Lars Holmin kandiderar igen

Moderaten Lars Holmin står nu (återigen) till partiets förfogande som nytt kommunalråd i Ulricehamns kommun.

Det kom inte som en nyhet. Lars och jag är, trots att vi är politiska motståndare, goda vänner. Och jag har förstått på de samtal vi har haft på senare tid att sista ordet inte var sagt från hans sida.

Om Lars Holmin blir kommunalråd får framtiden och förhandlingarna inom majoriteten utvisa. Men att Moderaterna nu har pekat ut en tydlig kandidat betyder att diskussionerna kan komma igång på allvar. Och det är bra.

Det är inte bra för kommunen att det drar ut på tiden allt för länge innan den politiska spelplanen inom majoritetspartierna är klarlagd.

Oavsett vem den borgerliga majoriteten slutligen föreslår som kommunalråd hoppas jag på en god dialog och många gemensamma lösningar.

Annonser

Investera Ulricehamn ur krisen

Socialdemokraterna, Vänsterpartiet och Miljöpartiet föreslår dubbelt så mycket i stöd jämfört med den borgerliga regeringen. Det får bland annat stöd av regeringens egen ekonomirådgivare Lars Calmfors.

I Ulricehamn har vi lagt förslag till den borgerliga majoriteten att vi tillsammans ska uppvakta regeringen om ytterligare medel. En liknande uppvaktning har även samtliga socialdemokratiska kommunal- och oppositionsråd framfört till de borgerliga i hela Sjuhärad. Tyvärr har intresset varit svalt.

Nu tvingas även vi – på grund av den borgerliga majoritetens ointresse att ta ansvar för ulricehamnarnas bästa – att lägga sparkrav på nämnderna. Vi tvingas också föreslå höjd skatt och för att trygga välfärdsjobben, en god kvalitet och en bra arbetsmiljö. Skattehöjningen innebär att ulricehamnarna får en skattesats som ligger ungefär på genomsnittet i länet. Höjd skatt 75 öre – ny skattesats 21,73.

Men höjd kommunalskatt slår orättvist. Även pensionärer och arbetslösa omfattas. Vi kompenserar genom att :

• investera i sänkta taxor inom äldreomsorgen. (+ 1 miljon)

• investera rejält i arbetsmarknadsåtgärder inom ramen för den nya arbetsmarknadsorganisationen. (+5,5 miljoner)*

 * här ingår bland annat försörjningsstöd, arbetsmarknadsåtgärder, däribland ”Fixartjänst” som riktar sig till äldre som kan få hjälp med att exempelvis byta lampor etc för att minska fallolyckor.

Investera i vår framtid – barn och ungdomar

En investering i barnen är en investering i framtiden. Ulricehamns kommun har som mål att barngrupper på max 15 barn. Det målet uppnås inte idag. Vi gör riktade satsningar för att minska barngrupper och öka antalet barnomsorgsplatser. Vi gör även en riktad investering till elever med särskilda behov.

Dessutom utökar vi kommunens möjligheter att erbjuda feriearbete åt skolungdomar från 150 till 200 platser.

Läs även Ulricehamns tidning.

Kör hårt Roland!

Imorgon börjar Centern sin stämma i Örebro. Ulricehamns kommunalråd Roland Karlsson ska dit. Mitt medskick till honom blir att arbeta för att uppvakta Sveriges vice statsminister Maud Olofsson om att Sveriges kommuner och landsting behöver ytterligare stöd – helst redan i år. Dessutom krävs rejäla jobbsatsningar för att få fart på Sverige igen.

I år lånar finansminister Anders Borg 15 miljarder kronor för att sänka skatter – mest för dem som tjänar bäst. Det är inte att hushålla med skattebetalarnas pengar. Och det ger inga nya jobb. Vi behöver investera i framtiden.

Socialdemokraterna föreslår 5 miljarder kronor i stöd till välfärdsjobben redan i år och ytterligare 10 miljarder kronor nästa år. Det är dubbelt så mycket som regeringen – hittills innan Roland har gjort jobbet!

Regeringens ”satsning” på 400 komvuxplatser – i hela landet – duger inte! Vi vill investera i 50 000 utbildningsplatser. För Västra Götaland innebär det 7 500 fler utbildningsplatser. Sverige ska stå starkt rustade när högkonjunkturen kommer.

Igår träffade jag ledningen i Stubo – vårt kommunala fastighetsbolag. Och i vårt alternativ omfattas även hyresrätter av ROT-avdraget. Det underlättar för Stubo att rusta våra bostäder – och ger jobb. Det är ett axplock av våra investeringar för att vända utmaningar till framtidstro. Ta med dig det också Roland, kör hårt och lycka till!