Omvårdnad och kvalitet måste gå före vinstutdelning

Flera privata aktörer inom skola, vård och omsorg har bedrivit en synnerligen aktiv skatteplanering i syfte att minimera eller helt undvika skatt och därmed maximera sina vinster och vinstutdelningar. Genom så kallade ”räntesnurror” blir svenska skattepengar, avsedda för vård, skola och omsorg, istället till obeskattade vinster.

Kommuner och landsting drivs inte för att ge andra överskott än sådana som behövs för investeringar och utveckling av kvaliteten. Det handlar om ett långsiktigt tänkande utifrån analyser av vilka behov som vård, skola och omsorg måste klara av.

Förtroendet för skattesystemet bygger på att enskilda och företag betalar skatt i förväntad omfattning – och att skatterna går till som det som är tänkt. Medborgarna betalar sina skatter för att få bra skola, vård och omsorg. Att delar av dessa skattemedel plockas ut ur verksamheten som aktieutdelning eller blir till värden som sedan plockas ut som grova vinster vid företagsförsäljningar tror inte vi att medborgarna hade tänkt sig. Sverige är det enda land i världen som har en helt skattefinansierad välfärd men ingen som helst reglering för vinstuttag.

Ett grundläggande krav i skattelagstiftningen bör vara att de koncerner som äger företag inom vård, skola och omsorg inte tillåts att undandra vinster från beskattning genom att tillämpa orimligt höga räntesatser på internlån mellan koncernbolag och dotterbolag. Vårt förslag i höstens budgetmotion som kom före vårdskandalerna var att skyndsamt utreda en bättre ordning. Utöver justeringar i skattelagstiftningen har vi flera andra viktiga krav.

Vi vill ha tydliga nationella kvalitetskriterier som kvalitetssäkrar skola, vård och omsorg.

Det ska vara möjligt för elever, patienter och brukare att ta del av jämförelser som belyser kvalitet, resultat och inriktning av olika verksamheter. Anställda i skattefinansierad verksamhet ska ha rätt till meddelarfrihet. Idag gäller meddelarfriheten enbart anställda i offentligt driven verksamhet. Också offentlighetsprincipen och Lex Sara måste utvidgas till att gälla alla anställda också de i privat verksamhet.

Vi socialdemokrater vill titta på våra nordiska grannländer för att hitta system för att reglera vinster och vinstuttag. Vi vill ha aktörer inom skola, vård och omsorg som verkar långsiktigt och återinvesterar eventuella vinster i verksamhet. Vi vill att regeringen stoppar skatteflykten ur privat drivna välfärdsföretag med omedelbar verkan genom en så kallad stoppskrivelse till riksdagen. Anders Borg har trots sin tillgång till både departementets resurser och all möjlig hjälp från Skatteverket inte lyckats leverera. Tidigast 2013 ska tydligen något hända. Våra övriga krav t.ex. kring meddelarskydd och nationella kvalitetskriterier har han och regeringen lämnat obesvarade.

Detta är en debattartikel undertecknad av Jennie Nilsson, vice ordförande skatteutskottet i Riksdagen och mig i Borås Tidning idag.

Annonser

Kommentera

Fyll i dina uppgifter nedan eller klicka på en ikon för att logga in:

WordPress.com Logo

Du kommenterar med ditt WordPress.com-konto. Logga ut /  Ändra )

Google+-foto

Du kommenterar med ditt Google+-konto. Logga ut /  Ändra )

Twitter-bild

Du kommenterar med ditt Twitter-konto. Logga ut /  Ändra )

Facebook-foto

Du kommenterar med ditt Facebook-konto. Logga ut /  Ändra )

w

Ansluter till %s