Beredda ta ansvar för tiggande medmänniskor

Tiggande EU-medborgare har sedan några år funnits i Sverige och nu sen en tid även i Ulricehamn. När det gäller vad en kommun kan och får göra för att underlätta situationen för dessa människor behöver vi skilja på vad regelverket säger och vad hjärtat vill göra för medmänniskor.

Sverige som nation har aldrig varit rikare än nu. Vi har råd. Det handlar om hur vi väljer att fördela resurser. Men det handlar också om vilket ansvar som du och jag har och vilket ansvar som vi väljer att ta. Vilket ansvar du väljer att ta för det samhälle som vi lever i och som våra barn växer upp i.

Det handlar om människor som inte är väl sedda i de länder som de vuxit upp i. Deras tillvaro i hemlandet är så besvärlig att de väljer att åka till ett annat land utan att ha uppehälle eller husrum ordnat för sig. De väljer att sitta dag ut och dag in från morgon till kväll utanför en affär med en mugg framför sig. De hoppas att få en slant i muggen, säger hej när vi går förbi och ska le och vara tacksamma om de får något. Obekvämt och kallt är det också.

Det är total förnedring. Till det kommer alla blickar, vetskapen om hot och hat i de städer de rör sig i, vetskapen om myter och misstänksamhet, trots det tvingas de att sätta sig där. Vem skulle göra det frivilligt? Vad gäller EU-medborgare som tigger och möjligen också övernattar i Ulricehamn tog kommunen strax innan årsskiftet, på politiskt initiativ, kontakt med kyrkan och civilsamhället i syfte att hitta bra samarbetsformer för att kunna ta hand om de grundläggande mänskliga behov som kan uppstå bland människor som temporärt uppehåller sig i kommunen utan bostad.

Kyrkorna i Ulricehamn har tagit ett mycket lovvärt och uppskattat initiativ till att tillfälligt upplåta husrum för övernattning för tiggarna. Fram till mitten av vecka 2 hade ännu ingen utnyttjat möjligheten. Till den 15 januari kan kyrkan, på frivillig bas, fortsätta med verksamheten. Men därefter saknas tillgång till lokal.

Från kommunens sida är vi intresserade av ett fortsatt samarbete med det civila samhället. Vi vill att möjligheten till att kunna övernatta ska finnas kvar under den kalla årstiden. Den politiska ledningen är beredd att bidra med ekonomiska medel till frivilligorganisationer som kan ordna tillfälligt boende. Det handlar om att ta ett gemensamt ansvar för våra medmänniskor och det samhälle vi och våra barn lever i.

Debattartikel publicerad i Ulricehamns tidning undertecknad av Inga-Kersti Skarland, biträdande kommunalråd och mig.

Annonser

Kommunens företag behöver Götalandsbanan

En Götalandsbana underlättar rekryteringen av nyckelkompetens. Det anser i princip alla större företag i kommunen. Dessutom kommer en tågförbindelse att leda till ökade tillväxtmöjligheter. Det visar den undersökning som vi låtit göra bland företagen.

Till hösten ska regeringen, med infrastrukturminister Catharina Elmsäter-Svärd i spetsen, presentera en infrastrukturproposition. Med anledning av det har vi frågat de största företagen i vår kommun om hur de ser på tågförbindelserna i dag och hur de ser på en Götalandsbana.

Det är beklämmande att konstatera att överväldigande majoritet av företagen är missnöjda både med gods- och persontrafiken via järnväg. Det är till och med så att vi har företag som direkt har förlorat kunder på grund av den usla tillgängligheten. Jobb går förlorade i Ulricehamn och hämmar utvecklingen för våra företag. Det duger inte.

Det finns flera tunga argument för att bygga Götalandsbanan. Snabba tågförbindelser ökar tillgängligheten. Arbetsmarknader som tidigare har varit åtskilda kan integreras och ge tillväxteffekter, även i omlandet. Vidare så kan vi konstatera att våra vägar på flera håll i landet inte klarar en utökad godshantering via lastbil utan behöver avlastas av en modern och effektiv järnväg.

I stråket längs Götalandsbanan kommer denna effekt att vara mycket stor, vilket bland annat Handelshögskolan i Jönköping har pekat på. Götalandsbanan öppnar ett nytt effektivt järnvägsstråk genom landet genom att binda samman Göteborg – Borås – Jönköping – Linköping/Norrköping – Stockholm. Med Götalandsbanan mellan Linköping och Göteborg över Jönköping kan 950 000 människor nå Jönköping inom en timme, mot 250 000 i dag. Regionförstoring, marknadsstorlek och täthet genererar tillväxtkrafter.

Svenska investeringar i infrastruktur är nu på historiskt låga nivåer. Från 5,4 procent av BNP i snitt under 70-talet, till rekordlåga 2,9 procent av BNP under 00-talet. I OECD:s rankning av medlemsländernas investeringsnivåer har Sverige tappat från en fjärdeplats till en femtondeplats, och ligger under snittet.

Vi tror på Sverige, på Ulricehamn och på vår förmåga att skapa tillväxt som öka vår konkurrenskraft. Men för det krävs en fungerande infrastruktur. Det är dags att gå från ord till handling och binda samman Sverige genom Götalandsbanan.

Debattartikel publicerad i dagens Ulricehamns tidning undertecknad av Lars Holmin, kommunstyrelsens ordförande (M), och mig.

Ökad otrygghet för unga ger inga jobb

Sverige har alltid konkurrerat med kunskap och kvalitet, stimulerat företag och anställda att utveckla nya tjänster och produkter. Det har skapat det välstånd vi har. Nu har svensk arbetsmarknad problem. Företag hittar inte personal med efterfrågad kompetens. Samtidigt är 400 000 arbetslösa.

Roland Karlsson, ordförande för Centerpartiet i Sjuhärad, hävdar den 18 mars att Centern har lösningarna genom flexibel arbetsrätt, stark a-kassa, aktiv arbetsmarknadspolitik och lägre kostnader att anställa.

I valet 2006 gjorde Centern visstidsanställningar upp till 24 månader till sin profilfråga. Kravet kom ursprungligen från Svenskt Näringsliv. Sommaren 2007 blev det lag.

Efter valet förhandlade arbetsmarknadens parter om nya riksavtal. Då var den försämrade lagen ett faktum. Facket kämpade för att få bättre skrivningar i riksavtalen än vad som står i den försämrade lagen – tack vare Centern.

Nu vill ni försämra lagen ytterligare med motivet att den är ett hinder för unga. Men det ger inte fler jobb. Det ökar inte efterfrågan på företagens tjänster och varor. Många unga har idag otrygga anställningar på grund av er tidigare försämring och omfattas inte av turordningsregler när företag tvingas varsla på grund av arbetsbrist.

A-kassan är allt annat än stark idag – på grund av er politik. Den försäkringen raserade ni när ni kom till makten. Likadant är det med den aktiva arbetsmarknadspolitiken. Ni har monterat ned stora delar den yrkesinriktade arbetsmarknadsutbildningen.

Ni vill sänka kostnaderna för att anställa. Ett sätt är att införa era ungdomslöner. Men inte heller det ökar efterfrågan på företagets tjänst eller vara. Ett annat sätt är att sänka arbetsgivaravgiften. Det funkar under en kortare period. Men stora delar av avgiften är pengar som löntagarna avstått vid förhandlingar för att bygga upp ett skyddsnät. Att långvarigt ta löntagarnas skattemedel för att ge subventioner på försäkringar som löntagarna redan betalat en gång blir en oförsvarbar fördelningspolitik.

Jag ser allt det här som gamla lösningar för ett modernt kunskapssamhälle. Ökad otrygghet och försämrade villkor för anställda – och arbetslösa – är inte rätt väg. Jag vill att Sverige ska vara ett föregångsland och ge alla möjlighet till social rörlighet, att våga och kunna ställa om och ge våra företag i Sverige möjlighet att konkurrera med kunskap på en världsmarknad. 1990-talets Kunskapslyft känns minst lika angeläget idag när delar av näringslivet inte får tag i människor med efterfrågad kompetens.

Replik i Borås tidning idag undertecknad av Stina Josefsson, förhandlingsombudsman Handels.

Skrönor och fördomar sprids snabbt – även via gammelmedia

Dagens ledare i Ulricehamns tidning handlar om hur populära klipp på youtube snabbt sprider fördomar. Småroliga klipp som med blixtens hastighet sprids mellan vänner på nätet och som innehåller fördomsfulla budskap som snabbt omvandlas till sanningar i betraktarens ögon. Ledaren tar upp två specifika klipp med ett tydligt invandrarbudskap. Ledaren konstaterar:

”Det skvallrar samtidigt om att några av de som sprider filmerna vill att de ska leda till en kategorisering, och att tittaren ska se de medverkandes härkomst som förklaring till deras budskap.”

Visst är det så. Tuben och andra sociala medier är ett utmärkt sätt att sprida budskap, som kanske inte alltid är så väl underbyggda.

I en insändare bredvid irriterar sig en skribent över bland annat att min arvoderingsgrad höjs kraftigt nästa år, komiskt nog allt enligt de felaktiga uppgifter som publicerades på två ställen i lördagens upplaga av gammelmediet.

Nu tror jag inte att tidningen publicerar felaktiga uppgifter för att få läsaren att ”kategorisera och dra orätta slutsatser”.

Men det hela blir komiskt. Att i det här fallet påstå att det blir farligt är att ta i men det visar åtminstone på den genomslagskraft som gammelmedia har och det ansvar tidningen har att kontrollera fakta.

Och just det… Min arvodering höjs inte från 70 till 95 procent. Fakta är att den höjs från 76 till 90 procent.

Trevlig kväll vid Åsunden

Igår var det dags för det årliga LO-metet i Ulricehamn. Nio lag hade anmält sig, varav merparten från min tidigare arbetsplats Emballator. Förra året hamnade jag i samma lag som Göran Josefsson och Jan Hellström. I år ställde Socialdemokraterna upp med ett eget lag.

Jag hamnade bredvid Jan-Olof Ragnar, Emballator. Det var riktigt trevligt. Många minnen dök upp – och skratt. Med trevligt sällskap gör det inget om fiskelyckan sviktar.

Vann gjorde Bengt Tafjords lag efter att redan nämnde bland annat drog upp en ett kilos braxen.

Jag hoppas jag kan vara med även nästa år och då med bättre fiskelycka.

Läs gärna om hur S, V och Mp vill utveckla Ulricehamns kommun.

1 majfirande som gav mersmak

Det var riktigt trevligt idag vid 1 maj. Förhållandevis mycket folk och avslappnad stämning. I år firade Socialdemokraterna i Ulricehamn 1 maj tillsammans med Vänsterpartiet. Det gav mersmak. Jag hoppas att vi kan jobba vidare på den inslagna vägen.

Det som gjorde mig gladast var ändå Ruza Glavics tal. Hon är SSU:s ordförande och höll ett riktigt bra tal. Kul! Och bra Ruza, jag vill se mer av dig!

Falk regerar – med Lindhe i kölvattnet

Hanna Falks enorma framgångar i skidspåren i Düsseldorf överskuggar allt annat i helgen. Inte nog med att hon vann världscuptävlingen i lördags. Dagen därpå följde hon upp guldloppet med en enastående upphämtning och därmed en andraplats för stafettlaget.

Lovorden haglar över Ulricehamnstjejen. UT har sammanställt en del av alla de hyllningar som experter och sportjournalister öser över bygdens skiddrottning.

Men Hanna Falk är inte ensam från bygden att röna stora framgångar i idrottsliga sammanhang. Så sent som i tisdags tog Christoffer Lindhe sin första internationella mästerskapsmedalj när han blev trea i kortbane-VM på distansen 200 meter frisim. Det följde han senare upp med ytterligare två medaljer under veckan.

Vilken idrottsvecka för Ulricehamn! Och jag frågar mig om det snart inte är dags att hylla våra hjältar vid Rådhuset och Stora torget.