Ljusnande framtid genom utbildning och investeringar

Nu går flera tusen ungdomar ut från Sjuhärads gymnasieskolor. Det är viktigt att ungdomarna ges möjlighet att antingen studera vidare eller börja jobba. Politikens uppgift är att skapa förutsättningar för att alla ungdomar har de möjligheterna.

Vi har inte råd att slarva bort ungdomarnas och Sveriges chanser. Men idag misslyckas vart fjärde företag med rekryteringen på grund av att de inte hittar personer med den kompetens som efterfrågas. Det sker i skuggan av att omkring två tredjedelar av den yrkesinriktade arbetsmarknadsutbildningen har försvunnit, antalet platser inom kommunala vuxenutbildningen har minskat och möjligheten att läsa in gymnasiet på Komvux har beskurits kraftigt. Och svenska elevers kunskaper minskar i internationella jämförelser.

Kenneth Kratz, regionchef på Svenskt Näringsliv i Göteborg konstaterar: ”Trots att det finns många arbetslösa är det ofta svårt att finna rätt personer att anställa. Svårigheter att rekrytera bromsar företagens möjligheter att växa.”

Trots kritik har regeringen sänkt arbetsgivaravgiften för unga och halverat restaurangmomsen.  Bland kritikerna finns bland annat regeringens egen rådgivare hos det finanspolitiska rådet. Långtidsutredningen skriver: ”De empiriska resultaten har hittills varit en stor besvikelse sett ur ett sysselsättningsperspektiv”. Även Konjunkturinstitutet är tveksamt. Hotell- och restaurangfacket har tvingats höja avgiften till a-kassan på grund av ökad arbetslöshet inom branschen. I princip är det bara regeringspartierna som står fast vid åtgärdernas förträfflighet.

Dessutom har Sverige en statsminister som två och ett halvt år före valet pekar ut ungdomsarbetslösheten som valets stora fråga. Frågan är varför inte statsministern gör någonting för ungdomarna före valet. Det är trots allt över 800 dagar kvar. Passivitet är inte lösningen.

I det läge Sverige, våra företag och närmare 400 000 arbetslösa befinner sig i kan vi inte slarva bort 20 miljarder kronor på skattesänkningar som inte ger effekt. Sverige behöver byta färdriktning. Vi behöver offensiv politik som skapar jobb. Vägen dit går via en aktiv utbildningspolitik. Sverige behöver rustas för att kunna möta företagens kompetensbehov både idag och imorgon.  Vi behöver skapa fler platser på våra högskolor och ge fler människor möjlighet att läsa in betyg och göra sig anställningsbara.

Vi behöver investera mer i vår undermåliga infrastruktur och i vårt rekordlåga bostadsbyggande. Det skapar jobb. Det skapar tillväxt och ger fler människor framtidstro.

Debattartikel publicerad i dagens Borås Tidning.

Annonser

Kommentera

Fyll i dina uppgifter nedan eller klicka på en ikon för att logga in:

WordPress.com Logo

Du kommenterar med ditt WordPress.com-konto. Logga ut /  Ändra )

Google+-foto

Du kommenterar med ditt Google+-konto. Logga ut /  Ändra )

Twitter-bild

Du kommenterar med ditt Twitter-konto. Logga ut /  Ändra )

Facebook-foto

Du kommenterar med ditt Facebook-konto. Logga ut /  Ändra )

w

Ansluter till %s