Så skapar vi en mer jämlik skola

Ulricehamn är en bra kommun på många sätt. Både kommunen och flera företag växer. Samtidigt som vi växer ställer det krav på att erbjuda välfärdstjänster av god kvalitet. Här har kommunen en läxa att göra – framför allt inom skolan. De allra flesta elever har en positiv syn på skolan i de yngre åldrarna. Många känner sig trygga. Trots det saknar nästan var fjärde elev i Ulricehamn behörighet till gymnasiet.

Tyvärr har resultaten i skolan sjunkit i hela Sverige de senaste sju åren. Det måste vi ta på allvar. En skola med bra kvalitet ger företag välutbildad arbetskraft. Då krävs framtidsinriktade reformer som gör Sverige och Ulricehamn bättre.

I Alliansens handlingsprogram för mandatperioden är målet att skolan i Ulricehamn ska tillhöra den tredjedel av kommuner som har de bästa resultaten. I det senaste PISA-resultatet låg vi på plats 200 av 289 kommuner.

Socialdemokraternas mål är att Sverige inom tio år har en jämlik skola som tillhör de fem bästa i EU. Vi ser att det krävs en rad satsningar för att nå målet. Och det börjar redan i de lägre åldrarna. Vi vill ha ett maxtak i förskolan – så att småbarnsgrupper (för barn 1-3 år) kan bestå av maximalt 15 barn.

Vi behöver också minska antalet elever i klasserna. Forskning visar att mindre klasser har positiva effekter på elevers resultat, framförallt i de tidiga skolåren.

Resurser till skolan behöver i större utsträckning fördelas efter elevernas behov. Alla skolor ska vara bra skolor och alla elever ska erbjudas läxhjälp.

Under den moderatledda regeringens tid har 1 000 speciallärare och specialpedagoger försvunnit ur skolan. Vi vill istället investera i fler. Lärarutbildningen ska utvecklas och yrket ska göras mer attraktivt. Minska på administrationen – låt lärare vara lärare.

Vi vill dessutom investera i ett kunskapslyft genom fler utbildningsplatser inom vuxenutbildning, yrkeshögskola, högskola och universitet.

Med en socialdemokratiskt styrd regering fördelas resurser ut till kommunerna för att genomföra investeringar i en bättre, jämlikare skola. För Ulricehamns del kan det handla om upp till 14 miljoner kronor mer och 60 utbildningsplatser inom komvux.

Skattesänkningar, privatiseringar och vinstjakt har gått ut över kvaliteten, över kunskapsresultaten och över den jämlika skolan. Sverige och Ulricehamn måste leverera bättre – det handlar om varje enskilt barn och våra gemensamma framtid.

Debattartikel publicerad i Ulricehamns tidning undertecknad av Inga-Kersti Skarland, gruppledare (S) och Mattias Remar, kandiderar till kommunfullmäktige (S).

Annonser