Äntligen tid för avgång för Götalandsbana

Nyligen meddelade den borgerliga regeringen att den ansluter sig till uppfattningen om att Götalandsbanan behövs. Det är en milstolpe. Nu finns inga politiska hinder för att genomföra det som Socialdemokraterna var beredda att sjösätta redan för fyra år sedan.

Göteborgs hamn tar emot och skeppar ut cirka 70 procent av alla containrar som kommer till eller som lämnar Sverige. Hamnen och åtkomsten till den är av nationell betydelse.

Att svensk järnväg är eftersatt ingen nyhet. Beräkningar från KTH visar att tågkaoset innebär 1,5 miljarder kronor i minskade intäkter för svensk exportindustri. Enbart ett företag som SSAB säger sig förlora 150 miljoner kronor per år på grund av problematiken. För ett par år sedan deklarerade Atlas Copco att det är lättare att planera transporter i Amazonas djungler än från Örebro till Göteborg via järnväg.

Alliansen har tidigare lagt karbonpapper över flera socialdemokratiska satsningar inom bland annat skolan och landsbygden. Att de nu retirerar även vad gäller Götalandsbanan är visserligen lite sent, vilket kanske är symtomatiskt för denna regering och just tåg, men det är ändå positivt.

Med en Götalandsbana knyts en rad högskole- och universitetsstäder mellan Göteborg och Stockholm samman och arbetsmarknadsområden vidgas. Dessutom avlastas Västra stambanan och öppnar för betydligt högre kapacitet för godstransporter att nå hamnen.

För Marks kommun innebär beskedet bland annat att samarbetet mellan Bollebygd, Härryda och Mark, BoHäM, får ytterligare en skjuts framåt. Ett stationsläge i Bollebygd stärker kommunerna som än mer intressanta för etableringar och tillväxt i företag och därmed fler jobb. Stationsläget på Landvetter flygplats innebär en fortsatt utveckling av flygplatsområdet med fler företag och arbetsplatser. Fler arbetsplatser kräver också attraktiva boenden, där finns till exempel både Sätila och Hyssna i Mark inom bekvämt avstånd. Beslutet innebär också ytterligare en liten pusselbit som stärker trafiken på Viskadalsbanan via Borås vidare mot Jönköping och Stockholm.

Så Socialdemokraterna välkomnar de borgerliga partierna, tillsammans med sina nyvunna insikter om snabbjärnvägens betydelse, upp på perrongen. S och näringslivet har väntat i fyra år. Nu kan vi rusta Sverige starkare, stärka vår konkurrenskraft och skapa fler jobb.

Debattartikel publicerad i Markbladet undertecknad av Lisa Dahlberg, kommunalråd Mark (S) och mig.

Annonser

Sent men välkommet besked om Götalandsbana

Att även den borgerliga regeringen ansluter sig till uppfattningen om att Götalandsbanan behövs är, som Roland Karlsson påpekar den 5 juli, en milstolpe. Nu finns inga politiska hinder för att genomföra det som Socialdemokraterna var beredda att sjösätta redan för fyra år sedan.

Göteborgs hamn tar emot och skeppar ut cirka 70 procent av alla containrar som kommer till eller som lämnar Sverige. Hamnen och åtkomsten till den är av nationell betydelse.

Att svensk järnväg är eftersatt ingen nyhet. Beräkningar från KTH visar att tågkaoset innebär 1,5 miljarder kronor i minskade intäkter för svensk exportindustri. Enbart ett företag som SSAB säger sig förlora 150 miljoner kronor per år på grund av problematiken. För ett par år sedan deklarerade Atlas Copco att det är lättare att planera transporter i Amazonas djungler än från Örebro till Göteborg via järnväg.

Alliansen har tidigare lagt karbonpapper över flera socialdemokratiska satsningar inom bland annat skolan och landsbygden. Att de nu retirerar även vad gäller Götalandsbanan är visserligen lite sent men positivt.

Med en Götalandsbana knyts en rad högskole- och universitetsstäder mellan Göteborg och Stockholm samman och arbetsmarknadsområden vidgas. Dessutom avlastas Västra stambanan och öppnar för betydligt högre kapacitet för godstransporter att nå hamnen.

För Ulricehamns del kommer Götalandsbanan, med stor sannolikhet, att innebära större möjligheter till arbetstillfällen och nybyggnation än de positiva effekter vi ser idag av rv40:s ombyggnad till motorväg.

Beslutet som togs i början av 2012 att ge grönt ljus för utbyggnaden av motorvägen föregicks av politiska påtryckningar från flera håll. Ett stabilt politisk klimat i kommunen lade grunden för att jag kunde ägna en stor del av min tid till denna fråga under hösten 2011. Det blev många kontakter med kringliggande kommuner, regioner, ledamöter i trafikutskottet och ordföranden i utskottet.

Förutom att det resulterade i positivt beslut lyfte även Catharina Elmsäter-Svärd, under Almedalen 2012, vårt gemensamma arbete som ett ypperligt exempel på politiskt väl genomfört fotarbete.

Nu ser vi inte ut att behöva arbeta lika aktivt med Götalandsbanan. Istället välkomnar Socialdemokraterna de borgerliga partierna, tillsammans med sina nyvunna insikter om snabbjärnvägens betydelse, upp på perrongen. S och näringslivet har väntat i fyra år. Nu kan vi rusta Sverige starkare, stärka vår konkurrenskraft och skapa fler jobb.

Debattartikel publicerad i Ulricehamns tidning.