S är fortsatt för utveckling i hela kommunen

Centern uttrycker i Ulricehamns tidning den 9 februari farhågor för att ”kommunledningen” inte vill att skolorna på landsbygden ska överleva. Samtidigt underkänner partiet förvaltningens underlag. Det är inte första gången som Centern går i otakt med förvaltningen. Under förra mandatperioden förklarades tjänstemän som inkompetenta av centerpartister på ett offentligt möte.

Vi kan lugna Centern med att åtminstone Socialdemokraterna har som ambition att arbeta för utveckling i hela kommunen – precis som tidigare.

Idag är det 2 000 kronor dyrare i månaden att bo i en nyproducerad hyresrätt på 100 kvadratmeter kontra en bostadsrätt eller villa av samma storlek. Allt på grund av olika skattevillkor.

Under förra mandatperioden gjorde Stubo försök att bygga om fastigheter på landsbygden till hyreslägenheter. Men intresset var minst sagt svalt. Få är beredda att lämna sina hem för att bosätta sig in en tvårumslägenhet med en hyra på cirka 6 000 kronor i månaden. Detta försvårar att få till den bostadsrotation som är nödvändig för landsbygdens överlevnad.

Under förra mandatperioden lade Socialdemokraterna en motion om att uppvakta regeringen för att göra det billigare att producera hyresrätter. Med en lägre hyra hade troligen fler äldre varit intresserade av att byta villa mot lägenhet.

Men när motionen behandlades i fullmäktige röstade samtliga boergliga partier – Centern inkluderat – nej till motionen. Tydligen var frågan inte tillräckligt angelägen för Centerpartiet. Vid flera tillfällen tidigare har C drivit en annan linje än övriga borgerliga partier och kunde markerat även vid detta tillfälle.

Inför valet 2010 gick Centern under påkostade former ut med en kampanj om bostadsbyggande i kommunen. Invånare skulle tillfrågas om var de ville bo. Men när det uppdagades att deras kampanj finansierades med skattemedel från Leader tonades det hela snabbt ner.

Socialdemokraterna kommer fortsatta att driva en seriös politik för hela kommunen. Det ska vi göra utan att idiotförklara förvaltningen eller enskilda tjänstemän offentligt. Vi anser inte att det tillhör god ton som de arbetsgivarrepresentanter vi är genom kommunstyrelsen. Vi väljer istället andra former, exempelvis föra samtal med invånare om vad vi kan göra tillsammans utifrån de förutsättningar som omvärlden ger oss.

Debattartikel publicerad i Ulricehamns tidning undertecknad av Inga-Kersti Skarland, gruppledare S och mig.

Annonser

Magstarkt när sjuk försäkring förändras

Regeringen skulle bryta bidragsberoendet. Många sjukskrivna skulle nu kunna återknyta kontakten med arbetslivet. Så hette det när regeringen drev igenom den kraftigt försämrade sjukförsäkringen 2008.

Regeringen var väl medveten om vad försämringarna i sjukförsäkringen innebar. Den gick in i det nuvarande regelverket med öppna ögon. Förslaget mötte massiv kritik från bland annat fackliga organisationer, försäkringsbolag och arbetsgivareorganisationer som rent ut sagt spytt galla över förslaget under relativt lång tid. En del av kritiken var att det inte går att tidsbestämma när en sjukdom övergår i friskhet och arbetsförmåga.

Men regeringen valde att genomföra försämringarna ändå. Och kritiken fortsatte. Nu kan vi konstatera att regeringens sjukförsäkring är ett fiasko vars pris tvingats betalas av alla som blivit rejält misshandlade. Den sista att inse detta var regeringen själv.

Av de 12 570 utförsäkrade vid årsskiftet 2010 fanns 12 procent i arbete, varav hälften i subventionerad form. Det stämmer väl överens med de siffror för återvändande till arbetsmarknaden som vi hade redan innan den borgerliga regeringen ändrade sjukförsäkringen.

Tack vare att så många utsatta har vågat träda fram, tack vare att så många frivilliga människor och organisationer har valt bilda opinion och stötta drabbade människor tvingas nu regeringen att ändra sitt egna förslag som man med en dåres envishet drev igenom. Det visar på att solidariteten i Sverige är stark och att en gemensamt finansierad sjukförsäkring med goda villkor har ett starkt stöd hos det svenska folket.

Det är alla dessa människor som är hjältarna och ska ha beröm – även om regeringen långt ifrån går kritiken fullt till mötes. Men trägen vinner. Jag är övertygad om att kritiken kommer att fortsätta när det visar sig att försäkringen fortfarande inte duger för det svenska folket.

Därför blir det, i mina ögon, lite väl magstarkt att som centerpartisten Elisabeth Petersson den 12 april försöka ta åt sig äran av de magra förbättringar i sjukförsäkringen som regeringen nu föreslår efter att kraftigt ha försämrat den 2008. Det är som att stjäla kolorna från barnen och sedan ge sig själv beröm när man lämnar tillbaka kolapappren.  Det duger inte. Det är ryggradslöst.

Centerpartiet vill mata sparvarna

Centerpartiet vill mer än Moderaterna på skatteområdet. Vi nöjer oss inte med skattesänkningar för dem som betalar värnskatt utan vi måste också sänka marginalskatterna på högre inkomster. Det skriver 17 centerpartister på SvD Brännpunkt.

Man kan fråga sig varför partiet inte föreslår att vi avskaffar skatten helt och hållet. Då kan marknadskrafterna få verka fullt ut. Det ligger i linje med vad detta forna landsbygdsparti numera driver för ideologisk linje.

Alliansfritt Sverige har fångat upp John Kenneth Galbraiths metafor:

”Om man ger hästarna tillräckligt med havre så kommer en del av det att så småningom hamna i hästspillningen och ge föda åt sparvarna.”

Jag antar att Centerpartiet ser sina forna kärnväljare som just dessa sparvar.

Opinionssiffror sätter regeringssamarbete på prov

Trots att Moderaterna gick fram i senaste valet backade sammanlagt de borgerliga partierna. Och i den senaste väljarundersökningen förstärks denna trend.  Folkpartiet får i senaste Demoskop 5,9 procent, Centerpartiet 4,0 procent och Kristdemokraterna halkar ner till 2,7 procent.

Småpartierna inom borgerligheten har blivit marginaliserade. Inget nytt i det. Något måste göras. Centerledaren Maud Olofsson gick nyligen till angrepp mot Moderaterna och ansåg att M breder ut sig för mycket. Efter uppläxning av storebror gjorde Maud Olofsson en helomvändning och konstaterade att ”valresultatet är vårt, och ingen annans.”

Men problemet kvarstår. Moderaternas framgång sker delvis på bekostnad av de övriga borgerliga partierna. Något måste göras. Och idag kan vi läsa att samtliga småpartier inom regeringen kritiserar Moderaterna för bristande resurser och underhåll i infrastrukturen. Det är ett nytt fenomen för samarbetet inom Alliansen.

Och rimligen är det så som den mindre partierna måste förhålla sig för att inte ätas upp helt och hållet av M. Men samtidigt kan man konstatera att samtliga regeringspartier var med i uppgörelsen om infrastruktur som presenterades i slutet av mars förra året. Då hade också C den ministerposten.

Regeringen i sig är svagare denna mandatperiod, i form av en minoritetsregering, jämfört med förra. Och det ska bli intressant att följa hur regeringssamarbetet kommer att fungera utifrån de nya förutsättningarna. Särskilt när vi börjar närma oss nästa val. Spänningarna inom borgerligheten borde öka.

Oppositionen är dagsläget sargad och har en förhållandevis låg svansföring. Men det är högst troligt att det kommer en rejäl uppryckning till nästa val. Om det återspeglar sig i opinionssiffrorna återstår att se. Men lek med tanken att oppositionen går fram och småpartierna är kvar på dagens siffror. Då kan det bli en mycket intressant valrörelse.

Presentera argumenten för avtalen, Centerpartiet!

Efter valet 2006 sänkte den borgerliga majoriteten Kjell Anderssons arvode med i runda slängar 6 000 kronor, eller från 90 procent av kommunalrådets arvode ner till 76 procent.

Motiveringen skiftar beroende på vem man pratar med. En del hävdar att det var personligt mot Kjell Andersson medan andra hävdar andra skäl.

Jag har valt att inte grotta i det för mycket. Det som har varit har varit. Jag kan bara konstatera att arvodet sänktes. Nu höjs arvodet tillbaka igen till 90 procent. Det var arvodesberedningen helt överens om. Ingen hade någon avvikande åsikt i den frågan. Det betyder att även Stig Svensson – som idag yppar sig i frågan på insändarsidan i Ulricehamns tidning – och hans Centerparti var med på noterna.

Vad det gäller beloppet som arvodet baseras på har jag haft lika stort inflytande över det som vilket statsskick Sverige har. Jag kan bara konstatera att det fördes diskussioner i arvodesberedningen där en klar majoritet – inkluderat Stig Svenssons Centerparti – ställde sig bakom beloppet.

Stig Svensson hävdar i samma insändare att jag inte tycker att det är oskäligt att alla kommunanställda ska få extra mycket löneökning. Var han finner stöd för detta påstående framgår inte. Det enda jag uttalat mig de kommunanställdas löner är här på bloggen där jag hänvisar till de fackliga kraven.

Dessa krav motiveras med kommunchefernas pensionsavtal. Och precis som jag skrev blogginlägget har jag varnat för den effekten tidigare.

Hade Stig Svensson varit lite mer påläst så kanske jag hade bett honom om ett gott råd hur man motiverar pensionsavtalen i löneförhandlingarna. Men nu avstår jag. Men det borde finnas andra inom hans parti som kan kliva fram.

Kovändning från Centerpartiet om Älmestads skola

I valrörelsen lovade Centerpartiet att göra allt vad som stod i deras makt för att öppna Älmestads skola igen. Ambitionen som uttrycktes i media var att skolan skulle öppna 2012 igen.

Nu, två månader efter valet, går partiet med på att sälja skolan. Det framgår klart och tydligt i den konsekvensbeskrivning  (s.21) som tjänstemän arbetat fram i samband med att budgeten för 2011 ska fastställas och som den borgerliga majoriteten – utan anmärkning – ställt sig bakom.

Inför förra årets budget var tjänstemännen lika tydliga med att om alla småskolor skulle behållas skulle särskilda medel fram. Det fanns inte i den borgerliga budgeten. Det dåvarande största borgerliga partiet – Centerpartiet – som då hade det största inflytande över budgeten hade inte lagt med pengarna.

 Partiet ställde sig ändå på åskådarläktaren och skällde och gnällde på både tjänstemän och politiker för beslutet.

Förhoppningsvis slipper ulricehamnarna att uppleva en lika populistisk och ansvarslös hållning i frågan när beslutet väl ska genomföras som i frågan om att stänga samma skola i våras.

Centerpartiet betalar tillbaka pengar till Leader

Nu står det klart att Centerpartiet betalar tillbaka de offentliga medel man fått från Leader Sjuhärad till sin valkampanj.

Det var i lördagens UT som Bo Högbörn på ledarsidan uppmärksammade och ställde sig frågande till det ekonomiska stödet.

I tisdagens UT skrev centerpartisten Ann Stockzelius en insändare där hon bland annat skriver:

”Vem som helst kan söka bidrag från Leader för en idé, eller projekt. Detta gäller privatperson, företag, organisation m fl.”

Att pengarna, offentliga medel, går till ett partis valkampanj verkade då inte alls underligt, om man ska tolka Stockzelius.

I tisdagens UT uttryckte sig Leader ångerfullt när det stod klart för dem att pengarna går till Centerpartiets valrörelse.

Och nu har även Centerpartiet ändrat uppfattning. Det känns bra att partiet inser att man gjort ett flagrant övertramp och betalar tillbaka pengarna. Det är viktigt att alla partier är aktsamma om demokratin och de spelregler vi gemensamt har satt upp.