Isolera stor del av vindkraften till redan bullerstörd miljö

Efter flera års arbete börjar vi nu närma oss målsnöret för kommunens första vindkraftsplan. Arbetet har skapat stort engagemang bland invånare. Det välkomnar vi socialdemokrater välkomnar och det har också påverkat vårt ställningstagande. När Socialdemokraterna sätter ner fötterna i myllan vad gäller kommunens vindkraftsplan har vi också vägt in Energimyndighetens nya förslag till riksintresseområden.

Den vindkraftsplan som har varit ute på samråd och i reviderad form även utställd för invånare har haft områden för vindkraft utpekade i stort sett i hela kommunen. Det ser vi som en fördel i debatten. Det gör att vi idag har en relativt god uppfattning om var det finns en lokal förankring för och mot vindkraft.

Vi menar att kommunen bör vara mer restriktiv vid utpekandet av lämpliga vindkraftsområden för att därmed slå vakt om sitt planmonopol.

Detta gör att Socialdemokraterna föreslår följande förhållningssätt:

  • respektavståndet till Komosse ska vara 3 km i norra ändan för att utökas i till 5 km i sydvästläge
  • Ulricehamn ska respektera angränsande kommuners önskemål om avstånd mellan vindkraftverk och kommungräns
  • antal områden, lämpliga för vindkraft, reduceras till ett fåtal områden med koncentration i sydost och i övrigt med prioritet i bullerstörda miljöer
  • Ätradalen ska undanhållas etablering av vindkraft och i arbetet med översiktsplan bör så kallade tysta områden pekas ut
  • vindkraftverk får inte överskrida en totalhöjd på 170 meter
  • Energimyndighetens förslag om att avståndet mellan vindkraftverk och bebyggelse ska vara mer än 800 meter är lämplig att följa
  • bullernivån får inte överstiga 37 dB(A), under någon del av dygnet.

Vi isolerar vindkraften till stor del till redan bullerstörda miljöer och områden i anslutning till det område som Energimyndigheten pekat ut som ett riksintresse för vindkraft. Vi ser också att kommunen slår vakt om sitt planmonopol samtidigt som vi tar vårt ansvar att tillåta grönare energikällor.

Med dessa premisser är vi beredda att diskutera och hitta så bred politisk enighet som möjligt kring kommunens slutgiltiga vindkraftsplan. I dessa samtal får vi finna oss i att andra partier har andra utgångspunkter. Detta är vad Socialdemokraterna kommer att föra med sig till förhandlingsbordet.

Debattartikel publicerad i Ulricehamns tidning undertecknad av Inga-Kersti Skarland, gruppledare (S) och mig.

Annonser

One thought on “Isolera stor del av vindkraften till redan bullerstörd miljö

  1. Det som kan bli problem i framtagandet och utvecklingen av, är vad som ska definieras som bullerstörd miljö,,,är det 40 dB a-vägt som störnivå med eller utan bakgrundsljud ska det vara ekvivalent utgångspunkt i ljudmätningen eller inte.och så vidare….en inte helt lätt potatis att hantera,,,

Kommentera

Fyll i dina uppgifter nedan eller klicka på en ikon för att logga in:

WordPress.com Logo

Du kommenterar med ditt WordPress.com-konto. Logga ut /  Ändra )

Google+-foto

Du kommenterar med ditt Google+-konto. Logga ut /  Ändra )

Twitter-bild

Du kommenterar med ditt Twitter-konto. Logga ut /  Ändra )

Facebook-foto

Du kommenterar med ditt Facebook-konto. Logga ut /  Ändra )

w

Ansluter till %s