Regeringsexpert efterlyser jobbåtgärder

Arbetslösheten stiger kraftig i hela landet. I Ulricehamn är över 600 personer utan jobb. Det motsvarar 5,7 procent och är en ökning på långt över 100 procent på ett år.

Än värre ser det ut för ungdomarna. I Ulricehamn är 11,7 procent av ungdomarna mellan 18-24 år arbetslösa. Det är över snittet i både länet och riket där siffrorna är 11,2 respektive 10,2 procent.

Nu krävs krafttag mot arbetslösheten och för att vända utmaningar till framtidstro. Och visserligen kommer nu en satsning på arbetsmarknadsåtgärder på 8,4 miljarder kronor under två år men det är alldeles för lite. Det anser till och med regeringens expertrådgivare.

SvD:s Cecilia Axelsson konstaterar: ”Efter regeringsskiftet har volymerna på arbetsmarknadsutbildningen dragits ner kraftigt. Nu tillkommer 1 000 platser, något som både LO och professor Lars Calmfors, ordförande i regeringens finanspolitiska råd, tycker är för lite.”

Konjunkturinstitutet efterlyser en expansiv finanspolitik för att begränsa uppgången i arbetslösheten och rekommenderar ofinansierade reformer motsvarande 45 miljarder kronor för nästa år.

Moderaterna har redan sänkt skatterna med 85 miljarder kronor och skattesänkningen på 10 miljarder kronor nästa år ska sättas i relation till de 8,4 miljarder kronor som regeringen satsar på arbetsmarknadsåtgärder under två år.

Välfärden och jobben måste komma före sänkta skatter.  Socialdemokraterna har presenterat en rad förslag för att byta färdriktning för Sverige och vända utmaningar till möjligheter.

Annonser

Rådets råd ger Ulricehamn råd att investera i jobben!

Igår satt jag satt tillsammans med såssarna Barbro Westermark, Jan Forsman, Göran Isaksson och vänstermannen Jan-Olof Sundh och slipade på vår preliminära budget inför 2010. (Miljöpartiet som också ingår i samarbetet hade ingen möjlighet att vara med igår.) Vårt stora arbete blir att ta ansvar för Ulricehamn och ulricehamnarna när tiderna är bistra och regeringen vägrar investera Sverige ur krisen.

Den stora politiska nyheten igår var annars att regeringen åkte på en ordentlig bakläxa av sitt eget expertråd, det Finanspolitiska rådet. Huvudkritiken riktas mot att allt för lite görs mot arbetslösheten. De skriver:

”Men den djupa lågkonjunkturen motiverar kraftigare stimulanser för att motverka sysselsättningskrisen än regeringen hittills föreslagit. Utgiftstaket bör inte begränsa de offentliga utgifterna i den rådande exceptionella situationen. Statsbidragen till kommunerna bör höjas mer än vad regeringen aviserat.”

Ulricehamnarna drabbas när regeringen vägrar stimulera nya jobb.

Socialdemokraterna, Vänsterpartiet och Miljöpartiet föreslår att Sveriges kommuner och landsting ska 5 miljarder kronor i stöd redan i år och ytterligare 10 miljarder nästa år. Det är dubbelt så mycket som vad den borgerliga regeringen föreslår.

Från oppositionens sida i Ulricehamn har vi lagt fram förslag till den borgerliga majoriteten i Ulricehamn att vi tillsammans ska uppvakta regeringen om ytterligare medel. En liknande uppvaktning har även samtliga socialdemokratiska kommunal- och oppositionsråd framfört till de borgerliga i hela Sjuhärad. Tyvärr har intresset varit svalt.

Jag hoppas innerligt att regeringen tar till sig av rådets analys. Det måste vara slut på att låna till skattesänkningar. Vi behöver investera i nya jobb och vända utmaningar till möjligheter!

Läs Peter Andersson som skrivit mer om det Finanspolitiska rådets analys. Rådet kritiserade bland annat regeringens jobbpolitik.