Konkreta förslag för en skola för alla

Alla barn har rätt till en bra utbildning. Våra skolor ska hålla en hög kvalitet så att alla elever kan utvecklas för att nå målen. Så är det inte idag.

De allra flesta har en positiv syn på skolan i de yngre åren. För de som kan tillgodogöra sig undervisningen erbjuder skolan goda möjligheter. Men det omfattar inte alla.

I UT den 7 juni beskriver elever, lärare och skyddsombud ett allt hårdare klimat. Oroliga föräldrar berättar om kaotiska situationer. Barn som gråter, som vägrar gå i skolan. Stödet räcker inte till. När lusten att lära sjunker rycks också möjligheten till viktiga och grundläggande kunskaper undan i unga år. Nästan var fjärde elev i Ulricehamn saknar behörighet till gymnasiet. Det är inte acceptabelt. Det är dessutom en orimlig arbetsmiljö både för elever och personal.

Socialdemokraterna har presenterat flera förslag som syftar till att skapa studiero i klassrummen och bättre resultat i skolan.

Fördelningen av resurser, lärare, till en skola styrs av en resursfördelningsmodell. Pengarna fördelas i stort sett utifrån ålder och antal barn per skola. För drygt ett år sedan lade vi förslaget att nuvarande modell ska förändras så att resurser mer styrs efter elevers behov.

Läraren är den viktigaste resursen för eleven på skolan. De måste ges tillräckliga förutsättningar för att kunna göra ett bra jobb.

Vi behöver förändra attityder. Samspelet med vuxna behöver förbättras. Vårdnadshavare har en nyckelroll för elevernas skolresultat och behöver involveras mer. Därför lade S i våras ett förslag om att arbeta fram åtgärdsplan för att minska skolket och förbättra attityden till skolan.

En del ger avvecklingen av resursskolan skulden för läget i skolan. Idén om att alla ska inkluderas och ges stöd på sin hemmaskola menar vi är rätt. Tanken var att skulle finnas ett mobilt stöd i kommunen. Tyvärr har det inte blivit så.

En orsak kan vara att elever med rätt till särskilda insatser har ökat kraftigt de senaste åren. Därför måste andra lösningar till. Vi behöver arbeta fram lösningar som är anpassade efter dagens behov. Ett sätt kan vara att pröva särskilda undervisningsgrupper som den nya skollagen medger. Det innebär undervisning i en mindre grupp på skolan där eleven går. Det kan vara en bra lösning för elever som mår bättre i mindre grupper.

Det här är några konkreta förslag från Socialdemokraterna på hur vi kan stärka attityden, studieron och resultaten i skolan i Ulricehamn. Vi är övertygade om att det går att skapa en än bättre skola. För alla.

Debattartikel publicerad i Ulricehamns tidning undertecknad av Inga-Kersti Skarland, gruppledare S.

Annonser

Kommentera

Fyll i dina uppgifter nedan eller klicka på en ikon för att logga in:

WordPress.com Logo

Du kommenterar med ditt WordPress.com-konto. Logga ut /  Ändra )

Google+-foto

Du kommenterar med ditt Google+-konto. Logga ut /  Ändra )

Twitter-bild

Du kommenterar med ditt Twitter-konto. Logga ut /  Ändra )

Facebook-foto

Du kommenterar med ditt Facebook-konto. Logga ut /  Ändra )

w

Ansluter till %s