Intressanta frågor till Reinfeldt

Peter Andersson lyfter idag fram intressanta frågeställningar inför torsdagens utfrågning av partiledaren Fredrik Reinfeldt i SVT.

Jag har lyft det på min blogg tidigare. Det handlar om hur vi gemensamt väljer att ge alla människor möjlighet att få hela landet att växa.

Fastighetsskatten har gjorts om till en kommunalavgift. Avskaffandet förmögenhetsskatten har fråntagit bättre bemedlade områden i landet att gynna glesbygdskommuner. Det missgynnar direkt Ulricehamns kommun.

Jag är övertygad om att Sverige tjänar på att hålla ihop och att hela landet växer. Alla dessa skattesänkningar har till stor betalats av sjuka, arbetslösa, pensionärer och glesbygdskommuner. Det ger inga jobb. Trust me.

Det Sverige och Ulricehamn behöver är mer pengar till utbildning, välfärdsjobb, ROT-avdrag för hyresrätter och skolor samt sänkta arbetsgivaravgifter för småföretag.

Och slutligen, Lars Holmin, vi kan tycka vad vi vill om varandras blogginlägg. Men jag respekterar dig och jag uppskattar vårt diskussionsklimat – även om vi inte alltid har samma uppfattning i olika sakfrågor.

Annonser

Dags för en politik som gynnar Ulricehamn

Jag tror på Ulricehamn. Vi har en möjlighet att utveckla kommunen till något ännu bättre. Socialdemokraterna, Vänsterpartiet och Miljöpartiet i Ulricehamn kommer att presenterar ett gemensamt, väl genomarbetat och samhållet handlingsprogram där vi pekar ut vår riktning för Ulricehamn de kommande åren.

Men jag oroas av den politik och de förslag som kommer från riksnivå. Den äventyrar Ulricehamns framtid. Låt mig ge några exempel:

Avskaffandet av fastighetsskatten. Numer är det en kommunal avgift som gör att alla fastighetsägare betalar lika mycket i avgift. Slott och koja beskattas lika. Det missgynnar landsbygden.

Avskaffandet förmögenhetsskatten har fråntagit bättre bemedlade områden i landet att gynna glesbygdskommuner.

Fakta visar med all önskvärd tydlighet att RUT-avdraget framför allt används av människor i rikare områden.

Som om fakta inte är tydlig nog. Nu vill Centerpartiet ge alla som är över 75 år rätten att dra av 75 procent vid köp av hushållsnära tjänster. Återigen presenteras förslag som framför allt gynnar bättre rikare områden i Sverige och där våra gemensamma resurser går till att göra livet bekvämare för en viss kategori av människor. Vad hände med den svenska modellen som går ut på att hålla ihop hela landet? Vad hände med den så framgångsrika svenska modellen – ”betala efter förmåga, nyttja efter behov”?

Varför helt enkelt inte ge kommuner mer pengar så att vi har möjligheten att erbjuda alla människor likvärdiga möjligheter och där inte plånboken – utan behovet styr.

Alla avdrag och minskade skatteintäkter för staten har finansierats med sänkta ersättningsnivåer i bland annat sjuk- och arbetslöshetsförsäkringen. Det drabbar framför allt människor i glesbygdskommuner. Det ger inga nya jobb i dessa kommuner. Det snarare minskar konsumtionsutrymmet och leder till än färre jobb. Nu är 488 000 människor utan jobb – det motsvarar 9,5 procent.

Ulricehamn och Sverige behöver konkreta jobbåtgärder och en politik som håller ihop hela landet.

Vi är många som delar Ulfs syn på Centern

Ulf Svenssons avhopp från Centerpartiet har både väckt känslor och uppmärksamhet. I dagens Ulricehamns tidning uppmanar Svensson signaturen ”Besviken”:

”Det är säkert många väljare som är nyfikna på vad Stureplanscenterns politik innehåller. Du som tror på den – kanalisera din framåtanda. Marknadsför det nyliberala Centern inför valet. Lycka till med denna grannlaga uppgift.”

Ulf Svenssons avhopp från Centerpartiet på senare tid är långt ifrån det enda. Det mest uppmärksammade är naturligtvis Solveig Ternström som under Almedalsveckan deklarerade att hon numer stöder Socialdemokraterna.

Ett annat spektakulärt avhopp är den förre detta CUF-ordföranden Stefan Lundkvist, som lämnade partiet och gick till Sverigedemokraterna.

En annan stark kritisk röst är före detta arbetsmarknadsministern från början av 1990-talet Börje Hörnlund, som också ser sig tvungen att överge Centerpartiet.

Många centerpartiska medlemmar och väljare har reagerat kraftigt efter energiuppgörelsen i februari 2009. ”Centerpartiet har sålt sin själ”, anser den avhoppade Lotta Lange, före detta kommunpolitiker i Strängnäs.

I Ånge har det gått så långt att Centern lokalt vägrar att samarbeta med partiet på riksplanet och Maud Olofsson.

Jag delar Ulf Svensson synpunkter på Centerpartiet kraftiga högersväng. I mitt 1:a maj tal ifrågasatte jag hur Centern, som säger sig vurma om landsbygden, kunnat gå med på att kommunalisera fastighetsskatten. Det gör att möjligheten att omfördela mellan bättre bemedlade områden i Sverige till glesbygdskommuner uteblir.

Partiets radikala och nyliberala syn på arbetsmarknaden och lagen om anställningsskydd är också något som är långt ifrån det gamla Centerpartiet man är vad vid.

Medan vi rödgröna värnar om både miljö och landsbygd och föreslår en måttfull höjning av bensinskatten under nästa mandatperiod driver Centerpartiet kravet om en höjd bensinskatt med 105 öre under nästa mandatperiod. Det riskerar utarma landsbygden än mer. Men det stör inte Stureplanscentern.

Till skillnad från Lars Holmin har jag inte gjort någon ”Hur mycket Maud är du ?”. Det behöver jag inte, jag vet var jag hör hemma.

Ulricehamn tjänar på tydlig landsbygdspolitik

Ulricehamn är en vacker småstadskommun med knappt 23 000 invånare. Mindre kommuner tillhör förlorarna med den nuvarande regeringen.

Under den gångna mandatperioden har den moderatledda regeringen sänkt skatter för 100 miljarder kronor. Pengarna hamnar framför allt i bättre bemedlade områden i landet. Dit hör tyvärr inte Ulricehamn.

Som exempel har fastighetsskatten avskaffats och en kommunal avgift har införts. När avgiften är kommunal uteblir möjligheten för staten att använda pengarna som ett aktivt instrument för att omfördela resurser i samhället och i landet.

Inför nästa år vill den moderatledda regeringen fortsätta sänka skatter. Samtidigt drar man in stödet till kommuner. För Ulricehamn innebär det 22 miljoner kronor som försvinner på ett bräde. Det motsvarar en skattehöjning på drygt 60 öre.

Regeringens politik har lett till att Ulricehamn har fått ytterligare ekonomiska åtaganden. Sedan 2007 har kommunens kostnad för socialbidrag ökat med närmare 6 miljoner kronor. Det är en tragedi för den enskilde men det också går ut över kvaliteten i vården och skolan i Ulricehamn.

Flera partier i den moderatledda regeringen gick till val på att sänka bensinskatten. Med facit i hand kan vi konstatera att det blev tvärtom. Bensinskatten har höjts.

Socialdemokraterna, Vänsterpartiet och Miljöpartiet är eniga. Bensinskatten ska höjas med 49 öre under de kommande fyra åren med en rödgrön regering. Samtidigt kompenseras de som behöver använda bilen i jobbet genom reseavdrag. Det kan sättas i relation till Centerpartiet som vill höja bensinskatten med 105 öre under nästa mandatperiod.

Samarbetspartierna föreslår mer pengar till kommunerna. För Ulricehamns del innebär det närmare 20 miljoner kronor mer 2011.

Ulricehamn tjänar på att väl bemedlade områden i Sverige får möjlighet att bidra att minska klyftorna i landet.

Investera i likvärdiga villkor för boende

Idag presenterade Socialdemokraterna, Vänsterpartiet och Miljöpartiet sin uppgörelse om fastighetsskatten på Almedalen.

Det är ett steg för ett rättvisare boende i Sverige. I nästa steg vill jag se en överenskommelse om mer likvärdiga villkor för hyresrätter och bostadsrätter.

Ingen ska tvingas att investera pengar i sitt boende – det ska vara ett fritt val. Alla människor kan heller inte göra den investeringen. Regeringen Reinfeldt försämrade nästan omedelbart när den tillträdde villkoren för att bygga hyresrätter. Det gör att det idag omöjligt för bland annat Ulricehamns kommunala bostadsföretag Stubo att bygga hyresrätter där människor med normala inkomster kan bo.

Bostadsmarknaden är kraftigt snedvriden. Hyresrätter beskattas hårdast. Studier visar att hyresrätten är mer än 20 procent dyrare än övriga boendeformer. Det är orättvist och hämmar utvecklingen.

”Hur-frågan”, det vill säga om rättvisa uppnås bäst genom att bland annat återinföra räntebidrag överlåter jag till Mona, Peter, Maria och Lars att komma fram till. Jag vill att människor ska ha möjlighet att forma sina egna liv.

Ulricehamn tjänar på en rättvisare fastighetsskatt

Idag presenterade Socialdemokraterna, Vänsterpartiet och Miljöpartiet en uppgörelse kring fastighetsskatten på Almedalsveckans andra dag.

  • Uppgörelsen innebär i korthet att de med de dyraste villorna, med ett taxeringsvärde över 4,5 miljoner kronor, får betala 1 procent mer i fastighetsskatt.
  • Samtidigt utvidgas begränsningsregeln – den regel som säger att du max behöver betala 4 procent av din inkomst i fastighetsskatt.
  • Den uppskovsskatt som regeringen Reinfeldt har infört avskaffas för lägre belopp än 200 000 kronor. Uppskovsskatten innebär att den som säljer en fastighet med vinst och placerar vinsten i ett nytt boende betalar en skatt på 0,5 procent på den uppskjutna realiserade vinsten.
  • Reavinstskatten höjs från 22 till 23 procent samtidigt som fastighetsskatten för hyresrätter och bostadsrätter sänks.

Ur ett ideologiskt perspektiv är uppgörelsen ett klart framsteg. Dagens system där slott och koja beskattas lika är hutlöst orättvist. Samtidigt som dyra villor ska beskattas hårdare utökas också begränsningsregeln, vilket gör det lättare för folk med vanliga inkomster att bo kvar i attraktiva områden.

Att uppskovsskatten avskaffas för lägre belopp än 200 000 kronor hoppas jag att man kan se som ett första steg för att avskaffa den helt. Uppskovsskatten skapar inlåsningseffekter på bostadsmarknaden och minskar rörligheten på arbetsmarknaden.

Ur ett ulricehamnskt perspektiv är uppgörelsen en framgång. Ulricehamn har – utan jag har kollat upp det – få villor med ett taxeringsvärde på över 4,5 miljoner kronor. Det gör att pengar från välbärgade områden kommer in i statskassan – pengar som sedan kan användas till reformer och komma ulricehamnarna till del.