Så vill vi ta ansvar för ökad jämställdhet

Arbetsmarknaden är allt annat än jämställd. Sysselsättningen bland kvinnor är betydligt lägre än bland män. I genomsnitt tjänar en kvinna i Sverige cirka 3,6 miljoner kronor mindre i livsinkomst än en man. Det är inte acceptabelt. Föräldraförsäkringen är en del av lösningen för ett mer jämställt arbetsliv och en bättre löneutveckling för kvinnor.

På riksnivå har man under de senaste mandatperioderna provat jämställdhetsbonus för att stimulera pappan att öka uttaget av föräldradagar. Och utvecklingen går åt rätt håll. Men det går på tok för långsamt. Idag tar männen ut cirka 25 procent av föräldradagarna. Med nuvarande takt innebär det att det skulle ta till år 2059 innan vi har ett jämställt uttag. S och V i Ulricehamn har högre ambitioner.

Nu föreslår den s-ledda regeringen att det viks ytterligare en månad till vardera föräldern för att på så sätt jämna ut uttaget. Det är 13 år sedan som det gjordes något liknande. År 2002 öronmärkte den dåvarande s-regeringen en andra månad i föräldraförsäkringen till pappan.

Det är bra. Men som Ulricehamns största arbetsgivare kan vi inte förlita oss på att andra ska ta ansvaret för ett mer jämställt samhälle. S och V menar att Ulricehamns kommun har både en skyldighet och en möjlighet att stimulera ett jämnare uttag av föräldraförsäkringen.

Därför kommer vi i vårt budgetalternativ att föreslå att en partsgemensam arbetsgrupp bildas, där samtliga fackliga organisationer inbjuds att delta. Arbetsgruppen ska analysera, inventera och konkretisera förslag som kommunen som arbetsgivare kan göra för att skynda på utvecklingen av ett jämnare uttag av föräldraförsäkringen. Förslag ska presenteras senast den 1 februari 2016 som kan ligga till grund för budgetarbetet 2017.

Vi har tidigare uppmärksammat att alltför många anställda hos Ulricehamns kommun arbetar ofrivilligt deltid och har visstidsanställning. Vi har föreslagit att alla ska ha rätt till heltid. Vi upplever att arbetet med förslaget, efter ett politiskt positivt bemötande, har hamnat i skymundan.

Nu visar underlag från Borås Stad, som arbetat aktivt med att erbjuda alla heltider, att det resulterat i flera positiva bieffekter utan några extra kostnader. För att ge frågan den uppmärksamhet och den prioritet den förtjänar vill vi bilda en partsgemensam arbetsgrupp även för denna fråga med tydliga krav om när arbetet ska vara klart.

Debattartikel publicerad i Ulricehamns tidning undertecknad av Inga-Kersti Skarland, gruppledare (S), Jan-Olof Sundh, gruppledare (V) och mig.

Annonser

Partsgemensamma arbetsgrupper för ökad jämställdhet

I genomsnitt tjänar en kvinna i Sverige cirka 3,6 miljoner kronor mindre i livsinkomst än en man. Utredningar visar att ett jämnare uttag av föräldradagarna är en viktig del av lösningen för ett mer jämställt arbetsliv och en bättre löneutveckling för kvinnor. Regeringen har aviserat ytterligare en öronmärkt månad i föräldraförsäkringen.

– Regeringens initiativ är bra. Men det fråntar inte oss vårt ansvar som arbetsgivare att stimulera ett mer jämställt uttag av föräldradagarna, säger Mattias Josefsson, kommunstyrelsens vice ordförande (S).

S och V i Ulricehamn föreslår i budget 2015 att en partsgemensam arbetsgrupp får i uppdrag att lägga fram konkreta förslag på hur kommunen som arbetsgivare kan stimulera ett jämnare uttag av föräldradagar.

Idag tar männen ut cirka 25 procent av föräldradagarna. Och det går åt rätt håll. Men med nuvarande takt innebär det att det skulle ta till år 2059 innan vi har ett jämställt uttag. S och V i Ulricehamn har högre ambitioner.

Idag är det också så att sysselsättningen bland kvinnor är betydligt lägre än bland män. Därför kommer partierna dessutom att föreslå att en partsgemensam arbetsgrupp får i uppdrag att arbeta med rätten till heltid.

– Alla ska ha rätten till heltidstjänster. Goda exempel från andra kommuner visar att det resulterat i flera positiva bieffekter utan några extra kostnader, säger Jan-Olof Sundh, gruppledare (V).

Dessutom ska tim- och visstidsanställningar minimeras. Båda arbetsgrupperna ska vara klara i så god att det kan ligga till grund inför budgeten 2016.

Detta är ett pressmeddelande från Socialdemokraterna och Vänsterpartiet i Ulricehamn.

Lägst arbetslöshet i Europa 2020 – även i Ulricehamn

För Socialdemokraterna är fler människor i arbete den allra viktigaste frågan. Vi har slagit fast målet att Sverige ska ha Europas lägsta arbetslöshet år 2020.

Staten, som ansvarar för närings-och arbetsmarknadspolitiken har bäst möjlighet att få fler i arbete. S har presenterat flera förslag för att få fler i utbildning och stärka företagens konkurrenskraft. Även lokalt kan vi påverka. Socialdemokraterna i Ulricehamn har här samlat alla våra jobbförslag som vi lagt under mandatperioden.

Inget annat parti i Ulricehamn kan visa på lika många konkreta jobbförslag under den här mandatperioden. Socialdemokraterna har den viktiga uppgiften att fortsatta leverera konkreta förslag för ökad sysselsättning och för fler jobb i Ulricehamn. Vårt mål om lägst arbetslöshet i Europa år 2020 gäller även i Ulricehamn.