Fördela resurser mer efter elevernas behov

Alla barn har rätt till en bra utbildning. Alla skolor ska hålla en hög kvalitet så att alla elever kan utvecklas för att nå målen. Störst prioritet har det övergripande målet att alla elever i grundskolan ska vara minst godkända i alla ämnen.

Skolan i Sverige står inför tuffa utmaningar. Resultaten har sjunkit sex år i rad. Det är oroande. I en normalstor klass är det i snitt minst tre elever som inte når inte målen i grundskolan. Det duger inte. Ambitionen måste höjas.

Elever som har svårigheter ska tidigt och kraftfullt ges stöd. Det krävs för att höja resultaten . Idag får inte alla grundskoleelever tillräckligt stöd för att nå sin fulla potential.

Ulricehamn har i likhet med många andra kommuner tvingats genomföra besparingar de senaste åren. Inför i år har lärandet fått ytterligare 9 miljoner kronor. Men det handlar inte bara om mer resurser. Tillgängliga medel måste fördelas så att de kommer de elever och skolor till del som har störst behov.

Det är inte elevens fel att resultaten i skolan ligger på för låg nivå. Barn är olika och har olika förutsättningar att lära in. Skolan har ansvaret att ge alla elever tillräckligt stöd. Alla ska ges likvärdiga förutsättningar. Dagens modell för hur vi fördelar resurser understödjer inte det synsättet i tillräckligt hög grad.

Förutom låg måluppfyllelse förekommer det en hel del rapporter från skolorna där det handlar om stökiga situationer elever emellan. Situationen är oroande och måste tas på fullt allvar.

Fördelningen av resurser, lärare, till en skola styrs av en resursfördelningsmodell. Pengarna fördelas i stort sett utifrån hur många barn som finns på en enhet.

Vi anser att avgörande för tilldelning av resurser ska vara varje skolas behov och förutsättningar för att klara att bedriva en kvalitativ god verksamhet. Idag vet vi att det finns ett antal olika faktorer i elevens omgivning som påverkar inlärningen, bland annat socioekonomiska faktorer. Skolor i områden där det exempelvis finns sociala problem, områden där föräldrarna har en låg utbildningsnivå, många nyanlända barn med annat modersmål än svenska, måste ges tillräckliga resurser för att eleverna ska få det stöd de har rätt till.

Socialdemokraterna och Vänsterpartiet vill att nuvarande modell för fördelning förändras så att resurserna mer styrs efter elevernas och skolornas behov. Ingenting är för heligt för att undantas i vårt arbete med att stärka skolan och ge eleverna den utbildning de har rätt till.

Debattartikel publicerad i Ulricehamns tidning undertecknad av Inga-Kersti Skarland, biträdande oppositionsråd (S) och Jan-Olof Sundh, gruppledare (V).

Annonser

Kommentera

Fyll i dina uppgifter nedan eller klicka på en ikon för att logga in:

WordPress.com Logo

Du kommenterar med ditt WordPress.com-konto. Logga ut /  Ändra )

Google+-foto

Du kommenterar med ditt Google+-konto. Logga ut /  Ändra )

Twitter-bild

Du kommenterar med ditt Twitter-konto. Logga ut /  Ändra )

Facebook-foto

Du kommenterar med ditt Facebook-konto. Logga ut /  Ändra )

w

Ansluter till %s