Fakta om Juholt, drevet och förundersökningen

Verkställande utskottet har fortsatt förtroende för Juholt

Det har skrivits mycket kring Håkan Juholt och hans ersättningar för bostäder och resor den senaste veckan. Jag ska försöka att delge er fakta i ärendet.

Detta har hänt

Boende

I september hörde riksdagsförvaltningen av sig till Håkan med anledning av att det stod två namn på hans blankett för yrkande om ersättning för dubbelt boende. Håkan förklarade då att det stått två namn under hela tiden som hans och hans sambo bott ihop.

Om det ansågs vara felaktigt var Håkan omgående beredd att betala tillbaka den felaktiga summan. Svaret han fick var att förvaltningen skulle kontrollera och återkomma. Det gjorde de. Svaret var att de inte kunde kräva honom på pengar eftersom han tydligt, under hela tiden, redogjort att han delat lägenheten med sambon. Däremot kunde han inte räkna med att få hela ersättningen framöver. Därefter tog mediedrevet vid och en polisanmälan gjordes.

Att reglerna uppenbarligen varit otydliga bekräftas av att riksdagsförvaltningen själva, efter att Juholts ersättning ifrågasattes har ändrat i sitt regelverk. Samtidigt har en centerpartistisk riksdagsledamot fått ut mer i ersättning samtidigt hans fru var skriven på samma bostad.

Vitryssland

Under veckan har också en resa till Vitryssland varit i ropet där man inledningsvis påstod att Håkans sambo åkt på skattebetalarnas pengar. Så är inte fallet. Sambon har själv betalat för alla utlägg.

Reseräkningar

Media har också granskat 750 reseräkningar som Håkan har lämnat in. Enligt media har de upptäckt två tvivelaktiga reseräkningar från 2007. Självklart kan Håkan inte svara rätt upp och ner för de enskilda resorna men säger samtidigt OM något fel har begåtts ska det självklart rättas till.

Partiet internt

Att vår kommunikation brustit kraftigt under veckan kan bero på att vi har flera inom partiet som har fungerat som ”hemliga källor” till media. Flera av våra företrädare har också offentligt gått ut och kritiserat Håkan och krävt hans avgång. Det är djupt tragiskt när vi har partiföreträdare som, man kan tolka det som, sätter sin personliga vinning framför partiets bästa. Det är något som Daniel Suhonen på ett mycket förtjänstfullt sätt uttrycker på SvD Brännpunkt på fredagen.

Vu har fortsatt förtroende och förundersökning läggs ned

På fredagen lämnade Sven-Erik Österberg för partiets verkställande utskott besked att man har fortsatt förtroende för Håkan. Samtidigt meddelande åklagaren att förundersökningen läggs ned.

 

Annonser