Så vill vi stärka skolan i kommunen

Ulricehamn är en bra kommun på många sätt. Vi har flera framgångsrika företag som växer och nyanställer. Ett antal företag vill etablera sig i kommunen. Andra vill bygga bostäder. Det är bra. Det finns i grunden en tro och framtidsoptimism.

Samtidigt som vi växer ställer det också krav på att kommunen erbjuder välfärdstjänster av god kvalitet. Här har kommunen en läxa att göra – framför allt inom skolan.  Allt fler oroar sig över hur barnen ska klara sig i skolan. De allra flesta elever har en positiv syn på skolan och undervisningen. Nio av tio elever är trygga i skolan. I yngre åldrar har vi en av de bästa skolorna i landet. Trots det saknar nästan var fjärde elev i Ulricehamn behörighet till gymnasiet.

Det måste vi ta på allvar. En skola med bra kvalitet ger företag välutbildad arbetskraft. Då krävs en framtidsinriktad politik som gör Ulricehamn ännu bättre.

Vi vet att för stora barngrupper hämmar barnens utveckling. Vi behöver göra mer plats för unga i förskolor och skolor. På sina håll brådskar det.

När vi summerar vad Skolinspektionen, SKL och inte minst vad föräldrar och andra intresserade har lämnat för synpunkter på skolan i Ulricehamn kommer vi fram till ytterligare tre områden som kommunen behöver förstärka:

1. Stärk lärarrollen. Den enskilde lärarens kompetens och förmåga är avgörande för hur eleven lyckas i skolan. Idag upplever många lärare att det inte finns tillräckligt med tid för eleven. Mindre klasser ger läraren mer tid för den enskilde eleven.

2. Stärk skolledningen. Det pedagogiska ledarskapet inom skolan behöver förbättras. Skolledare ska vara välutbildade och ha tid för ledarskapet. Rektorer behöver avlastas från administrativa uppgifter så att de kan stötta och leda lärarna i arbetet med barnen. Rektor ska ta ansvar för kvaliteten i undervisningen.

3. Stärk föräldrarollen. Ett bra samspel mellan skolan och hemmet är en viktig faktor för elevens lärande. Engagerade föräldrar spelar en stor roll för barnets möjligheter till en bra skolgång. Det fungerar bra i yngre åldrar. Därför blir det särskilt viktigt att se till att hålla liv i engagemanget från föräldrar i 7-9 skolorna. Kommunen behöver fokusera på att stärka befintliga och utveckla nya redskap som uppmuntrar föräldrar till ökat intresse för barnets utveckling genom hela skolgången.

Vi är övertygade om att det går att skapa en bättre skola. Om vi samarbetar och gemensamt investerar i det som ger lärande för framtiden.

Debattartikel publicerad i Ulricehamns tidning undertecknad av Inga-Kersti Skarland, biträdande oppositionsråd och Celso Silva Goncalves, arbetarekommunens ordförande och mig.

Annonser

Kommentera

Fyll i dina uppgifter nedan eller klicka på en ikon för att logga in:

WordPress.com Logo

Du kommenterar med ditt WordPress.com-konto. Logga ut /  Ändra )

Google+-foto

Du kommenterar med ditt Google+-konto. Logga ut /  Ändra )

Twitter-bild

Du kommenterar med ditt Twitter-konto. Logga ut /  Ändra )

Facebook-foto

Du kommenterar med ditt Facebook-konto. Logga ut /  Ändra )

w

Ansluter till %s