Låt oss utveckla det unika med Ulricehamn

Ulricehamn är en pittoresk stad. Den vackra stadskärnan får tankarna att fara iväg till Elsa Beskows tant Grön, tant Brun och tant Gredelin. Stadens speciella karaktär smälter väl ihop med vår vackra landsbygd. Bilden av vår idyll förstärks av Colin Nutleys filmer om Änglagård. Den bilden ska vi vara rädda om och utveckla. Det är den bilden som gör att Ulricehamn sticker ut i mängden av alla småstäder i Sverige.

Vid kommunstyrelsens möte igår var Tvingen 9 & 10 uppe på bordet för tredje gången under min korta tid som oppositionsråd i kommunen. I sak har ingenting förändrats sedan första gången frågan var upp i april. Förslaget innebär att vi tillåter närmare 20 meter höga byggnader ovanför Willys.

I tidigt skede – långt före jag var tilltänkt som oppositionsråd – föreslog samarbetspartierna att kommunen skulle rita upp hela södra delarna av Storgatan i ett så kallat gestaltningsprogram. Ska stadsbilden förändras behöver vi tänka större än det enskilda huset. Vi behöver se till hela området och hur vi ska utveckla det.

Men det fick tyvärr inget gehör. Eftersom kommunen inte vill ta ett helhetsgrepp över området anser samarbetspartierna att stadsbilden inte kan förändras i någon större omfattning. Och vi ser också att förslaget riskerar att känslan av småstadsidyll går förlorad. Därför har vi föreslagit max tre våningar.

Vid fullmäktige i april röstade en majoritet av ledamöterna i fullmäktige för att förslaget skulle arbetas om. Inför fullmäktige i september skrev närmare 900 personer på vår namninsamling för att behålla småstadsidyllen. Förslaget skickades återigen tillbaka för att arbetas om. Men inget har hänt.

Den 14 december är det dags för fullmäktige igen. Denna gång troligen för ett slutgiltigt avgörande. Jag är inte emot byggnation – jag är för att utveckla staden. Men vi ska ta tillvara på våra styrkor och våra tillgångar och det unika med Ulricehamn. Det är så vi kan sticka ut i mängden, det är så vi kan bli en attraktiv turiststad och nå målet med 25 000 invånare.

Annonser

Utveckla Ulricehamn med kulturen

Ulricehamn är en kommun med en spännande historia. Det finns mycket unikt i bygden som har bevarats – ofta av ideella krafter – runt om i kommunen. Det ska vi vara stolta över, utveckla och dra nytta av. 

Men det är inte bara föremål som ska bevaras och visas. Vi vill vidga begreppet kultur till att omfatta det som Ulricehamnarna på olika sätt gjort sig kända för. Vi har en stark tradition inom idrotten med en uppsjö framgångar genom åren tack vare individuella prestationer och goda insatser inom lagsporter. Idrotten är definitivt en del av Ulricehamns kulturarv. Även de miljöer som så framgångsrikt skildrats av bland annat Stig Claesson och Colin Nutley ska lyftas fram, liksom vår medeltidshistoria.

Just nu har Ulricehamn inget museum. Föremålen finns lagrade i Röshult. Det är bra som en temporär lösning. Naturligtvis ska Ulricehamn ha en permanent utställningshall där olika delar av vår historia liksom konst kan ställas ut. Det lyfts fram i den kulturstrategi som samtliga partier står bakom och som presenterades förra året. Vi inom oppositionen har åtskilliga gånger frågat vad som hänt sedan dess.

Vi har klart för oss att det ekonomiska utrymmet just nu är begränsat, och ett hastverk är ingen betjänt av. Men beslut behöver fattas, så att allt är klart den dag ekonomin förbättras. För oss är kulturen och vårt historiska arv en central fråga när vi utvecklar Ulricehamn.

Mattias Josefsson, oppositionsråd (S)

Berit Frändås, kommunfullmäktiges vice ordförande (S)

Jan-Olof Sundh, gruppledare Vänsterpartiet

Ingegerd Borg, gruppledare Miljöpartiet