Fler än var tredje arbetslös måste få a-kassa i Ulricehamn

Nu ser vi konsekvenserna av den moderatledda regeringens försämringar i a-kassan från 2007: mindre än en tredjedel av de arbetslösa i Ulricehamn uppfyller kraven för att få ersättning. Bara 4 procent av de arbetslösa får 80 procent i ersättning av sin tidigare lön i Sverige. Det är dags att återupprätta a-kassan som omställningsförsäkring istället för att skjuta över kostnaderna på kommunerna och den arbetslöses familj.

Kraftigt höjda avgifter, sänkt ersättning och försämrade villkor, så kan den borgerliga regeringen försämringar i a-kassan summeras. Nu avslöjar statistiken konsekvenserna: Från år 2000 fram till regeringens försämringar 2007 ser vi i statistiken att antalet personer som får ersättning från a-kassan följt antalet arbetslösa genom konjunkturerna. Sedan får en allt mindre del av de arbetslösa ersättningen.   

Nu i december 2011 var 672 personer arbetslösa i Ulricehamn enligt arbetsförmedlingen. Enligt IAF, Inspektionen för arbetslöshetsförsäkringen, var det samtidigt bara 190 personer som fick ersättning utbetald från a-kassan. Det innebär att mindre än en tredjedel av de arbetslösa fick ersättningen i december i Ulricehamn.

Frågan är vad resten av de arbetslösa lever av och vad Moderaternas avsikt med försämringarna är.

I en intervju i Svd den 20 oktober 2011 ger statsminister Reinfeldt sin syn:

”Man får stöd och hjälp av sina föräldrar, sin partner eller på annat sätt. Sist och slutligen finns det ju andra trygghetssystem som fångar upp människor.” 

Menar regeringen att försörjningsstödet från kommunen och att nära och kära ska ersätta a-kassan?

När en person istället för att få a-kassa tvingas leva på försörjningsstöd, innebär det inte bara att kostnaderna för arbetslösheten effektivt förflyttas från Rosenbad till Ulricehamn. Den arbetslöse måste dessutom sälja allt av värde innan försörjningsstöd blir aktuellt och leva på existensminimum.

Konsekvenserna blir inte bara personliga tragedier, utan också att samhällets omställningsförmåga försämras: När fler tvingas dra åt svångremmen i tuffare tider, blir lågkonjunkturerna djupare och längre. Även de som inte är arbetslösa tvingas lägga pengarna på hög eftersom de vet att de inte kan leva på a-kassan om de blir arbetslösa.

Vi vill se en satsning på att återupprätta a-kassan som omställningsförsäkring. Fler än var tredje arbetslös måste få ersättningen. Idag får bara 4 procent av de arbetslösa 80 procent av sin tidigare lön – på sikt vill vi att det ska vara 80 procent som får det.

Annonser