Det ska löna sig att ha arbetat

Idag lanserar Socialdemokraterna sajten pensionärsskatten.se där du kan räkna ut hur mycket du betalar i extra skatt på grund av din ålder. På SvD Brännpunkt är Socialdemokraternas partisekreterare Ibrahim Baylan tydligt:

“Pension är inte bidrag utan uppskjuten lön. Pensionärer betalar idag uppemot en månadspension mer i skatt per år jämfört med vad en löntagare gör. Det är orättvist och oanständigt.”

Pensionärsskatten är en angelägen fråga ur ett Ulricehamnsperspektiv. Kommunen har fler äldre än riket i genomsnitt. Och så ser det ut i flera landsbygdskommuner.

Ibrahim Baylan är också kritisk till att regeringen Reinfeldt har frångått principen om en rättvis, progressiv beskattning. “I dag bryts skattesystemet sönder och skatt betalas inte efter bärkraft – utan efter ålder”, konstaterar han.

Samtidigt konstaterar han att den borgerliga regeringen med Fredrik Reinfeldt och Anders Borg i spetsen nu har börjat med lockrop om sänkt skatt för pensionärer och ställer en rad frågor:

”Men kommer man att avskaffa den absurda pensionärsbeskattningen? Kommer man att göra långsiktiga förändringar för att minska orättvisorna? Sådana frågor är fortfarande obesvarade från regeringens håll. Hur blir det? Reinfeldt måste lämna besked i vårpropositionen så att väljarna i god tid får veta hur det ligger till.”

Jag anser att den borgerliga regeringen redan diskvalificerad i den här frågan. Det var de som införde pensionärsskatten. Och att nu bedriva opposition mot sin egna politik inger ingen trovärdighet.

Annonser