Plan- och bygglagen bör rivas upp

Den nya plan- och bygglagen har nu fyllt ett år. Redan innan lagen trätt i kraft fick den kritik. Lagrådet och många branschföreträdare var skarpt kritiska.

Vid införandet av den nya lagen framhöll regeringen särskilt sina ambitioner om ökat bostadsbyggande. Den lag som nu verkat i ett år går i motsatt riktning. Det måste gå snabbare mellan idé till spaden i marken. Kortas tiden minskar kostnaderna och konkurrensens på byggmarknaden ökar.

Sverige står i ett läge där bostadsbristen är alarmerande i många kommuner och bostadsbyggandet lågt. För Ulricehamn är bristen på byggklar mark ett av de allvarligaste hindren för tillväxten.

Saknas det bostäder blir rörligheten på arbetsmarknaden mindre och arbetsgivarna får svårare att rekrytera kvalificerad arbetskraft.

Regeringen har ökat möjligheten till andrahandsuthyrning. Det kan vara en möjlighet att på kort sikt få fram ett begränsat antal tillfälliga bostäder. Men det hjälper knappast Ulricehamn och det ger inga nya lägenheter.

Bostadsminister Stefan Attefall skyller det låga bostadsbyggandet på kommunerna. Det är riktigt att kommunerna har ansvar för bostadsförsörjningen. Och här menar vi att kommunen behöver bättra sig. Bland annat vill vi se en bättre dialog mellan kommunen och byggherrarna, inte minst i samband med att planprioriteringarna arbetas fram. Men de grundläggande förutsättningarna är statens ansvar. Statens ska se till att lag och regelverk fungerar för marknaden och att kommuner har rätt villkor att ta sitt bostadsansvar.

Kommunerna och byggherrarna bad om en förenklad plan- och bygglag där planeringen skulle bli enklare och mer effektiv. I stället blev den i många stycken krångligare och ökade administrationen.

Plan- och bygglagen behöver reformeras. Det vore önskvärt att regeringen kallar ihop en partsammansatt och parlamentarisk kommitté med tydligt uppdrag att snabbt föreslå nödvändiga förändringar.

Det handlar om konkreta frågor kring sakägarbegreppet, informationsplikt vid bygglov och rivningsbeslut och hur start- och slutbeskeden fungerar i praktiken.

Även länsstyrelsernas roll i samband med samhällsplaneringen behöver klargöras. Det är rimligt att även länsstyrelserna omfattas av en maximigräns för handläggningstiden av överklagade planärenden.

Vi har inte råd i Sverige att försitta våra möjligheter till jobb och tillväxt. Att ta ansvar och på allvar reformera plan- och bygglagen är ett viktigt steg för ökat bostadsbyggande.

Debattartikel publicerad i dagens Ulricehamns tidning undertecknad Johan Kettil, Kettil Fastigheter, och mig.

Annonser

Kommentera

Fyll i dina uppgifter nedan eller klicka på en ikon för att logga in:

WordPress.com Logo

Du kommenterar med ditt WordPress.com-konto. Logga ut /  Ändra )

Google+-foto

Du kommenterar med ditt Google+-konto. Logga ut /  Ändra )

Twitter-bild

Du kommenterar med ditt Twitter-konto. Logga ut /  Ändra )

Facebook-foto

Du kommenterar med ditt Facebook-konto. Logga ut /  Ändra )

w

Ansluter till %s