Fler än var tredje arbetslös måste få a-kassa i Ulricehamn

Nu ser vi konsekvenserna av den moderatledda regeringens försämringar i a-kassan från 2007: mindre än en tredjedel av de arbetslösa i Ulricehamn uppfyller kraven för att få ersättning. Bara 4 procent av de arbetslösa får 80 procent i ersättning av sin tidigare lön i Sverige. Det är dags att återupprätta a-kassan som omställningsförsäkring istället för att skjuta över kostnaderna på kommunerna och den arbetslöses familj.

Kraftigt höjda avgifter, sänkt ersättning och försämrade villkor, så kan den borgerliga regeringen försämringar i a-kassan summeras. Nu avslöjar statistiken konsekvenserna: Från år 2000 fram till regeringens försämringar 2007 ser vi i statistiken att antalet personer som får ersättning från a-kassan följt antalet arbetslösa genom konjunkturerna. Sedan får en allt mindre del av de arbetslösa ersättningen.   

Nu i december 2011 var 672 personer arbetslösa i Ulricehamn enligt arbetsförmedlingen. Enligt IAF, Inspektionen för arbetslöshetsförsäkringen, var det samtidigt bara 190 personer som fick ersättning utbetald från a-kassan. Det innebär att mindre än en tredjedel av de arbetslösa fick ersättningen i december i Ulricehamn.

Frågan är vad resten av de arbetslösa lever av och vad Moderaternas avsikt med försämringarna är.

I en intervju i Svd den 20 oktober 2011 ger statsminister Reinfeldt sin syn:

”Man får stöd och hjälp av sina föräldrar, sin partner eller på annat sätt. Sist och slutligen finns det ju andra trygghetssystem som fångar upp människor.” 

Menar regeringen att försörjningsstödet från kommunen och att nära och kära ska ersätta a-kassan?

När en person istället för att få a-kassa tvingas leva på försörjningsstöd, innebär det inte bara att kostnaderna för arbetslösheten effektivt förflyttas från Rosenbad till Ulricehamn. Den arbetslöse måste dessutom sälja allt av värde innan försörjningsstöd blir aktuellt och leva på existensminimum.

Konsekvenserna blir inte bara personliga tragedier, utan också att samhällets omställningsförmåga försämras: När fler tvingas dra åt svångremmen i tuffare tider, blir lågkonjunkturerna djupare och längre. Även de som inte är arbetslösa tvingas lägga pengarna på hög eftersom de vet att de inte kan leva på a-kassan om de blir arbetslösa.

Vi vill se en satsning på att återupprätta a-kassan som omställningsförsäkring. Fler än var tredje arbetslös måste få ersättningen. Idag får bara 4 procent av de arbetslösa 80 procent av sin tidigare lön – på sikt vill vi att det ska vara 80 procent som får det.

Annonser

Hyresrättens villkor avgörande för Ulricehamns framtid

I veckan seglade den snedvridna bostadsmarknaden upp som det stora inrikespolitiska samtalsämnet.  Frågan har legat och pyrt under en längre tid. Redan i höstas kritiserade SABO, Fastighetsägarna och Hyresgästföreningen attityden hos politiker på SvD Brännpunkt:

”Det finns en attityd hos politiker där boende i hyresrätter nedvärderas.”, skrev man redan då.

Så i början av denna vecka publicerade Dagens Nyheter, DN, ett antal artiklar där det mer eller mindre framstod som om statminister Fredrik Reinfeldt pekade ut hyresrättens död.

Det fick statsministern att gå i taket och slå tillbaka. På regeringens hemsida publicerades ljudupptagningar av de intervjuer som legat till grund för DN:s artiklar.

Det i sin tur fick Expressen ledarskribent Johannes Forsberg att reagera.  På sin blogg skrev han:

”Reinfeldt är förstås fri att kommunicera vad han vill men han får göra det på Moderaternas sajt, eller varför inte öppna en egen.
Regeringskansliet är en huvudsakligen opolitisk myndighet. Dess hemsida ska rapportera om regeringens göranden på ett sakligt och relevant sätt. Statsministerns duster med svenska medier är inte en riksangelägenhet.”

Tillbaka till själva sakfrågan. Siffror från Hyresgästföreningen och Fastighetsägarna visar att det skiljer cirka 2 000 kronor i månaden mellan en nyproducerad hyresrätt på 100 kvadratmeter och villa i samma storlek på grund av orättvisa skattevillkor.

SvD:s ledarskribent PJ Anders Linder skriver idag om att hyresrätten behöver en kriskommission.

”Det är ingen slump att Stockholms handelskammares vd, Maria Rankka, skriver på Brännpunkt (18/2) och vill rädda hyresrätten. Hennes medlemsföretag kan inte rekrytera som de skulle vilja när blivande medarbetare inte kan hitta bostad. ”

Frågan är hur länge det dröjer innan företag och intresseorganisationer börjar höja samma röster i Ulricehamn.

Tidigare i veckan tog också Göteborgs-Postens ledarsida ställning mot de orättvisa villkoren på bostadsmarknaden. Tidningen skrev:

”Bostadsminister Stefan Attefalls viktigaste uppgift är att skapa neutrala villkor mellan bostadsmarknadens olika upplåtelseformer.”

Socialdemokraterna, Vänsterpartiet och Miljöpartiet i Ulricehamn har i en motion lyft fram problematiken med de orättvisa villkoren på bostadsmarknaden. Motionen, som gick ut på att uppvakta regeringen, behandlades i fullmäktige i januari men fick tyvärr inget gehör.

Men faktum kvarstår. Någonting behöver göras. En passiv hållning löser inga problem. Och med tanke på att kommunalrådet Lars Holmin själv pekat ut just bostäder som en avgörande faktor för att kommunen ska nå sitt övergripande mål ger frågan ytterligare lokal aktualitet.

Ulricehamn behöver sätta jobben först

Idag genomför LO en riksomfattande dag för jobben. När jag fick frågan av LO i Ulricehamn om att vara med tackade ja omedelbart.

Jobben är den viktigaste frågan – för Sverige och för Ulricehamn. Idag är mer än 400 000 personer arbetslösa i Sverige. Över 72 000 personer är hemmahörande i Västra Götaland och drygt 600 av dem bor i Ulricehamn.

Tyvärr tvingas jag konstatera att Ulricehamn är den kommun där arbetslösheten har stigit mest i hela Sjuhärad det senaste året.

Självklart har kommunen ett ansvar. Inte bara mot de drabbade. Blickar vi fem år framåt så går över 250 personer – eller 14 procent – av kommunens anställda i pension. För att kunna säkra kvaliteten i välfärden hade kommunen haft en ypperlig chans att försöka locka in nya förmågor som välfärdsarbetare.

Det var också en av de frågor som jag lyfte när Carljohan (M)olander och jag debatterade jobben och sjukförsäkringen på Bryggan nyligen.

I förra veckan kom statsminister Fredrik Reinfeldt med ett mycket iögonfallande påstående om att det finns jobb men problemet är att ungdomar inte söker några jobb.

I helgen skrev UT:s chefredaktör Bo Högborn på ledarplats under rubriken ”Tuff arbetsmarknad” bland annat så här:

”Jag tittade in på Platsbanken i torsdags. I Ulricehamns kommun fanns tio lediga arbeten, varav sex någon form av säljjobb.”

Samarbetspartierna avsatte sammanlagt 14,5 miljoner kronor till arbetsmarknadsåtgärder och sysselsättningsstöd i året budget i jämförelse med den borgerliga majoritetens 6 miljoner kronor. Dessutom har vi presenterat en rad offensiva jobbförslag under året. Det är skillnad på att prata arbetslinje och i verkligheten avsätta de resurser som krävs.

Reinfeldt: Ulricehamns ungdomar söker inte jobb

Läste precis Johan Ulvenlövs inlägg på s-buzz.se. Han skriver:

”Läste nyss en artikel i Sydsvenska dagbladet. Dessvärre kan jag inte hitta den på nätet, men den är författad av Erik Magnusson och återfinns på sida 7, del 1. Hursom, i artikeln kommenterar Statsminister Fredrik Reinfeldt ungdomsarbetslösheten på följande sätt:

’- Det är en myt att det inte finns arbete att söka i svåra tider. Det finns alltid lediga platser. Också i lågkonjunktur byter folk jobb.

– En viktig orsak till att många ungdomar inte får jobb är att de
inte söker jobb.’

Sverige har en av Europas högsta ungdomsarbetslöshetstal, vi har tidigare fått höra att det var Socialdemokraternas fel. Nu är det uppenbarligen ungdomarnas lättja och lathet som är grunden till den svenska ungdomsarbetslösheten. Bedrövligt. Finns det ingen problemkännedom i Regeringen? Kan det inte ens tänkas att det möjligtvis finns ett samhällsproblem. En hel generation kan inte skuldbeläggas på detta sätt.”

I helgen debatterade Carljohan (M)olander och jag jobbfrågan ur ett lokalt perspektiv. Jag konstaterade då att det är skillnad att prata arbetslinje och att i verkligheten avsätta de resurser som krävs.

Men det är klart med en sån syn på en hel generation och på arbetslösheten behövs det kanske inte avsättas några resurser. Jag frågar mig om det är vad jag ska tala om till ungdomarna i Ulricehamn. Ni är problemet, ni söker inte jobb.

En svart dag för Sverige och tusentals människor

Idag kom besked om att SAAB läggs ned. Det är tragedi för tusentals människor som tvingas lämna sina jobb. Och kritiken mot regeringens passivitet låter inte vänta på sig.

Roger Jönsson håller med Peter Andersson om Fredrik Reinfeldts uttalande om att regeringen inte gjort tillräckligt. Oppositionen har lagt olika förslag för att kunna stödja svensk bilindustri men regeringen har vägrat att lyssna.

En passiv regering puttade SAAB över kanten, skriver Björn Sundin. Även han konstaterar att Socialdemokraterna har presenterat konkreta förslag som hade kunnat rädda bilföretaget.

– Vi har duktiga tekniker och duktiga anställda. Ärligt talat begriper jag inte det här beslutet. Ur näringslivssynpunkt är det nog det värsta jag har varit med om, säger Gert-Inge Andersson, kommunalråd i Trollhättan på ifmetall.se.

Nu är det upp till regeringen att kliva fram och ta ansvar. Att gömma sig bakom argumentet att ”ta hand om skattebetalarnas pengar” duger inte.

All den upparbetade kompetens och kunskap som finns inom fordonsindustrin i Västsverige riskerar nu att dräneras totalt. Det är ett slöseri med skattebetalarnas pengar att låta skattefinansierade välutbildade människor gå sysslolösa.

Det går knappast att överdriva hur stor betydelse nedläggningen av SAAB har för Sverige. Nationalekonomiskt drabbas hela den svenska ekonomin. Förutom att 3 500 personer tvingas lämna sina arbeten på Saabfabriken försvinner ytterligare 4 500 jobb i form av bland annat underleverantörer, visar en studie från Tillväxtverket. 4 000 av jobben återfinns i Västra Götaland. Inkomstskatterna minskar med 200 miljoner kronor och hushållens disponibla inkomster sjunker med 400 miljoner kronor.

Frågan är inte om utan hur mycket den svenska handelsbalansen kommer att påverkas. Vad kan ersätta SAAB och alla de exportintäkter som har legat till grund för vårt välstånd.

Frågan är heller inte om utan hur många jobb som försvinner i Ulricehamns kommun. Samtidigt konstaterar jag att samarbetspartierna i Ulricehamn (S, V och Mp) har avsatt 14,5 miljoner kronor i arbetsmarknadsåtgärder och sysselsättningsstöd i vår budget. Det är 8,5 miljoner kronor mer än den borgerliga majoriteten. Vi pratar inte bara om jobben. Vi följer upp det med resurser för att kunna sätta jobben först.

Nyligen kom Sveriges kommuner och landsting med färsk skatteprognos som visar att Ulricehamn skulle få ytterligare 4 miljoner kronor i skatteintäkter under nästa år. Den prognosen är nu bara att kasta i papperskorgen.

Jobbvillkoren viktigast i Europa

Idag är det en månad kvar till Europa går till val. Valet är inget kunskapstest. Det handlar om värderingar. Och jag menar att Moderaterna överger svenska intressen.

Ta till exempel domen i Laval-fallet. Där tog svenska Moderater på sig ledartröjan för att löntagare ska tvingas konkurrera med lägre löner och sämre arbetsvillkor.

Det är inte bara dåligt för svenska arbetare utan det försämrar också möjligheterna för våra svenska företag att konkurrera. Och det skapar inga nya jobb.

Och statsminister Fredrik Reinfeldt själv har låtit bli att stå upp för svenska löntagare när det diskuteras i EU. Det senaste i raden av alla exempel var i början av veckan när Reinfeldt kallade till sig oppositionen för att gräva ner stridsyxan under Sveriges ordförandeskap. Socialdemokraterna bad då Reinfeldt att driva frågan om fackliga rättigheter under ordförandeskapet. Förslaget fick tyvärr inget större gehör.

Jag anser att Sverige, svenska folket och våra företag ska konkurrera med kunskap och kompetens. Och låt alla Europas företag konkurrera med varandra och må det vassaste företaget vinna. Det uppmuntrar utveckling.     

När det fattas beslut om jobb och rättvisa arbetsvillkor, när det handlar om konkurrens på lika villkor då står Socialdemokraterna upp för Sverige. Vi vill förändra EU:s lagar så att de försvarar löntagarnas rättigheter och samtidigt värnar om den fria rörligheten.

Nu krävs investeringar för att trygga jobb och kvalitet

I dag presenterade Konjunkturinstitutet, KI, en dyster prognos för den svenska ekonomin och spår att hela 250 000 människor tvingas ut i arbetslöshet det närmaste året. 

KI föreslår kraftiga stimulanser till Sveriges kommuner och landsting för att dämpa arbetslösheten. Åtta miljarder kronor i år och 50 miljarder kronor nästa år.  KI:s förslag ligger i linje med det stimulanspaket som Socialdemokraterna presenterade i februari. Mer pengar till välfärdsektorn för att trygga jobb och kvalitet.

Tyvärr avfärdar statsminister Fredrik Reinfeldt KI:s medicin i en Eko-intervju i Sveriges Radio. Regeringens passivitet spär på krisens effekter.

– Passiviteten leder till ökad arbetslöshet och sämre offentliga finanser, säger Socialdemokraternas ekonomiske talesperson Thomas Östros.

För Ulricehamns del ser skatteprognoserna också dystra ut. Som det ser ut nu kommer kommunens intäkter i form av skatter och bidrag att bli 19 miljoner mindre än budgeterat.

Socialdemokraterna i Ulricehamn har lyft frågan med den borgerliga majoriteten att skyndsamt tillskriva regeringen om ökade statsbidrag för att öka trycket på regeringen att agera – allt för att kunna trygga jobb och kvalitet.  Tyvärr föll förslaget inte i god jord.