Allt fler skriver på för vår gemensamma välfärd

Socialdemokraterna i Ulricehamn fortsätter att samla in namn för vår gemensamma välfärd. Anledningen till namninsamlingen är att regeringen för en konsekvent politik mot landets kommuner och landsting och lastar över ansvar på Ulricehamnarna men behåller stora delar av resurserna. Totalt handlar det om i runda tal kostnader motsvarande drygt 70 öre i höjd kommunalskatt.

Idag skrev än fler Ulricehamnare under på att välfärden måste gå före fortsatta skattesänkningar. Sammanlagt har nu över 500 personer skrivit på. Gör du det också.

Annonser

Se helheten när vi utvecklar Ulricehamn

Insändare i Ulricehamns tidning den 12 december.

På måndag kommer Tvingen 9 & 10 upp till fullmäktige för tredje gången. Första gången ärendet var uppe var i april då en majoritet röstade för att förslaget skulle arbetas om. Tyvärr har ärendet inte förändrats i sak sedan dess. Däremot har närmare 900 personer valt att skriva på vår namninsamling mot planerna på 20 meter höga sjönära hus.

Socialdemokraterna är inte emot byggnation. Tvärtom. Men jag delar Bo Högborns syn som han uttrycker på ledarplats den 10 december om att ”politiker måste ha ett helhetsperspektiv”. Och jag konstaterar att Socialdemokraterna i tidigt skede föreslog att vi skulle hantera södra delen av Storgatan på precis samma sätt som vi nu väljer att göra med Bronäs – planera långsiktigt hur vi vill ha hela området.

Tyvärr fick vårt förslag inget gehör. Det är synd. Helhetsperspektiv och långsiktigt tänkande är viktigt när vi utvecklar Ulricehamn. När helhetsperspektivet saknas anser vi att en punktinsats i ett område inte får förändra stadsbilden så kraftigt som Tvingen 9 & 10 riskerar att göra. Vi ska också komma ihåg att vår småstadskänsla är en styrka för kommunen som attraherar såväl ulricehamnare, turister som förbipasserande.

Det byggs mycket i Ulricehamn nu. Det är bra. Staden utvecklas och vi gör det möjligt för fler att bo i vår vackra kommun. För att ta några exempel; vid Fridkullagatan bygger Byggteamet, vid Sanatorieskogen sätter Skanska snart spaden i marken för ytterligare lägenheter och villor. Samtidigt planerar Stubo att rusta upp det tomma huset på Nillas väg och Majblomman bygger seniorboende vid Järnvägsgatan. Totalt rör det sig om över 100 nya bostäder inom kort. Dessutom har flera byggföretag anmält intresse för ytterligare byggnation.

Vi utvecklar Ulricehamn bäst genom samarbete, helhetsperspektiv och ett långsiktigt tänkande. Det är också så vi kan se till allmänhetens bästa.

750 ulricehamnare kan inte ha fel

Så är det då dags. På måndag klockan 18.00 kör fullmäktige igång i Stadshuset. Och på dagordningen som ärende sju är Tvingen 9 & 10 – frågan om vi ska tillåta 20 meter höga sjönära hus på tomten ovanför Willys.

Och det rimliga svaret borde vara nej – precis som en majoritet av fullmäktiges ledamöter beslutade i april när frågan var senast var uppe. Och nej – för 750 ulricehamnare kan inte ha fel. Det är så många som har skrivit på vår namninsamling mot byggplanerna.  

Igår publicerade UT bilder som visar hur byggnationen kan komma att se ut från ovansidan. Miljöpartisten Ingemar Basth visar än fler bilder på sin hemsida. Kom till fullmäktige imorgon och visa ditt stöd. Allt du behöver göra är att vara där!

Dra tillbaka förslaget eller gör Tvingen till valfråga

”Dra tillbaka förslaget eller gör frågan om nya hus i Tvingen till en valfråga. Det vill den politiska oppositionen som nu kraftsamlar inför beslutet i kommunfullmäktige om knappt två veckor.”

Det skriver Ulricehamns tidning i dag som uppmärksammar vårt arbete att utveckla Ulricehamn men samtidigt bevara småstadsidyllen.

Vad det hela handlar om är att den borgerliga majoriteten – trots massiv kritik – vill tillåta 20 meter höga sjönära hus precis ovanför Willys.

Oppositionen har bara de senaste veckorna samlat in över 500 namn som är mot byggplanerna. Många av de som har skrivit under har valt att skriva på vår elektroniska namninsamling.

Både nu på lördag (19/9) och nästa lördag (26/9) finns vi på stan och samlar in ytterligare namn. Dessutom kommer vi att knacka dörr vid ett par tillfällen. Så vi kommer rimligen få in ytterligare namn.

Förslaget med 20 meter höga sjönära hus är ett så stort ingrepp i stadsbilden och ett så långsiktigt beslut att vi anser att om inte majoriteten är beredda att arbeta om förslaget att folket ska få avgöra frågan i nästa års val.

Frågan med den höga husen var uppe i fullmäktige i april. Då beslutade en majoritet – mycket tack vare ett starkt stöd från många ulricehamnare – att förslaget skulle arbetas om och tillåta byggnader på max tre våningar.

Den 28 september klockan 18.00 i Stadshuset kommer frågan upp i fullmäktige igen, utan att förslaget är förändrat. Kom gärna dit och visa ditt stöd vår småstad. Allt du behöver är att vara där!

”Låt de höga sjönära husen bli en valfråga”

namninsamlingNu har över 500 personer skrivit på oppositionen namninsamling mot de 20 meter höga sjönära husen ovanför Willys. Över 150 personer har skrivit under vår elektroniska namninsamling och över 350 personer har skrivit på vår traditionella namninsamling.

Samtidigt har Ulricehamns tidnings nätundersökning väckt rekordstort engagemang med över 4 000 svar. Även om det är svårt tro att över 4 000 ulricehamnare skulle ha klickat i enkäten (vilket i så fall skulle motsvara nästan var femte ulricehamnare oavsett ålder) så visar det ändå att frågan väcker känslor och ett stort intresse.

Ytterligare ett bevis på styrkan i frågan är att flera personer hört av sig om vill hjälpa till att samla in namn. Även turister, sommarstugeägare och folk som bor på annan ort men jobbar i kommunen har hört av sig, kommenterat och skrivit på namninsamlingen.

Ett beslut om vilken högsta tillåtna bygghöjd på Tvingen 9 & 10 är ett mycket långsiktigt beslut som kommer att påverka kommunen åtminstone 50-60 år framåt i tiden. Och som förslaget nu är utformat kommer det att förändra stadsbildens karaktär drastiskt.

Därför kräver oppositionen nu att Tvingen 9 & 10 ska bli en fråga för väljarna att ta ställning till i kommunvalet 2010.

Läs mer om Tvingen: Tvingen – det heta ämnet i Ulricehamn

Se filmen: Nu spurtar vi tillsammans mot sjönära höga hus

Först av allt vilja rikta ett tack till alla som hjälper till att samla in namn mot de sjönära husen vid Tvingen 9 & 10. Vi är uppe cirka 350 namn och fortfarande hör folk av sig spontant för att skriva på och vår elektroniska namninsamling växer.

Ulricehamn är en pittoresk stad som vi inom oppositionen gärna vill bevara och utveckla. Den borgerliga majoriteten – trots massiv kritik – bygga höga hus på Tvingen 9 & 10. Det utvecklar inte Ulricehamn. Tvärtom. Det riskerar att känslan av småstadsidyll går förlorad. 

Vi vill utveckla områdets speciella karaktär och föreslår byggnader på max tre våningar som harmoniserar med stadsbild och kulturvärden.

Kom till fullmäktige den 28 september klockan 18.00 i Stadshuset. Allt du behöver göra är att vara där!

Sjönära höga hus passerade kommunstyrelsen

Idag var de 20 meter höga sjönära husen vid Tvingen 9 & 10 uppe på kommunstyrelsens bord på sin väg till kommunfullmäktige den 28 september klockan 18.00 i Stadshuset.

 Jag yrkade för oppositionens räkning avslag på liggande förslag. Tyvärr fick jag inget gehör. Nu återstår bara fullmäktige för att stoppa ärendet.

Vi behöver din hjälp. Skriv på vår namninsamling och kom till fullmäktige. Allt du behöver göra är att vara där!