Därför kompromissade vi om budgeten

I grunden har vi ett bra politiskt klimat i kommunen som bygger på respekt, öppenhet och förtroende. Men sedan i augusti har Ulricehamn en oklar parlamentarisk situation. När vi dessutom befinner oss i tider av ekonomisk och politisk oro runt om i Europa, med risk för ökad arbetslöshet och tuffa ekonomiska förutsättningar i kommunen sätts det politiska ledarskapet på prov.

Med det som utgångspunkt har Socialdemokraterna valt att inte lägga fram någon egen budget i fullmäktige. Istället har vi fört samtal med den styrande borgerliga minoriteten och lyckats påverka deras budget så att den, ur vårt perspektiv, uppnår ett acceptabelt innehåll.

Det alternativ som hade kunnat uppstå, att en budget som inte lagts fram av de som styr hade vunnit en majoritet av fullmäktiges röster hade i praktiken inneburit det sittande styrets avgång. Följden hade blivit politiskt kaos och en lokal politisk osäkerhet vilket hade äventyrat kommunens förutsättningar än mer. Det vill vi socialdemokrater inte medverka till. Vi ser heller inte att det är det uppdrag våra väljare har gett oss.

Lokal politisk stabilitet är en av flera avgörande faktorer för var företag väljer att investera. Vi är inne i en period där Ulricehamn lockar till sig investerare genom exempelvis ICA, McDonalds och BB Tools. Det vill vi socialdemokrater inte äventyra. Men det betyder inte att vi finner oss i vad som helst. Tvärtom agerar och reagerar vi när vi anser att något är fel. Hittills under den här mandatperioden har vi bland annat markerat vårt ogillande i frågor som att sälja ut vårt kommunala bostadsbolag, avsaknad av skyddszoner kring Komosse för vindkraft, införa utmaningsrätt och att lägga ut driften av Sim- och sporthallen och Lassalyckan på entreprenad.

Vi kommer att fortsätta att kritisera den styrande borgerligheten när den lägger fram förslag som vi inte kan acceptera.

Vi vill passa på att tacka minoriteten för tuffa men konstruktiva samtal. Budgeten inför 2013 är acceptabel. Vi kan samtidigt konstatera att den saknar flera delar som fanns med i det socialdemokratiska alternativet. Bland annat finns vårdnadsbidraget kvar. Med stöd av bland annat regeringens egen expertgrupp, ESO, ser vi den som en kvinno- och fattigdomsfälla främst för utrikes födda kvinnor utan arbete. Vår förhoppning är att kunna rätta till detta efter valet 2014.

Men innan dess ska vi arbeta för att Ulricehamn fortsätter att utvecklas utifrån det mandat ulricehamnarna gett oss.

Debattartikel publicerad i dagens Ulricehamns tidning undertecknad av Inga-Kesti Skarland, gruppledare S och mig.

Kommentera

Fyll i dina uppgifter nedan eller klicka på en ikon för att logga in:

WordPress.com Logo

Du kommenterar med ditt WordPress.com-konto. Logga ut / Ändra )

Twitter-bild

Du kommenterar med ditt Twitter-konto. Logga ut / Ändra )

Facebook-foto

Du kommenterar med ditt Facebook-konto. Logga ut / Ändra )

Google+-foto

Du kommenterar med ditt Google+-konto. Logga ut / Ändra )

Ansluter till %s