Marknaden klarar inte växling på landsbygd

Insändare i Ulricehamns tidning idag.

Den generationsväxling som uteblir i delar av vår kommun och stora delar av landet på grund av för stora kostnadsskillnader är ett allvarligt bekymmer. Många äldre människor som inte vill eller kan bo kvar i sin villa har inte råd att hyra en nyproducerad lägenhet. Därmed håller jag i stora drag med Ulf Brånell det han skriver på UT:s debattsida den 2 februari.

Bostadsmarknaden är kraftigt snedvriden. Siffror från Hyresgästföreningen och Fastighetsägarna 2010 visar att det skiljer 2000 kronor i månaden mellan nybyggd hyresrätt och nybyggd villa.

Socialdemokraterna i Ulricehamn uppmärksammade det här redan 2009 genom en motion. Motionen utmynnade i att kommunen skulle uppvakta regeringen i frågan. Tyvärr valde samtliga borgerliga partier att avslå motionen.

På riksnivå har Socialdemokraterna, tillsammans med Vänsterpartiet och Miljöpartiet, motionerat om att rätta till skillnaderna. Men även här har de borgerliga valt att inte lyssna.

Samtidigt kan vi inte blunda för urbaniseringen globalt och i Sverige. Men vi kan göra vad vi kan för att stoppa den. För det krävs en strategi. Strategi är från början en krigsterm. Strategi handlar om att utforma en plan för hur man bäst kan besegra sin fiende. Ingen krigsherre har någonsin vunnit ett slag genom att kriga på alla fronter samtidigt.  En strategi innebär att våga välja och att våga göra bortval, att bestämma hur man ska forma sina trupper för att ge dem mesta möjliga styrka och få största möjliga verkan.

I kommunen handlar ”kriget” i det här avseendet om avfolkningen på landsbygden och om en levande landsbygd.

I mitten av november föreläste Benny Jansson, regeringens landsbygdsutredare, på Skottek. Han flaggade för att det förslag han överlämnar till regeringen under våren kommer att innehålla så kallade servicepunkter på landsbygden. Här ska man få hjälp med enklare kontakter med myndigheter och företag. Dessa punkter, som kan kopplas till exempelvis butiker eller skolor ska givetvis få ekonomisk kompensation. Benny Jansson var noga med att påpeka två saker. För det första att det inte finns möjlighet att ha knutpunkter överallt. För det andra att kompensationen behöver till stora delar komma från regeringen – om man vill försöka få hela landet att leva.

Att beskylla Lassalyckan och lokalpolitiker för allt ont här i världen är vare sig rättvisande eller konstruktivt. Socialdemokraterna försöker utifrån det inflytande som väljarna har gett oss att arbeta för en levande landsbygd.

Annonser

Hyresrättens villkor avgörande för Ulricehamns framtid

I veckan seglade den snedvridna bostadsmarknaden upp som det stora inrikespolitiska samtalsämnet.  Frågan har legat och pyrt under en längre tid. Redan i höstas kritiserade SABO, Fastighetsägarna och Hyresgästföreningen attityden hos politiker på SvD Brännpunkt:

”Det finns en attityd hos politiker där boende i hyresrätter nedvärderas.”, skrev man redan då.

Så i början av denna vecka publicerade Dagens Nyheter, DN, ett antal artiklar där det mer eller mindre framstod som om statminister Fredrik Reinfeldt pekade ut hyresrättens död.

Det fick statsministern att gå i taket och slå tillbaka. På regeringens hemsida publicerades ljudupptagningar av de intervjuer som legat till grund för DN:s artiklar.

Det i sin tur fick Expressen ledarskribent Johannes Forsberg att reagera.  På sin blogg skrev han:

”Reinfeldt är förstås fri att kommunicera vad han vill men han får göra det på Moderaternas sajt, eller varför inte öppna en egen.
Regeringskansliet är en huvudsakligen opolitisk myndighet. Dess hemsida ska rapportera om regeringens göranden på ett sakligt och relevant sätt. Statsministerns duster med svenska medier är inte en riksangelägenhet.”

Tillbaka till själva sakfrågan. Siffror från Hyresgästföreningen och Fastighetsägarna visar att det skiljer cirka 2 000 kronor i månaden mellan en nyproducerad hyresrätt på 100 kvadratmeter och villa i samma storlek på grund av orättvisa skattevillkor.

SvD:s ledarskribent PJ Anders Linder skriver idag om att hyresrätten behöver en kriskommission.

”Det är ingen slump att Stockholms handelskammares vd, Maria Rankka, skriver på Brännpunkt (18/2) och vill rädda hyresrätten. Hennes medlemsföretag kan inte rekrytera som de skulle vilja när blivande medarbetare inte kan hitta bostad. ”

Frågan är hur länge det dröjer innan företag och intresseorganisationer börjar höja samma röster i Ulricehamn.

Tidigare i veckan tog också Göteborgs-Postens ledarsida ställning mot de orättvisa villkoren på bostadsmarknaden. Tidningen skrev:

”Bostadsminister Stefan Attefalls viktigaste uppgift är att skapa neutrala villkor mellan bostadsmarknadens olika upplåtelseformer.”

Socialdemokraterna, Vänsterpartiet och Miljöpartiet i Ulricehamn har i en motion lyft fram problematiken med de orättvisa villkoren på bostadsmarknaden. Motionen, som gick ut på att uppvakta regeringen, behandlades i fullmäktige i januari men fick tyvärr inget gehör.

Men faktum kvarstår. Någonting behöver göras. En passiv hållning löser inga problem. Och med tanke på att kommunalrådet Lars Holmin själv pekat ut just bostäder som en avgörande faktor för att kommunen ska nå sitt övergripande mål ger frågan ytterligare lokal aktualitet.