Allt fler kritiska röster höjs mot drevet mot Juholt

Nu höjs allt mer kritik mot det drev som Håkan Juholt har varit utsatt för under senaste veckan. ”Mediedrevet mot Håkan Juholt är det märkligaste drev jag sett” skrev Dan Josefsson i Aftonbladet igår.

 KTH-studenten Viktor Tullgren har granskat regelverket och lagstiftning och är djupt kritisk till medias rapportering.

Aftonbladet gick ut med påståendet om att regelverket var glasklart, vilket visade sig inte stämma. Under veckan har riksdagens förvaltning förändrat reglerna. Att regelverket var otydligt konstaterar också åklagaren som i sitt beslut skriver bland annat:

”I det aktuella ärendet har inte gjorts gällande att Håkan Juholt lämnat felaktiga uppgifter angående den hyreslägenhet han disponerar eller storleken på hyreskostnaden. Den fråga som är aktuell är om Håkan Juholt lämnat vilseledande uppgifter till riksdagsförvaltningen genom att underlåta att upplysa om att han delade lägenheten med sin sambo. För att ett straffrättsligt ansvar skall kunna utkrävas förutsätts att upplysningsskyldigheten tydligt framgår av regelverket eller att det finns en fast och utvecklad praxis som de enskilda ledamöterna informerats om. Det är uppenbart att så inte är fallet. Min bedömning är därför att det redan på objektiva grunder inte längre finns anledning anta att något brott förövats.

Av förhör med en företrädare för riksdagsförvaltningen framgår att de aktuella reglerna är svåra att tillämpa och tanken att en ledamot med privat övernattningsbostad, som är sambo, bara har rätt till halva hyreskostnaden, bygger på överväganden om vad som är rimligt eller inte. Det framgår också av utredningen att då anmälan gjordes förekom diskussioner mellan riksdagsförvaltningen och personal kring Håkan Juholt om tolkningen av bestämmelserna.”

Åklagaren bekräftar den fakta jag redovisade på bloggen igår.

Kajsa Ekis Ekman frågade sig häromdagen på DN:s kultursidor om det är tillåtet att vara S-ledare. Hon jämförde drevet mot Juholt med att Sverige har en ”moderat utrikesminister som anklagas för att ha tjänat miljoner på ett afrikanskt inbördeskrig”.

Journalisten Rasmus Troedsson anser att ansvariga utgivare måste be socialdemokraternas Håkan Juholt och hans särbo om ursäkt med anledning av drevet.

Annonser