Äntligen tid för avgång för Götalandsbana

Nyligen meddelade den borgerliga regeringen att den ansluter sig till uppfattningen om att Götalandsbanan behövs. Det är en milstolpe. Nu finns inga politiska hinder för att genomföra det som Socialdemokraterna var beredda att sjösätta redan för fyra år sedan.

Göteborgs hamn tar emot och skeppar ut cirka 70 procent av alla containrar som kommer till eller som lämnar Sverige. Hamnen och åtkomsten till den är av nationell betydelse.

Att svensk järnväg är eftersatt ingen nyhet. Beräkningar från KTH visar att tågkaoset innebär 1,5 miljarder kronor i minskade intäkter för svensk exportindustri. Enbart ett företag som SSAB säger sig förlora 150 miljoner kronor per år på grund av problematiken. För ett par år sedan deklarerade Atlas Copco att det är lättare att planera transporter i Amazonas djungler än från Örebro till Göteborg via järnväg.

Alliansen har tidigare lagt karbonpapper över flera socialdemokratiska satsningar inom bland annat skolan och landsbygden. Att de nu retirerar även vad gäller Götalandsbanan är visserligen lite sent, vilket kanske är symtomatiskt för denna regering och just tåg, men det är ändå positivt.

Med en Götalandsbana knyts en rad högskole- och universitetsstäder mellan Göteborg och Stockholm samman och arbetsmarknadsområden vidgas. Dessutom avlastas Västra stambanan och öppnar för betydligt högre kapacitet för godstransporter att nå hamnen.

För Marks kommun innebär beskedet bland annat att samarbetet mellan Bollebygd, Härryda och Mark, BoHäM, får ytterligare en skjuts framåt. Ett stationsläge i Bollebygd stärker kommunerna som än mer intressanta för etableringar och tillväxt i företag och därmed fler jobb. Stationsläget på Landvetter flygplats innebär en fortsatt utveckling av flygplatsområdet med fler företag och arbetsplatser. Fler arbetsplatser kräver också attraktiva boenden, där finns till exempel både Sätila och Hyssna i Mark inom bekvämt avstånd. Beslutet innebär också ytterligare en liten pusselbit som stärker trafiken på Viskadalsbanan via Borås vidare mot Jönköping och Stockholm.

Så Socialdemokraterna välkomnar de borgerliga partierna, tillsammans med sina nyvunna insikter om snabbjärnvägens betydelse, upp på perrongen. S och näringslivet har väntat i fyra år. Nu kan vi rusta Sverige starkare, stärka vår konkurrenskraft och skapa fler jobb.

Debattartikel publicerad i Markbladet undertecknad av Lisa Dahlberg, kommunalråd Mark (S) och mig.

Annonser

Sent men välkommet besked om Götalandsbana

Att även den borgerliga regeringen ansluter sig till uppfattningen om att Götalandsbanan behövs är, som Roland Karlsson påpekar den 5 juli, en milstolpe. Nu finns inga politiska hinder för att genomföra det som Socialdemokraterna var beredda att sjösätta redan för fyra år sedan.

Göteborgs hamn tar emot och skeppar ut cirka 70 procent av alla containrar som kommer till eller som lämnar Sverige. Hamnen och åtkomsten till den är av nationell betydelse.

Att svensk järnväg är eftersatt ingen nyhet. Beräkningar från KTH visar att tågkaoset innebär 1,5 miljarder kronor i minskade intäkter för svensk exportindustri. Enbart ett företag som SSAB säger sig förlora 150 miljoner kronor per år på grund av problematiken. För ett par år sedan deklarerade Atlas Copco att det är lättare att planera transporter i Amazonas djungler än från Örebro till Göteborg via järnväg.

Alliansen har tidigare lagt karbonpapper över flera socialdemokratiska satsningar inom bland annat skolan och landsbygden. Att de nu retirerar även vad gäller Götalandsbanan är visserligen lite sent men positivt.

Med en Götalandsbana knyts en rad högskole- och universitetsstäder mellan Göteborg och Stockholm samman och arbetsmarknadsområden vidgas. Dessutom avlastas Västra stambanan och öppnar för betydligt högre kapacitet för godstransporter att nå hamnen.

För Ulricehamns del kommer Götalandsbanan, med stor sannolikhet, att innebära större möjligheter till arbetstillfällen och nybyggnation än de positiva effekter vi ser idag av rv40:s ombyggnad till motorväg.

Beslutet som togs i början av 2012 att ge grönt ljus för utbyggnaden av motorvägen föregicks av politiska påtryckningar från flera håll. Ett stabilt politisk klimat i kommunen lade grunden för att jag kunde ägna en stor del av min tid till denna fråga under hösten 2011. Det blev många kontakter med kringliggande kommuner, regioner, ledamöter i trafikutskottet och ordföranden i utskottet.

Förutom att det resulterade i positivt beslut lyfte även Catharina Elmsäter-Svärd, under Almedalen 2012, vårt gemensamma arbete som ett ypperligt exempel på politiskt väl genomfört fotarbete.

Nu ser vi inte ut att behöva arbeta lika aktivt med Götalandsbanan. Istället välkomnar Socialdemokraterna de borgerliga partierna, tillsammans med sina nyvunna insikter om snabbjärnvägens betydelse, upp på perrongen. S och näringslivet har väntat i fyra år. Nu kan vi rusta Sverige starkare, stärka vår konkurrenskraft och skapa fler jobb.

Debattartikel publicerad i Ulricehamns tidning.

Götalandsbanan behövs för jobben

Sverige står inför två stora framtidsutmaningar. Jobben och klimatet. Moderaterna har misslyckats med båda dessa utmaningar.

Arbetslösheten är högre än när Moderaterna kom till makten 2006. Moderaterna har inte tagit några initiativ för att hantera de kommande infrastrukturinvesteringarna ur ett klimatperspektiv. Det är med oro vi ser hur järnvägens tillförlitlighet brutit ihop fullständigt. Samtidigt som moderaterna lägger sig platt när det gäller EU:s klimatpolitik.

Moderaterna har haft en oansvarig inställning till järnvägen. 2006 menade Anders Borg att Sverige underinvesterat i järnväg. 2010 kallade han en angelägen ny järnväg ”robust olönsam”. När såväl nya järnvägsinvesteringar beslutades av rörde finansministern ihop begreppen totalt. Det teknikval som Trafikverket föreslog kallade Borg för ”science fiction tåg”. Trots att liknande tågsystem funnits i Europa i över 30 år.

Vi socialdemokrater ser byggandet av en ny järnväg mellan Stockholm och Göteborg, Götalandsbanan, som en avgörande investering för jobben i Sverige.

Vad som gör Götalandsbanan riktigt attraktiv är att hela sträckan Göteborg-Landvetter-Borås och Jönköping kommer att länkas samman till en stark arbetsmarknadsregion.

Götalandsbanan är en angelägenhet för hela Sverige. Befintliga banor kommer att få mer utrymme för godstrafik och regional pendeltrafik.

Med Götalandsbanan kommer det bli möjligt att bo i Jönköping och pendla till Göteborg eller Stockholm för arbete eller studier. Götalandsbanan kommer få allt fler att välja tåget framför bilen eller flyget. Det ger både lägre klimatpåverkan och mindre trängsel på vägarna.

Nu måste byggnationen komma i gång så fort som möjligt. Över ett år är redan förlorat då Anders Borg och Moderaterna rört i hop begreppen om teknikvalet.

Högsta prioritet måste nu ges till en fördjupad utredning för sträckan mellan Borås- Jönköping-Linköping. I vårt förslag till kommande infrastrukturinvesteringar åren 2014-2025 kommer vi lyfta fram en sådan utredning.

Socialdemokraternas mål är att Sverige ska ha EU:s lägsta arbetslöshet år 2020.

När Götalandsbanan väl är klar efter 2025 uppstår helt nya möjligheter för Västsverige och Jönköping att bli en än mer tillväxtinriktad och även klimatsmart arbetsmarknads- och studieregion.

Debattartikel publicerad i Jönköpingsposten undertecknad av:

Anders Ygeman (S), riksdagens trafikutskott

Anneli Hulthén (S) Göteborg

Patrik Karlsson (S) Mölndal

Mats Werner (S) Härryda

Peter Rosholm (S) Bollebygd

Ulf Olsson (S) Borås

Mattias Josefsson (S) Ulricehamn

Elin Rydberg (S) Jönköping

Ett litet steg i rätt riktning

Regeringen har nu presenterat ett förslag på ett första steg av en byggandet av Götalandsbanan, med byggandet av en ny järnväg Göteborg-Borås och Linköping-Stockholm. Det är ett viktigt och positivt steg.

Visserligen ska det första spadtaget tas om 8 år och rör endast sträckan Mölnlycke – Bollebygd som ska vara klar först 2024. Men regeringen har i alla fall identifierat det vi socialdemokrater lyft fram under många år, nämligen landets tredje största pendlingsstråk Göteborg – Borås med över 11 miljoner resor varje år. Det är glädjande.

Samtidigt hade vi förväntat oss mer. När Trafikverket i våras föreslog att utbyggnaden mellan Göteborg – Jönköping ska ta 38 år var vi många i kommuner och regioner som reagerade kraftigt – från höger till vänster.

En av invändningarna vi har är att den 6,5 mil långa sträckan mellan Göteborg och Borås delas in i tre etapper samtidigt som den 20 mil långa sträckan mellan Linköping – Stockholm är en etapp.

Vi har full förståelse för att regeringen har ett tufft arbete att prioritera vilka investeringar som ska göras och när.

Samtidigt konstaterar vi att en utbyggd Götalandsbana avlastar västra Stambanan och ökar kapaciteten för godstrafiken till Göteborgs hamn. Hamnen hanterar mellan 60-70 procent av all containertrafik till och från Sverige. Därmed är hamnen och förutsättningarna för företag att nå hamnen en nationell angelägenhet.

Vi hade sett fram emot ett besked om att sträckan Göteborg – Borås skulle vara fullt utbyggd till 2027, samtidigt som det Västsvenska paketet ska vara klart.

Under den senaste tiden har vi haft ett mycket gott samarbete mellan partier i kommuner och regioner med olika blocktillhörigheter. Vi hoppas att vi kan fortsätta detta arbete i samma anda. Allt för att stärka förutsättningarna för företagen i västra Sverige och stärka våra möjligheter att locka hit nya investerare och nya jobb.

Debattartikel publicerad i dagens Ulricehamns tidning undertecknad av:

Ulf Olsson (S) kommunstyrelsens ordförande Borås Stad

Lena Palmén (S) kommunalråd Borås Stad

Mattias Josefsson (S) vice ordförande kommunstyrelsen Ulricehamn

Stefan Carlsson (S) vice ordförande kommunstyrelsen Svenljunga

Pelle Pellby (S) vice ordförande kommunstyrelsen Mark

Claes Redberg (S) 1:e vice ordförande kommunstyrelsen Tranemo

Peter Rosholm (S) vice ordförande kommunstyrelsen Bollebygd

Jana Nilsson (S) vice ordförande kommunstyrelsen Varberg

Götalandsbanan samhällsekonomiskt lönsam

Ska Sverige och svenska företag klara av den allt tuffare internationella konkurrensen krävs konkurrenskraftiga villkor. Det är varken bolagsskatt eller arbetskraftskostnader som orsakar jobbflytten från Sverige utan snarare en undermålig infrastruktur och höga logistikkostnader. Västsverige tappar dagligen affärsmöjligheter på grund av dålig infrastruktur.

Ett modernt samhälle kräver större arbetsmarknader. En Götalandsbana öppnar ett nytt effektivt järnvägsstråk genom landet genom att binda samman Göteborg – Borås – Jönköping – Linköping/Norrköping – Stockholm. Den 65 km långa sträckan mellan Borås och Göteborg utgör redan idag landets tredje största resrelation med starkt dubbelriktad pendling.

Den planerade sträckningen via Landvetter flygplats och det logistikcenter som växer fram i området förstärker naturligtvis möjligheterna ytterligare, vilket bland annat Handelshögskolan i Jönköping har pekat på. Med Götalandsbanan kan 950 000 människor nå Jönköping inom en timme, mot 250 000 i dag. Linköpings arbetsmarknad skulle växa från 400 000 till 700 000 personer. Detta ger företagen helt andra och bättre förutsättningar att konkurrera.

Vi kan glädjande konstatera att det inte råder några meningsskiljaktigheter mellan partierna i vare sig kommuner eller i regioner i den här frågan. Vi är helt överens om Götalandsbanans betydelse. Men vår farhåga är om regeringen vågar lägga fram ett förslag om Götalandsbanan i kommande infrastrukturproposition. Därför avser vi att lägga en motion till Socialdemokraternas kongress om en snar tillkomst av Götalandsbanan.

En investering i Götalandsbanan och Europabanan är beräknad till 125 miljarder kronor. Om hela investeringskostnaden lånefinansieras via riksgälden med en ränta på 4 procent, vilket jämfört med dagens ränta är en mycket hög nivå, tillsammans med en avskrivningstid på 40 år så innebär det en årlig kapitalkostnad på 6 miljarder kronor. Ställt i relation till Sveriges BNP så motsvarar det knappt 2 promille. Vi är övertygade om att en investering i denna järnväg tillför en ökad ekonomisk tillväxt för Sverige som vida överstiger två promille av BNP.

Vi tror på Sverige, på vår förmåga att skapa tillväxt och ökad konkurrenskraft. Men för det krävs en väl fungerande infrastruktur. Det är dags att gå från ord till handling och låta Götalandsbanan binda samman Sverige. Men frågan är om regeringen är så pass insiktsfull och om regeringen vågar ta det beslutet.

Debattartikel publicerad i dagens Borås tidning undertecknad av:

Ulf Olsson(S) kommunstyrelsens ordförande i Borås

Mattias Josefsson (S) kommunstyrelsens vice ordförande i Ulricehamn

Lena Palmén (S) kommunalråd i Borås

Pelle Pellby (S) kommunstyrelsens vice ordförande i Mark

Jana Nilsson (S) kommunstyrelsens vice ordförande i Varberg

Claes Redberg (S) kommunstyrelsens förste vice ordförande i Tranemo

Stefan Carlsson (S) kommunstyrelsens vice ordförande i Svenljunga

Peter Rosholm (S) kommunstyrelsens vice ordförande i Bollebygd

Kommunens företag behöver Götalandsbanan

En Götalandsbana underlättar rekryteringen av nyckelkompetens. Det anser i princip alla större företag i kommunen. Dessutom kommer en tågförbindelse att leda till ökade tillväxtmöjligheter. Det visar den undersökning som vi låtit göra bland företagen.

Till hösten ska regeringen, med infrastrukturminister Catharina Elmsäter-Svärd i spetsen, presentera en infrastrukturproposition. Med anledning av det har vi frågat de största företagen i vår kommun om hur de ser på tågförbindelserna i dag och hur de ser på en Götalandsbana.

Det är beklämmande att konstatera att överväldigande majoritet av företagen är missnöjda både med gods- och persontrafiken via järnväg. Det är till och med så att vi har företag som direkt har förlorat kunder på grund av den usla tillgängligheten. Jobb går förlorade i Ulricehamn och hämmar utvecklingen för våra företag. Det duger inte.

Det finns flera tunga argument för att bygga Götalandsbanan. Snabba tågförbindelser ökar tillgängligheten. Arbetsmarknader som tidigare har varit åtskilda kan integreras och ge tillväxteffekter, även i omlandet. Vidare så kan vi konstatera att våra vägar på flera håll i landet inte klarar en utökad godshantering via lastbil utan behöver avlastas av en modern och effektiv järnväg.

I stråket längs Götalandsbanan kommer denna effekt att vara mycket stor, vilket bland annat Handelshögskolan i Jönköping har pekat på. Götalandsbanan öppnar ett nytt effektivt järnvägsstråk genom landet genom att binda samman Göteborg – Borås – Jönköping – Linköping/Norrköping – Stockholm. Med Götalandsbanan mellan Linköping och Göteborg över Jönköping kan 950 000 människor nå Jönköping inom en timme, mot 250 000 i dag. Regionförstoring, marknadsstorlek och täthet genererar tillväxtkrafter.

Svenska investeringar i infrastruktur är nu på historiskt låga nivåer. Från 5,4 procent av BNP i snitt under 70-talet, till rekordlåga 2,9 procent av BNP under 00-talet. I OECD:s rankning av medlemsländernas investeringsnivåer har Sverige tappat från en fjärdeplats till en femtondeplats, och ligger under snittet.

Vi tror på Sverige, på Ulricehamn och på vår förmåga att skapa tillväxt som öka vår konkurrenskraft. Men för det krävs en fungerande infrastruktur. Det är dags att gå från ord till handling och binda samman Sverige genom Götalandsbanan.

Debattartikel publicerad i dagens Ulricehamns tidning undertecknad av Lars Holmin, kommunstyrelsens ordförande (M), och mig.

Unikt samarbete för Götalandsbanan och Rv40

Idag presenterades ett unikt samarbete för att skapa tillväxt i Sverige av Borås och Jönköping – att bygga klart Götalandsbanan. Götalandsbanan bör vara en av de viktigaste satsningarna i höstens infrastrukturproposition – där delen GBG – Borås via Landvetter Airport måste startas redan 2014.

Detta gjordes vid en pressträff på Landvetter Airport. Medverkade gjorde Mats Green, kommunstyrelsens ordförande i Jönköping, Ulf Olsson, kommunstyrelsens ordförande i Borås stad samt Helena Wiberg, vice flygplatschef på Göteborg Landvetter Airport, Swedavia.

Både Götalandsbanan och en fortsatt utbyggnad av Rv40 till motorväg mellan landets två största städer har självklart en mycket stor betydelse även för Ulricehamn.

Läs rapporten:

 
Läs tidigare inlägg om Götalandsbanan: