Fortsatt framåt för Ulricehamn

Allt pekar på att Ulricehamns kommun 2015 kommer att växa i befolkning för 14:e året i rad. Det händer mycket i kommunen just nu. Både på kort och lite längre sikt.

Vi kan konstatera att försäljningen av villatomter går bra. Hittills är ett 30-tal sålda i Övre Villastan och Stadsskogen. Dessutom börjar uthyrningen av Stubos nya bostäder att ta fart. Vi får också glädjande besked från byggherrar kring försäljningen av olika objekt. Det kommande året kommer det att färdigställas uppemot 200 nya bostäder.

Intresset för Ulricehamn fortsätter att öka. Konstant. Både bland företag som vill etablera verksamhet här och de som vill bygga bostäder. Det är positivt.

Men vi får inte slå oss till ro. Inom kort läggs en ny Översiktplan på politikernas bord. Det är bra. Det brådskar att kunna gå vidare med nya områden för etableringar, inte minst för industrin. Under hösten blir utbyggnaden av riksväg 40 klar. Det stärker kommunen ytterligare. Vi kommer in i ett skarpare skede med en eventuell försäljning av bland annat Stubos nuvarande kontorslokal. Detta för att möjliggöra fler boenden i central miljö.

Dessutom är avsikten att flytta fram positionerna vad gäller byggnation på marknadsplatsen och en långsiktig trafiklösning i området.

Det finns också ett mer långsiktiga perspektiv. Senast den 1 oktober ska kommunen lämna in underlag till den så kallade Sverigeförhandlingen om nyttorna med ett resecentrum i Ulricehamn. Beräkningar visar på behov av ytterligare 4 000 bostäder fram till år 2035, cirka 1 000 av dessa väntas tillkomma tack vare Götalandsbanan.

En annan viktig fråga för infrastrukturen är en fortsatt utbyggnad av riksväg 40 till motorväg från Ulricehamn till Jönköping. Den politiska ledningen har kommit överens med Jönköpings motsvarighet om ett arbete som tar sikte på regeringens infrastrukturproposition 2018. Vi har även tagit kontakter med andra organisationer som kan tänkas vilja vara med i detta arbete.

Kommunen har också konkretiserat ett arbete med att få till en ringled runt Ulricehamns tätort i nord-sydlig sträckning för att frigöra Strandgatan och minimera transporter genom stadskärnan. Det lösgör ytor som är mycket intressanta sett ur stadsutveckling.

Vi är övertygade om att vårt tillväxtarbete kommer att bära frukt både i ett kortare och i ett längre perspektiv. Vi ska oförtrutet arbeta vidare med att stärka Ulricehamns kommun som etablerings- och bostadsort.

Annonser