas åt.

Likaså att kommunen fortsätter att växa. I år har Ulricehamn vuxit med över 150 personer. Att vi tar steg framåt vad det gäller Rönnåsens industriområde och att näringslivsklimatet är på uppåtgående är vi också nöjda med.

Det stabila politiska klimat som bland annat möjliggjort att vi, över blockgränserna, under året har kunnat lägga stort fokus på riksväg 40:s fortsatta utbyggnad är också något vi värderar högt.

Men att ha ett bra klimat betyder inte att det inte finns skillnader i politiken i Ulricehamn. Vi försöker i vårt politiska arbete att lägga fokus på att göra Ulricehamn ännu bättre. Vi tror inte på skyttegravspolitik som modell för att uppnå vårt mål. Men det fråntar oss inte rätten att ha avvikande åsikter.

Socialdemokraterna och Vänsterpartiet har markerat flera tydliga politiska avvikande åsikter i jämförelse med den borgerliga majoriteten. Vi är emot att tillåta så kraftig exploatering av vindkraft i Komosses direkta närhet som den borgerliga majoriteten vill. Vi värderar det allmänna intresset av den storslagna naturupplevelse som Komosse har att erbjuda högre än äganderätten hos den enskilde. Där har vi även stöd av Kristdemokraterna.

Vi vill utveckla vårt kommunala bostadsbolag och tror definitivt att Stubo kan spela en viktig roll i kommunens fortsatta utveckling. Därmed har vi motsatt oss den värdering av bolaget som den borgerliga majoriteten röstat igenom.

Den största skillnaden mellan de olika politiska alternativen återfinns i våra budgetar. S och V satsar mer resurser på att förbättra skolan ytterligare. Vi avsätter riktade resurser för att förstärka kulturen i Ulricehamn.

Vi motsätter definitivt att lägga ut driften av Sim- och sporthallen samt Lassalyckan på entreprenad – och dessutom samtidigt lägga på ett sparbeting.

Trots dessa och många andra åsiktsskillnader fortsätter vi att prata med den borgerliga majoriteten. Vi försöker föra konstruktiva samtal i alla frågor. Många gånger leder det till att vi kommer överens. Gör vi inte det, så är vi överens om att vi inte är överens.

Visst finns det skillnader i politiken i Ulricehamn. Det försöker vi tydliggöra för väljarna. Men vårt förtroende som vi fått av våra väljare försöker vi lägga på att utveckla kommunen. Det ser vi som vårt främsta uppdrag.

Annonser