S motionerar om Marbäcks skola

Idag har Socialdemokraterna genom Inga-Kersti Skarland och Matthias Nordgren lämnat in följande motion till fullmäktige:

Under hösten 2012 antog ett enigt kommunfullmäktige dokumentet ”Framtidens skola”. Det anger politikens höga ambitioner för samtliga grundskolor i Ulricehamns kommun. Grunden utgörs av att alla elever ska mötas av likvärdiga villkor, i alla skolor i kommunen. För att uppnå dessa mål men också för att hantera andra utmaningar, som möjligheterna att ”uppfylla skollagens intentioner, läroplanens och kursplanernas krav på grundskolan” föreslog beredningen att skolenheterna i Marbäck, Vegby och Dalum skulle avvecklas. Den 28 januari fattade kommunfullmäktige beslut om att avslå förslaget.

Men utmaningarna att skapa en likvärdig skola kvarstår. Prognoser visar att elevunderlaget i Marbäck ser ut att minska rejält under de närmaste åren. Det förväntade elevunderlaget i åldrarna 6-12 för år 2018 är 50. Några år senare förväntas antalet elever öka med drygt 10 procent.  Med utgångspunkt i nuvarande principer för resursfördelningen är inte situationen i Marbäck långsiktigt hållbar. Det behövs betydligt fler elever för att resurserna ska räcka till de kompetensfunktioner som eleverna har rätt till utan att bygga en organisation av ambulerande personal och höga kostnader för andra arbetsuppgifter än pedagogiska.

Samtidigt ökar trycket på skolorna i centralorten och det kommer att dröja ett tag innan om- och tillbyggnationer kan hantera alla de utmaningar som råder och är på gång i centralorten.

I debatten om skolnedläggningar framfördes flera gånger frågor om s.k. omvänd skolskjuts, vilket alltså inte betyder att eleverna bor på skolan och åker buss till hemmet för att få sin utbildning, utan att eleverna reser från en större till en mindre ort, istället för tvärtom som är det vanliga.

Skollagen ger vårdnadshavare rätt att välja skola för sitt barn. Lagens förarbeten säger att

”Vårdnadshavares val av skola bör så långt som möjligt vara styrande för elevens skolplacering. Dennes val av skola får emellertid inte ges företräde framför alla elevers rätt till en skolplacering nära hemmet. Kommunen ska därför frångå vårdnadshavarens önskemål i det fall en annan elevs berättigade krav på placering i en skolenhet nära hemmet åsidosätts. Kommunen ska i likhet med i dag även ha möjlighet att frångå vårdnadshavarens önskemål i de fall placeringen skulle medföra att betydande organisatoriska eller ekonomiska svårigheter uppstår för kommunen”.

Kommunen kan alltså inte ålägga vårdnadshavare i centralorten en skolplacering i en skola utanför centralorten hursomhelst men om det finns intresse för boende i centralorten (t ex familjer i stadsdelarna Fridkulla och Fredriksberg) att placera sina barn i en annan än i närmaste skolenhet skulle det kunna vara en väg att på frivillig grund öka antalet elever i Marbäck.

Vi föreslår kommunfullmäktige besluta att kommunstyrelsen får i uppdrag att

utreda intresset för skolplacering i Marbäck bland företrädesvis boende i södra centralorten,

utreda genomförandet av en skolskjutslösning inklusive kostnadsberäkningar kopplat till presumtiva elevers boendeläge,

utreda vilka konsekvenser en förändrad skolplacering skulle få avseende personalresurser, ekonomi och möjligheten att driva verksamhetshetsutveckling i alla berörda skolområden.

Annonser

Kommentera

Fyll i dina uppgifter nedan eller klicka på en ikon för att logga in:

WordPress.com Logo

Du kommenterar med ditt WordPress.com-konto. Logga ut /  Ändra )

Google+-foto

Du kommenterar med ditt Google+-konto. Logga ut /  Ändra )

Twitter-bild

Du kommenterar med ditt Twitter-konto. Logga ut /  Ändra )

Facebook-foto

Du kommenterar med ditt Facebook-konto. Logga ut /  Ändra )

w

Ansluter till %s