Så här vill vi bygga Ulricehamn än starkare

Ulricehamns kommun växer. Idag är vi stabilt över 23 000 invånare. Fler ulricehamnare betyder ökade intäkter. Mycket har åstadkommits under mandatperioden som lägger grunden för fortsatt tillväxt och fler arbetstillfällen.

De senaste åren har en rad gynnsamma beslut tagits för och i Ulricehamn. Det i särklass viktigaste är riksväg 40:s ombyggnad till motorväg. Flera företag bygger nytt vid industriområdet som växer fram och företag visar intresse för att etablera sig där väg 46 och r40 korsar varandra. Sammanlagt talar vi här om åtminstone 150 nya arbetstillfällen.

Men det finns flera utmaningar. Socialdemokraterna har ringat i tre områden:

  1. Skola och välfärd. Trots goda resultat i grundskolans lägre årskurser har kommunen en utmaning med årskurserna 7-9. Det måste vi ta på allvar. Vi har presenterat flera förslag, däribland läxhjälp till alla, lov- och sommarskola samt läsprojekt. De flesta vårdtagare och anhöriga är nöjda med omsorgen av våra äldre. Men sjuktalen inom omsorgen oroar. En rapport visar på stora brister. Det äventyrar på sikt kvaliteten. S i Ulricehamn har fått igenom en motion om rätt till heltid och presenterat en modell för att avskaffa delade turer. Dessutom kräver vi att alla får sin arbetstid schemalagd.
  2. Tillväxt. De senaste åren har kommunen satt igång flera arbeten som syftar till ökad service för företag, fler företagsetablering och bostäder. Som exempel kan nämnas Nuab:s ”En dörr in”-koncept, kommunens engagemang i Business region Borås och mark- och exploateringsdagar. S har också föreslagit att kommunen ska arbeta aktivt med att söka företag som vill etablera sig. Allt för att få fler i arbete och fler människor som kan tänka sig att bosätta sig här.
  3. Ekonomi. Staten vältrar över kostnader på kommuner. De senaste två åren har närmare 140 kommuner tvingats höja skatten. Tack vare engångsutbetalningar de senaste två åren presterar Ulricehamn goda resultat. Men i grunden är ekonomin ansträngd. Bara inom LSS och funktionsnedsättning har kommunens åtaganden ökat motsvarande 50 öre i höjd skatt. Höjd kommunal skatt slår hårdast mot låginkomsttagare, sjuka och arbetslösa. Det krävs ett fortsatta ansträngningar för en ekonomi i balans.

Vi har tidigare här på debattsidan redogjort för att vi kan tänka oss ett brett politiskt samarbete. Med de här övergripande politiska utgångspunkterna är vi beredda att samarbeta genom framtidsorienterade och ekonomiskt ansvarsfulla beslut. Vi vill bygga Ulricehamn ännu starkare.

Debattartikel publicerad i Ulricehamns tidning undertecknad av Celso Silva Goncalves, ordförande Ulricehamns arbetarekommun, Inga-Kersti Skarland, gruppledare (S) och mig.

Annonser

Kommentera

Fyll i dina uppgifter nedan eller klicka på en ikon för att logga in:

WordPress.com Logo

Du kommenterar med ditt WordPress.com-konto. Logga ut /  Ändra )

Google+-foto

Du kommenterar med ditt Google+-konto. Logga ut /  Ändra )

Twitter-bild

Du kommenterar med ditt Twitter-konto. Logga ut /  Ändra )

Facebook-foto

Du kommenterar med ditt Facebook-konto. Logga ut /  Ändra )

w

Ansluter till %s