Ulricehamn behöver en rödgrön regering

Idag lagom till Socialdemokraternas dag i Almedalen presenterade den borgerliga regeringen en satsning på 3 miljarder kronor i ett tillfälligt statsbidrag till kommunerna nästa år.

Självklart är det positivt att kommunerna får ytterligare stöd nästa år. Men jag är beredd att hålla med Thomas Östros, ekonomisk-politisk talesperson för Socialdemokraterna i hans kommentar:

”Det regeringen presenterat idag räcker inte för att möta kommunernas behov.”

Som ekonomerna brukar uttrycka sig: ”Allt annat lika” så står Ulricehamns kommun inför 40 miljoner kronor som behöver hämtas hem genom ytterligare nedskärningar, skattehöjningar och/eller utförsäljningar.

Regeringens extra stöd innebär för Ulricehamns kommun cirka 7 miljoner kronor nästa år. Det ska sättas i relation till det statsbidrag, för Ulricehamns del 20 miljoner kronor, som regeringen drog in för bara någon månad sedan. Oavsett vem som regerar är det viktigt att kunna hålla en linje och ge tydliga och långsiktiga besked. Nu blir det en aning rörigt. Och framför allt, kan jag lita på att pengarna kommer eller kommer en borgerlig regering att dra tillbaka pengarna ytterligare en gång?

De 7 miljoner kronorna kan också sättas i relation till det ekonomiska åtagande som regeringen har lagt på kommunerna genom att så många har valt att lämna facket. Kostnaden för försörjningsstöd, socialbidrag, har under mandatperioden ökat med 6 miljoner kronor i Ulricehamn.

Vi rödgröna avsätter mer pengar –  sammanlagt 12 miljarder kronor mer än regeringen – till kommunerna vilket gör att vi kan ha fler händer inom skolan och omsorgen. Dessutom tänker vi sänka fackavgiften till cirka 80 kronor, vilket gör att fler har råd att gå med.

Avslutningsvis; idag var som sagt Socialdemokraternas dag i Almedalen och Mona Sahlin höll sitt tal. Enligt Hanne Kjöller, ledarskribent på DN, var talet det absolut bästa hittills under hela veckan.

Annonser

Ulricehamn behöver fokusera på kvaliteten i skolan

Alla barn ska ha rätt till en bra start i livet. En god utbildning med bra kvalitet lägger grunden för barnens framtida möjligheter på arbetsmarknaden. Det gör Ulricehamn starkt.

Igår presenterade vi rödgröna en överenskommelse om skolan i Almedalen. Grunden i uppgörelsen bygger på en ökad kvalitet i skolan. Det är bra för Ulricehamn.

 

På senare år har andelen elever som inte uppnår målen inom skolan ökat. Tabellen visar andelen elever som inte uppnår målen i ett eller flera ämnen under perioden läsåret 2004/2005 till och med 2009/2010 i Ulricehamn. Sedan våren 2005 har andelen elever som uppnår målen i alla ämnen ökat från 75,0 procent till 77,0 procent i riket. Under samma tidsperiod har resultatet i Ulricehamns kommun minskat från 75,1 procent till 67,0 procent. Det innebär att var tredje elev, det vill säga fler än 100 elever, inte har godkänt i alla ämnen. Det är djupt oroväckande.

Alla elever ska få en god och likvärdig utbildning – men vägen dit kan ske med en pedagogisk mångfald. Skolan ska stimulera än mer kreativitet och ansvarstagande. Kommunen behöver arbeta fram en långsiktig plan och arbetsmetod för hur vi ska arbeta för att sätta fokus på kvaliteten i skolan.

Dags att ta ansvar – dags för aktiv arbetsmarknadspolitik

Sverige har bland Europas högsta ungdomsarbetslöshet. Och det är dags att ta frågan på allvar och skrota regeringens “jobbgaranti för unga”. Den har misslyckats. Ungdomar tvingas att vänta allt för länge innan aktiva åtgärder sätts in och allt för få får utbildning eller praktikplatser. Av drygt 35 000 inskrivna i jobbgarantin för ungdomar deltog 2 procent i utbildning och endast 5 procent i praktik.

Idag presenterades en rad framåtsyftande jobbförslag på Almedalen. Socialdemokraternas Thomas Östros som presenterade “jobbstart för unga”. Förslaget innebär att aktiva åtgärder sätts in från dag ett och ger möjlighet till jobb, utbildning och praktik. Det förutsätter en aktiv arbetsmarknadspolitik med fler platser inom bland annat yrkesinriktad arbetsmarknadsutbildning, lärlingsutbildningar, kvalificerad yrkesutbildning och komvux.  Socialdemokraterna har tidigare presenterat 50 000 fler utbildningsplatser än regeringen. Bara för Västra Götalands län innebär det 7 500 platser.

Efter ett års arbetslöshet ska nästa steg ta vid Utbildningsstarten i Östros förslag. Det innebär en rätt och skyldighet att delta i yrkesinriktad utbildning med praktik på arbetsplatser, enligt dansk modell.

Koppla ihop detta med LO:s rapport ”Arbetsmarknadspolitik i kristid” som efterlyser en bred utbildningssatsning a la 1990-talets kunskapslyft och IF Metall som öppnar för att diskutera praktik och utbildningsplatser inom ramen för den kommande avtalsrörelsen.

Sammantaget ger det helt andra förutsättningar för så väl individen, som kommuner, landsting och näringslivet – ett näringsliv som idag är starkt kritiskt till regeringens jobbpolitik.

För Ulricehamns och oppositionens del skulle det innebära att den breda investering i arbetsmarknadsåtgärder på sammanlagt 6 miljoner kronor som vi presenterade i vår preliminära krisbudget i maj inte skulle behöva bli så omfattande. Därmed skulle det finnas utrymme att omvärdera skattehöjningen på 75 öre som vi föreslår för att kunna ta ansvar för Ulricehamn.

Ulricehamn tjänar på en rättvisare fastighetsskatt

Idag presenterade Socialdemokraterna, Vänsterpartiet och Miljöpartiet en uppgörelse kring fastighetsskatten på Almedalsveckans andra dag.

  • Uppgörelsen innebär i korthet att de med de dyraste villorna, med ett taxeringsvärde över 4,5 miljoner kronor, får betala 1 procent mer i fastighetsskatt.
  • Samtidigt utvidgas begränsningsregeln – den regel som säger att du max behöver betala 4 procent av din inkomst i fastighetsskatt.
  • Den uppskovsskatt som regeringen Reinfeldt har infört avskaffas för lägre belopp än 200 000 kronor. Uppskovsskatten innebär att den som säljer en fastighet med vinst och placerar vinsten i ett nytt boende betalar en skatt på 0,5 procent på den uppskjutna realiserade vinsten.
  • Reavinstskatten höjs från 22 till 23 procent samtidigt som fastighetsskatten för hyresrätter och bostadsrätter sänks.

Ur ett ideologiskt perspektiv är uppgörelsen ett klart framsteg. Dagens system där slott och koja beskattas lika är hutlöst orättvist. Samtidigt som dyra villor ska beskattas hårdare utökas också begränsningsregeln, vilket gör det lättare för folk med vanliga inkomster att bo kvar i attraktiva områden.

Att uppskovsskatten avskaffas för lägre belopp än 200 000 kronor hoppas jag att man kan se som ett första steg för att avskaffa den helt. Uppskovsskatten skapar inlåsningseffekter på bostadsmarknaden och minskar rörligheten på arbetsmarknaden.

Ur ett ulricehamnskt perspektiv är uppgörelsen en framgång. Ulricehamn har – utan jag har kollat upp det – få villor med ett taxeringsvärde på över 4,5 miljoner kronor. Det gör att pengar från välbärgade områden kommer in i statskassan – pengar som sedan kan användas till reformer och komma ulricehamnarna till del.

Marit Bergman ”förbandar” åt S i Almedalen

Det börjar att dra ihop sig för en ny cirkus Almedalen.  Som vanligt har varje riksdagsparti varsin dag. Socialdemokraternas är onsdagen den 1 juli. I år får man stöd av Marit Bergman som ska ”förbanda” innan Mona Sahlins tal.

 

Förra året gjorde Henrik Schyffert ett mycket uppskattat framträdande innan Monas tal. Det är absolut sevärt!