En plan som siktar mot framtiden

Inom kort invigs äntligen nya riksväg 40. Vi är många som har längtat och som har följt byggnationen mellan Dållebo och Hester. Även andra än invånarna i vår kommun har fått upp ögonen och följer den utveckling som blir en följd av motorvägen.

Det var strax efter beskedet om att motorvägen skulle byggas som telefonerna började ringa till kommunen. Nyligen behandlade fullmäktige två detaljplaner som har en direkt koppling till motorvägens tillkomst och som ger cirka 100 nya arbetstillfällen, etableringarna av ICA Maxi, McDonalds och Statoil.

Dessutom har en rad företag redan etablerat sig på vårt nya industriområde Rönnåsen. Några av dem hade, enligt av vad de själva uttryckt, inte funnits kvar i kommunen om inte motorvägen blivit av.

Ur ett logistiskt perspektiv blir Rönnåsen och Ulricehamn ett mycket attraktivt område att investera i när vi får motorväg hela vägen till Göteborgs hamn. Den hamn som tar emot och skeppar ut cirka 70 procent av alla containrar som kommer till eller som lämnar Sverige.

Likaså ser vi ett stort intresse av nybyggnation av bostäder de senaste åren. Även huspriserna har stigit kraftigt i kommunen. Nästa år ser ut att bli ett år då Ulricehamn växer riktigt mycket i invånarantal tack vare nybyggnation. Den i sin tur bygger på en stabil och stark efterfrågan.

Ulricehamn som etablerings- och bostadsort står sig starkt. Nu kommer en ny översiktsplan upp för att klubbas i fullmäktige. Med den spänner vi bågen för framtiden. Sammanlagt omfattar den 2 miljoner kvadratmeter som är avsett för verksamheter och industri. Dessutom finns utrymmen för totalt 4 000 bostäder. Den ger oss nya möjligheter till fortsatt utveckling av industri- och bostadsområden. Den ger oss också potential att arbeta fram nya områden för sällanköpsvaror.

Det är bra. Vi har redan idag företag som hör av sig och som vill etablera i kommunen. I dagsläget ser vi svårigheter i att erbjuda tillräckliga tomter och områden.

Därför är det viktigt att vi inte låter arbetet vänta. Förvaltningen har redan fått uppdraget att gå vidare för att vi ska kunna skrida till verket i det fortsatta utvecklingsarbetet så fort klubban har fallit i bordet på kommunfullmäktige. Vi har inte tid att vänta längre än nödvändigt. Med fler etableringar kan vi få fler jobb och en fortsatt positiv utveckling av Ulricehamns kommun.

Annonser

Måna tillväxten – låt oss besluta om vindkraften

Rönnåsens industriområde har väckt större intresse än väntat – både bland företag i kommunen och utanför. Hittills är tre avtal tecknade men kommunen för samtal med flera intressenter. Vi kan vara så lyckligt lottade att vi vid årets slut kan summera att mer än hälften av den mark som är byggbar under den period som riksväg 40 byggs om till motorväg är såld.

Det ställer det angenäma kravet att kommunen behöver arbeta fram nytt industriområde eller utöka befintliga så fort som möjligt för att inte hämma utvecklingen i kommunen.

Därför är det med bekymrad förvåning som vi tar emot trepartialliansens besked om att förlänga arbetet med översiktsplanen genom att lägga till arbetet med vindbruksplanen.

Arbetet med en ny översiktsplan har redan försenats av orsaker ingen rår för. Det jobbas intensivt med att komma i mål utan att det drar ut på tiden alltför mycket. Om vindbruksplanen skulle läggas till det redan forcerade arbetet, är det inte svårt att tänka sig vad det skulle innebära. Beredningens arbete var tänkt att avslutas i september 2013, men nu lär det ta minst hela året. Lägg till vindbruket, så är det inte säkert att vi är klara den här mandatperioden. Det hotar tillväxten i Ulricehamn.

Avsaknaden av handlingskraft och beslutsamhet i den här frågan tvingar in alla boende i ytterligare drygt ett år med oro. Kommer vi att tvingas leva med ljud från och utsikt över stora propellertorn i framtiden? Och om man vill sälja och flytta, vad är huset värt? En våt hand läggs över flera områden i kommunen. Det i sin tur hämmar tillväxten ytterligare.

Vi socialdemokrater har redan lagt ett förslag till hur vi ska hantera vindbruket. Det har tagits emot nästan uteslutande positivt. Kommunstyrelsens ordförande har sagt tidigare, att ett bra förslag är ett bra förslag, oavsett vem det kommer ifrån. Men fanns det ett bäst före-datum på det uttalandet?

Vi socialdemokrater har bilden klar för oss och tycker att det är dags att gå till beslut. Det är inte juste emot operatörer, investerare och framför allt de boende nära de utpekade områdena att dra ut på processen ytterligare.

Måna om tillväxten i Ulricehamn. Ta den oro som invånare runt om i kommunen ger uttryck för på allvar. Visa respekt och se till kommunens bästa. Låt oss gå till beslut i frågan om vindbruksplan.

Debattartikel publicerad i Ulricehamns tidning undertecknad av Leif Dahl, vice beredningsledare för ny översiktsplan (S) och mig.