Jobbpaketet – Ansvar för Ulricehamn, sätt jobben först!

Igår träffades kommunstyrelsen för sista gången innan sommaruppehållet. Då presenterade jag för oppositionens räkning ett jobbpaket bestående av två delar för att kunna hjälpa våra vänner som drabbas av varsel och arbetslöshet och för att säkra jobb, kompetens och kvalitet i Ulricehamn på sikt.

Den ena delen – en trestegsmodell – handlar om att kartlägga framtida behov hos kommunen, inventera den kompetens vi har idag och i ett tredje steg utbilda.

Den andra delen är att erbjuda kompetensutvecklingsplatser i kommunen för att hjälpa dem av oss som idag blir arbetslösa och för att väcka intresse för välfärdsjobb.

Den borgerliga majoriteten valde att skicka trestegsmodellen till kommunledningskontoret för beredning och avslog förslaget om kompetensutvecklingsplatser.

Här är en sammanfattning av jobbpaketet:

Kraftiga besparingar är inte lösningen

Nu sjunker skatteintäkterna kraftigt i Ulricehamn. I ivern att snabbt möta det sjunkande skatteunderlaget har den borgerliga majoriteten lagt sparkrav cirka 5 procent. I spåren av snabba, kraftiga och kortsiktiga nedskärningar riskerar många av våra vänner att tvingas ut i arbetslöshet .

Det äventyrar också kvaliteten och arbetsmiljön inom vår gemensamma välfärd. En sådan politik snarare förstärker effekten av jobbkrisen som nu riskerar att även bli en välfärdskris.

Våga investera Ulricehamn ur krisen

En av lärdomarna vi kan dra av 1990-talskrisen är att Ulricehamn på sikt även riskerar ökade kostnader för sjukskrivningar på grund av en sönderslimmad organisation när allt färre händer ska göra allt mer.

Nu är det viktigt att visa prov på ledarskap, att tänka långsiktigt och att peka ut vägen för Ulricehamn in i framtiden.

Sätt jobben först!

Nu gäller det att ta ansvar för välfärden – idag och imorgon. Oppositionen ställer sig inte bakom så kraftfulla besparingar.

I vårt budgetalternativ som presenterat tidigare föreslår vi istället att alla tar ett gemensamt ansvar för våra vänner som är arbetslösa, för barnen och våra äldre.

Vi har avsatt 6 miljoner till arbetsmarknadsåtgärder för 2010 i vår preliminära krisbudget.

Jobbpaketet  – Ansvar för Ulricehamn, sätt jobben först

Jobbpaketet består av två delar:

 • En trestegsmodell för att långsiktigt säkra jobb, kompetens och kvalitet.
 1. Kartlägga vilken kompetens vi behöver i framtiden.
 2. Göra kompetensinventering för att ta reda på vad vi kan idag.
 3. Rusta och utbilda oss för framtida behov.
 • Kompetensutvecklingsplatser för att hjälpa dem av oss som drabbas av arbetslöshet och väcka intresse för välfärdsjobb.

 Plus-effekter

 • Kommunen stärker och säkrar långsiktigt kompetensbehovet.
 • Ulricehamnarna får bättre kvalitet i skolan och omsorgen.
 • Individen utvecklar sig och stärker sin ställning på arbetsmarknaden.
 • Minskar antalet människor som tvingas söka försörjningsstöd.
 • Ger människor chans att prova på välfärdsjobb.
 • Fler i arbete.
Annonser

Om rutiner, byggnader och spadar

Den första tiden har varit hektisk. Det är många nya ansikten, många nya ärenden och många nya sammanhang och mycket att sätta sig in i. Alla frågor har sin historia. Samtidigt är det mycket praktiskt som ska funka. Och jag har insett hur viktiga och hur beroende jag är av rutiner. Jag vet inte hur många gånger jag har åkt ifrån telefon, kalender, handlingar eller annat bara på den här första tiden. 

Läste på Lars Holmins blogg. Han har flera intressanta och bra inlägg kring byggnationen vid Tvingen 9. Frågan är, precis som Lars är inne på, större än bara den byggnaden. Det handlar om hur vi vill ha vårt framtida Ulricehamn. Och här är vi av samma åsikt. Å såssarna har varit emot det när det varit uppe i kommunstyrelsen och i arbetsutskottet. Och vi lär vara det även i fullmäktige i slutet av april.

Idag tas första spadtaget inför budgeten 2010. Idag samlas politiker och tjänstemän i Sporthotellet för en första genomgång och resonemang. Ett nyckelord i dessa svåra ekonomiska tider lär bli Prioritera.

Luften gick ur på väg till Stockholm

Nu är jag efter några hektiska dagar i Ulricehamn tillbaka i Stockholm för att avsluta och lämna över mitt arbete till min efterträdare.

 

Igår när familjen satt i hyrbilen upp till Stockholm råkade vi ut för en mindre trevlig överraskning – vi fick punktering på E4:an strax utanför Linköping.

 

Jag insåg ganska snart att det var lönlöst att försöka lossa på muttrar som är maskindragna med de verktyg som fanns till hands. Så det blev att ringa efter assistans.

 

Resten av resan gick i lugn och ro – 80 km/h på motorväg.

 

Idag har kommunstyrelsens arbetsutskott möte. Då ska bland annat ombyggnationen av kvarteret Tvingen 9 diskuteras.