Klart jag är besviken – men inte på Juholt

Många är besvikna efter förra veckans drev mot Håkan Juholt. Och ja, jag tillhör en av dem som kan betecknas som besvikna.

Om jag lägger upp alla varor jag handlar på rullbandet vid kassan, kassören missar att ta betalt för allt och jag kanske inte granskar kvittot fullt ut – vems är då felet?

Eller om jag klart och tydligt redogör alla avdrag jag yrkar på i deklarationen. Jag är osäker på en del men förlitar mig på att Skatteverket granskar och gör rätt – är det då mitt fel om Skatteverket gör fel?

Jag är besviken på att matbutiken eller Skatteverkets expert – eller i fallet med Juholt riksdagsförvaltningen – inte har trätt fram och faktiskt sagt att de är en del av det inträffade.

Uppenbarligen var reglerna otydliga. Annars hade man inte smugit in förändringar mitt under drevets gång i förra veckan. Att en centerpartistisk riksdagsledamot fått samma ersättning förstärker bilden av oklara regler. Och åklagarens motivering till den nedlagda förundersökningen. Det är snarare så att den som har till ansvar att granska och betala ut inte har haft koll på sitt eget regelverk.

Håkan Juholt har lagt upp allt klart och tydligt på rullbandet eller om man så hellre vill varit tydligt till Skatteverket med sina avdrag. Men vi har en kassörska som inte klarar av att ta betalt för varor eller en skatteexpert som inte kan granska en deklaration – men felet är Håkan Juholts. Klart att mitt rättvisepatos reagerar.

Vi har en situation i landet där finansministern medger att han medvetet köpt svartjobb till hemmet, en migrationsminister som struntat i att betala tv-licensen och en utrikesminister som anklagas för att ha tjänat miljoner på ett afrikanskt inbördeskrig – men det är Håkan Juholt som är den stora skurken. Makten ska granskas, inte sant.

Annonser

Frågan är vem Kommunal ska förhandla med

– Ni har varit för dåliga förhandlare.

Det sade finansminister Anders Borg vid ett seminarium med Sveriges kommuner och landsting.

Ministern pekade på studier från Konjunkturinstitutet antyder att fler jobb skulle skapas om ingångslönerna var lägre i kommunerna.

Det är mycket oroväckande om ministern ska rubba den stabila svenska arbetsmarknadsmodellen där parterna förhandlar och gör upp om villkoren i kollektivavtal.

Ministerstyre hör inte hemma på svensk arbetsmarknad. Frågan blir annars vem Kommunal ska förhandla med; finansministern eller deras egentliga motpart. Även om hans åsikt med sänkta löner inte är förvånande ska han behålla sin politiska teorier på sin kant och kammare.

Ministerns utspel kan inte tolkas som någon annat än ren desperation över den egna jobbpolitiken. Svenskt Näringsliv tror inte på Borgs mål om 5 000 nya jobb i månaden. Orsak: arbetsökande saknar den utbildning som efterfrågas.

Eller som IF Metall skriver i underlaget till sin kongress i sommar: ”När det rådde brist på yrkesutbildad arbetskraft drog regeringen ned på antalet utbildningsplatser. När tusentals arbetslösa via utbildning skulle kunna stärka sina utsikter till jobb sker ingen uppväxling av antalet platser.”

Men oavsett det så måste vi ha nån ordning här i landet även om det styrs av moderater.

Call, Anders Borg, lägg korten på bordet

Enligt experter är poker ett spel som framför allt handlar om skicklighet. Genom att vara väl påläst och grunda sitt spel på genomtänkta teorier är skickligheten större än turen när korten väl läggs på bordet, hävdas det.

Just teorier är ett välbeprövat ord hos finansminister Anders Borg. Försämringar i a-kassa, socialförsäkringar och stora skattesänkningar till redan rika brukar gömmas bakom ekonomiska teorier som ska minska utanförskapet.

Men, Anders Borg, i Ulricehamn ökar försörjningsstödet för fjärde året i rad. . Under perioden 2006-2010 ökade kommunens kostnad för försörjningsstöd med 65 procent eller närmare 6 miljoner kronor på årsbasis.

Socialstyrelsen konstaterar att utbetalningarna ökade i 71 procent av kommunerna under 2010 och i 29 kommuner ökade sina utbetalningar med 30 procent.

Kommunens siffror bekräftas också i Västra Götalands regionrapport 2011, där en förhandsversion presenterades nyligen. I rapporten konstateras:

”Utvecklingen i Västra Götaland det senaste decenniet är i många stycken bra, men den är inte hållbar. En allt tydligare skiktning av regionens befolkning oroar mest. Mellan de som har arbete och de som inte har arbete.”

I dag går Sveriges kristna råd till hårt angrepp mot den ökande barnfattigdomen och hårda utförsäkringsregler.

Arbetslöshetskassornas samorganisation konstaterar i en ny rapport att en minoritet av de öppet arbetslösa numera är berättigade a-kassa. Endast 4 procent har 80 procent i ersättning av sin tidigare inkomst. Under året väntar andelen sjunka ytterligare.

Jag säger ”call, Anders Borg.”

Lägg korten på bordet och förklara för mig när vi, enligt dina teorier, ska få se minskade klyftor, när en majoritet av arbetslösa får drägliga villkor att ta sig vidare i livet, när barnfattigdomen minskar, när sjuka får möjlighet att vara sjuka utan att betraktas som fuskare.

Jag vill syna dina kort.

Ulricehamn blåst på 20 miljoner kronor

Det blir inget extra stöd till kommunerna under 2011. Det beska beskedet levererade finansminister Anders Borg igår. Han väljer nu att dra in kommunernas extra 17 miljarder för 2011. Detta för att Konjunkturinstitutets (KI:s) prognos förra veckan förutspådde en stark utveckling för kommunerna och en stigande kommunal sysselsättning 2011 och 2012.

Borg tycks dock ha missat att KI:s prognos bygger på att kommunerna får extra stöd under de kommande åren och att stödet till och med ska öka.

I Ulricehamn tvingas redan i år barn- och utbildningsförvaltning att dra ned antalet lärare och pedagoger med sammanlagt 20 tjänster på grund av den ekonomiska mycket tuffa situationen. Det äventyrar kvaliteten i förskolor och skolor.

Vård- och omsorgsförvaltningen har redan nu en tuff situation i årets budget. En av orsakerna är att antalet personer som tvingas söka försörjningsstöd (socialbidrag) ökar på grund av att regeringen försämrat och försvårat villkoren i a-kassan. Följden blir personliga tragedier och ökade kostnader för kommunerna. Det äventyrar kvaliteten inom omsorgen som tvingas skära ned.

Samtidigt som Ulricehamns kommun blir blåst på 20 miljoner kronor – som motsvarar cirka 40 tjänster – och tvingas till ytterligare neddragningar eller till skattehöjning för att rädda kvaliteten aviserar regeringen ytterligare skattesänkningar på över 92 miljarder kronor.

När kommunen höjer skatten slår den mot alla grupper – även de som inte får ta del av den borgerliga regeringens skattesänkningar. Kvar av den klassiska omfördelningspolitik som Sverige har kunnat stoltsera med finns snart inget. Byt regering, det tjänar ulricehamnarna på!

När långtidsarbetslösheten skenar finns inga skäl att vara optimistisk

Sverige har goda förutsättningar och jag tror på Ulricehamn bland annat tack vare vårt geografiska läge, bygget av motorväg och Götalandsbanan. Småföretagen blir allt viktigare för svensk ekonomi. Det gör att småföretagens villkor hamnar i fokus. Det är positivt. Det gagnar Ulricehamn där endast 7 procent av våra 2 500 företag har fler än 10 anställda.

Samtidigt känner jag oro. ”Nästan var tredje arbetslös var långtidsarbetslös” var rubriken på Statistiska Centralbyråns, SCB:s, arbetskraftsundersökning som presenterades i slutet av förra veckan. SCB skriver:

”Den senaste arbetskraftsundersökningen visar att drygt hälften av befolkningen i åldern 15-74 år, eller 3 630 000 personer, ej är i arbete. Det är en ökning med 84 000 personer jämfört med samma period förra året. Ökningen beror främst på en uppgång i antalet arbetslösa som ökade med 119 000 personer till 399 000. Nästan var tredje arbetslös, eller 125 000, var långtidsarbetslös.”

Idag, bara fyra dagar senare, säger finansminister Anders Borg:

– Det finns skäl att vara mer optimistisk kring utvecklingen i svensk ekonomi.

Samtidigt visar det sig att den borgerliga regeringens politik med så kallade jobbcoacher har misslyckats och Arbetsförmedlingen inte utnyttjar möjligheten att förlänga avtalen med de externa så kallade jobbcoacherna. Arbetslösa ska lära sig att skriva CV och söka jobb som inte finns. Det hade varit mer offensivt att investera i fler utbildningsplatser. Men istället har den borgerliga regeringen skurit ner på antalet utbildningsplatser under mandatperioden.

Tyvärr ger den misslyckade jobbpolitiken avtryck i Ulricehamns kommun. Under året har ungdomsarbetslösheten ökat med 168 procent. I september var 14 procent av ungdomarna mellan 18-24 år arbetslösa i kommunen. Det är dystrare siffror än för länet och riket. Bara under andra kvartalet 2009 betalades 3,7 miljoner kronor ut i försörjningsstöd i Ulricehamns kommun. Det är tragedi för den individen och allvarligt för kommunen eftersom skenande kostnader äventyrar välfärden som tvingas tumma på kvaliteten för att möta kostnaderna.

Idag presenterade den borgerliga majoriteten i Ulricehamn sin budget inför 2010. Även här lyser den offensiva jobbpolitiken med sin frånvaro. Sammanlagt investerar oppositionen 8,5 miljoner kronor mer i arbetsmarknadsåtgärder och sysselsättningsstöd. Det handlar om fler utbildningsplatser, möjligheten att ge arbetslösa sysselsättningar och att ge fler unga möjlighet till feriearbete när arbetsmarknaden sviktar. Jobben först. Det lägger grunden för välfärden.

Självklart tar sig både Sverige och Ulricehamn ur krisen. Men med en offensiv jobbpolitik går det fortare och färre slipper det bistra utanförskapet. När var tredje är långtidsarbetslös finns inga skäl att vara optimistisk.

Vi vågar ta ansvar för Ulricehamn

Insändare i Ulricehamns tidning den 26 maj.

Idag presenterar partierna i Ulricehamn sina preliminära budgetar för 2010 i samband med att kommunstyrelsen träffas. Vi inom oppositionen tror på Ulricehamn. Här finns många bra företag och kunnig personal både inom näringslivet och inom välfärdssektorn. Trots det känner vi oro. Många ulricehamnare drabbas nu hårt av varsel och arbetslöshet.

Jobbkrisen har sin upprinnelse i finanskrisen. Den politik som nu förs som snarare förstärker effekten av krisen.

Det är regeringen Reinfeldt – inte finanskrisen – som har trängt ut en halv miljon människor ur a-kassan och avvecklat stora delar av den yrkesinriktade arbetsmarknadsutbildningen. I år lånar finansminister Anders Borg 15 miljarder kronor för att sänka skatterna – mest för dem som tjänar bäst. Det är inte att hushålla med skattebetalarnas pengar. Det ger inga fler jobb. Dessutom utestängs pensionärer och arbetslösa helt från skattesänkningar.

Nu sjunker skatteintäkterna kraftig för Ulricehamn – sammanlagt med 42 miljoner kronor i år. Trots att Sveriges kommuner och landsting, SKL, är mer positiva än regeringen i sina bedömningar skriver de ned skatteintäkterna med ytterligare 17 miljoner kronor för 2010.

En rad ekonomer, bedömare och en samlad politisk opposition har kritiserat regeringen för att de gör för lite för att möta nedgången i konjunkturen. Senast regeringens egna experter, det Finanspolitiska rådet, som bland annat konstaterar:

”Men den djupa lågkonjunkturen motiverar kraftigare stimulanser för att motverka sysselsättningskrisen än regeringen hittills föreslagit…//. Statsbidragen till kommunerna bör höjas mer än vad regeringen aviserat.”

Från oppositionens sida i Ulricehamn har vi lagt förslag om att uppvakta regeringen om ytterligare medel. Även samtliga socialdemokratiska kommunal- och oppositionsråd i Sjuhärad har sträckt ut handen till de borgerliga. I Skara, Vara och Skövde har borgerligheten vågat ta ansvar och har krävt mer pengar till kommunerna. Tyvärr har intresset från högern här varit svalt.

Nu tvingas vi – på grund av den borgerliga majoritetens ointresse att ta ansvar för ulricehamnarnas bästa – att föreslå höjd skatt för att säkra välfärdsjobben, en god kvalitet och en bra arbetsmiljö.

Den höjda skatten slår orättvist eftersom den omfattar även arbetslösa och pensionärer. Det försöker vi kompensera genom att investera rejält i arbetsmarknadsåtgärder och i sänkta taxor inom äldreomsorgen.

En investering i barnen är en investering i framtiden. Ulricehamn har inte råd att tumma på kvaliteten inom barnomsorgen. Vi föreslår riktade satsningar för att minska antalet barn i grupperna och ge elever det stöd som de har rätt till.

Ulricehamnarna förtjänar en rättvisare politik. Vi har lösningarna. Framgång kräver rättvisa.

Mattias Josefsson, oppositionsråd Socialdemokraterna

Barbro Westermark, gruppledare Socialdemokraterna

Jan-Olof Sundh, gruppledare Vänsterpartiet

Ingegerd Borg, gruppledare Miljöpartiet

Kör hårt Roland!

Imorgon börjar Centern sin stämma i Örebro. Ulricehamns kommunalråd Roland Karlsson ska dit. Mitt medskick till honom blir att arbeta för att uppvakta Sveriges vice statsminister Maud Olofsson om att Sveriges kommuner och landsting behöver ytterligare stöd – helst redan i år. Dessutom krävs rejäla jobbsatsningar för att få fart på Sverige igen.

I år lånar finansminister Anders Borg 15 miljarder kronor för att sänka skatter – mest för dem som tjänar bäst. Det är inte att hushålla med skattebetalarnas pengar. Och det ger inga nya jobb. Vi behöver investera i framtiden.

Socialdemokraterna föreslår 5 miljarder kronor i stöd till välfärdsjobben redan i år och ytterligare 10 miljarder kronor nästa år. Det är dubbelt så mycket som regeringen – hittills innan Roland har gjort jobbet!

Regeringens ”satsning” på 400 komvuxplatser – i hela landet – duger inte! Vi vill investera i 50 000 utbildningsplatser. För Västra Götaland innebär det 7 500 fler utbildningsplatser. Sverige ska stå starkt rustade när högkonjunkturen kommer.

Igår träffade jag ledningen i Stubo – vårt kommunala fastighetsbolag. Och i vårt alternativ omfattas även hyresrätter av ROT-avdraget. Det underlättar för Stubo att rusta våra bostäder – och ger jobb. Det är ett axplock av våra investeringar för att vända utmaningar till framtidstro. Ta med dig det också Roland, kör hårt och lycka till!